Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Hanna-Mari Heinonen.

Hanna-Mari Heinonen

tutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Työskentelen tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet erityisesti perustoimeentulotuen käyttöä ja toimeenpanoa, siihen liittyvän viranomaisyhteistyön toimivuutta, tukeen liittyvän harkinnan käytön edellytyksiä ja toimeentulotukiuudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Asiantuntemus

 • sosiaalipolitiikka
 • sosiaaliturvan poliittishallinnollinen ohjaus ja toimeenpano
 • perustoimeentulotuki
 • perhetutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Julkaisut

 • Eronen A, Heinonen H-M, Järvinen A, Laatu M, Londén P, Peltosalmi J. Sosiaalibarometri 2021. Toimeentulotuki ja asuminen. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, 2021
 • Sihvonen E, Juvonen-Posti P, Tuovinen A-K, Seppänen L, Saikku P, Blomgren S, Heinonen H-M, Laatu M, Mattila M, Näsi E, Korpela K, Tervola J, Joensuu M, Unkila K, Virrankari L. Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Virrankari ym. (toim.) Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Korpela T, Heinonen H-M, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020
 • Heinonen H-M, Laatu M. Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuus toimeentulotukiuudistuksen valmistelussa. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 60-115.
 • Heinonen H-M, Laatu M. Huolella harkiten? Kunnista Kelaan siirtyneiden työntekijöiden kokemuksia toimeentulotukityön harkinnan edellytyksistä. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 244-277.
 • Blomgren S, Saikkonen P, Heinonen H, Laatu M. Miten yhdenvertaisuus toteutuu viimesijaisessa turvassa? Kelan ja kuntien yhteinen vastuu. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 212-243
 • Miettinen A, Hakovirta M, Saarikallio-Torp M, Haapanen M, Kurki P, Kalliomaa-Puha L, Sihvonen E, Heinonen H-M, Kivistö N. Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. VNTEAS, raportteja 51, 2020
 • Sihvonen, E. Saarikallio-Torp, M & Heinonen H-M. Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia oletuksia - Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Teoksessa Valkendorff, T & Sihvonen E. (toim.) Nuorten perheet ja perhesuhteet. Nuorten elinolot 2020 -vuosikirja. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasian neuvottelukunta, 2020, 161-178.
 • Valkama V, Saarikallio-Torp M, Heinonen H. Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa X. Helsinki: Kela, Työpapereita 159, 2020
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M, Laatu M, Heinonen H-M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018
 • Laatu M, Heinonen H-M, Sandelin I. Vantaan toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilu: asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Kelan ja sosiaalitoimen palveluyhteistyöstä. Helsinki: Kela, Työpapereita 74, 2016

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin