Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Sonja Tuomisto.

Sonja Tuomisto

erikoistutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä, tutkimusalueena kuntoutuksen tutkimus. Tällä hetkellä teen mm. Kela-tietoa sote-ammattilaisille –projektiin liittyvää tutkimusta. Olen väitellyt hoitotieteen alalta. Väitöstutkimukseni aihe käsitteli perheen osallisuutta sepelvaltimotautia sairastavan henkilön kuntoutumisessa.

Asiantuntemus

  • kuntoutus
  • hoitotiede
  • monimenetelmällinen tutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

  • Mikkola S., Saarnisaari O. & Tuomisto S. 2023. Yhteistä ymmärrystä rakentamassa – Kela järjestää sote-ammattilaisille koulutusta Kelan palveluista ja etuuksista. Puheenvuoro. Sosiaalivakuutus 5.12. 2023. 
  • Tuomisto S. & Miettinen S. 2023. Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen. Monimenetelmällinen tutkimus. Kelan työpapereita; 177. Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen. Monimenetelmällinen tutkimus (helda.helsinki.fi) 
  • Miettinen S. & Tuomisto S. 2023. Varhainen yhteistyö kuntoutusasioissa Kelan ja erikoissairaanhoidon välillä hyödyttää kaikkia osapuolia. Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi.
  • Juntunen K. & Tuomisto S. 2022. Omaisten ja läheisten ihmisten merkitys kuntoutumisen tukena. Teoksessa Kuntoutuminen. Toim. Autti-Rämö I., Salminen A-L., Rajavaara M. & Melkas S. Duodecim. 489-496. 
  • Miettinen S. & Tuomisto S. 2022. Saadaanko vihdoin uutta potkua kuntoutusyhteistyöhön? Blogikirjoitus, Kelan tutkimusblogi.
  • Mikkola S. & Tuomisto S. 2022. Kela kumppanina erikoissairaanhoidossa. Blogikirjoitus, Oivalluksia kuntoutuksesta – valtakunnallisen OsKu-verkoston blogi.
  • Tuomisto S. Sepelvaltimotautia sairastavien henkilöiden kokemukset perheen osallisuudesta kotona tapahtuvaan kuntoutumiseen. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto 2021.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin