Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Antti Teittinen

tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Päävastuualueenani on asiakastutkimusohjelman toteutus Kelassa. Tutkimukseni painottuvat Kelan strategian mukaisesti varsinkin asiakaskokemuksen ymmärtämiseen ja asiointiprosessiin. Näissä tutkimushankkeissa yksilö- ja rakennenäkökulmat ovat myös fokuksessa tarkasteltaessa asiakkaiden eri elämäntilanteiden suhdetta julkiseen palvelujärjestelmään. Olen myös mukana kehitysvammaisten ihmisten lääkkeiden käytön ja asumisen tutkimushankkeissa.

Asiantuntemus

 • sosiologia
 • yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
 • asiakastutkimus
 • hyvinvointitutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

 • Terveysperusteisten etuuksien alikäyttö
 • Kun lapsi sairastuu: Perheen eri etuuksien ja palveluiden sekä tuen tarve
 • Yli 75-vuotiaiden takuueläkkeen piirissä olevien eläkettä saavan hoitotuen saajien etuuksien käytön tarkastelu sairasvakuutuksen etuusjärjestelmässä
 • Perceptions and experiences of nursing staff about the medication management process in 24/7 group housing service for adults with intellectual disability
 • Kehitysvammaisten lääkehoito ja asumispalvelut Suomessa

Julkaisut

 • Antti Teittinen ja Hannu T. Vesala (2022). Vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksia koulutuksen kentällä (pdf) (pp. 33-47). NMI-Bulletin, Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2022, Vol. 32, Vammaistutkimuksen teemanumero. Niilo Mäki -säätiö.
 • Tarvainen, M. & Teittinen A. (2021). Vammaisten ihmisten muuttuva kansalaisuus. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 7-20). Vastapaino.
 • Teittinen, A. & Vesala H.T. (2021). Vammaispalveluita tarvitsevien asema yhteiskunnassa. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 61-88). Vastapaino.
 • Teittinen, A. & Rapo, P. (2021). Retoriikka ja argumentaatio kehitysvammalaitoksen hajauttamisessa. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 235-260). Vastapaino.
 • Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M. & Hautala, S. (toim.) (2021). Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino.
 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2021): Miten lisätä vammaisalan hoivatyön kiinnostavuutta? (ketju-lehti.fi) Ketju 4.2.2021.
 • Hanna Hyvönen, Heidi Anttila, Susanna Tallqvist, Minna Muñoz, Sanna Leppäjoki-Tiistola, Antti Teittinen, Outi Mäkitie & Sinikka Hiekkala (2020). Functioning and equality according to International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in people with skeletal dysplasia compared to matched control subjects – a cross-sectional survey study (doi.org). BMC Musculoskelet Disord 21, 808.
 • Vesala, Hannu T. & Teittinen, Antti (2020): Houkuttaako vammaisalan hoivatyö? Peruskoulun 9. luokkien oppilaiden ja opinto-ohjaajien sekä sosiaalialan opiskelijoiden ja työntekijöiden näkemyksiä hoiva- ja vammaisalan työstä (pdf, 2 Mt). Tulosraportti. Espoo: Kehitysvammaliiton selvityksiä 16.
 • Antti Teittinen & Pekka Koskinen (2020). Erityistä tukea tarvitsevat ja osatyökykyiset nuoret siirtymävaiheessa peruskoulun jälkeen – tutkimus, tilastot ja lainsäädäntö (docx). Opitaan työ yhdessä -hankkeen taustaselvitys.
 • Teittinen A & Vesala HT (2019): Comparison of Physical Activity between Children and Adolescents with and without Disabilities in Finland (www.heraldopenaccess.us). Sport Med Inj Care 2019, 1: 003.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2019). Vammaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen vertailua ei-vammaisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen (www.liikuntaneuvosto.fi). Teoksessa Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 142.
 • Teittinen-Vesala-Tuikka (2019). Digital Divide and People with Disabilities in Finland. Significance of Age and Gender (www.viennaacademicpress.at). In Laurinkari-Unger-Tefner (eds.) Revisiting Values and Rights in a Digitalising World.
 • Nevala, N., Pehkonen, I., Teittinen, A., Vesala, H. T., Pörtfors P., & Anttila H. (2019). The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review (doi.org). J Occup Rehabil.
 • Hannu T Vesala, Simo Klem & Antti Teittinen (2019). Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille. Kehittämishankkeen ulkoinen arviointi (urn.fi). Kela.
 • Alyt Oppewal, Thessa I. M. Hilgenkamp, Liselotte Schäfer Elinder, Ellen Freiberger, Pauli Rintala, Myriam Guerra-Balic, Maria Giné-Garriga, Antonio Cuesta-Vargas, Guillermo R. Oviedo, Oriol Sansano-Nadal, Rocio Izquierdo-Gómez, Ingi Einarsson, Antti Teittinen & Craig A. Melville (2018). Correlates of Sedentary Behaviour in Adults with Intellectual Disabilities – A Systematic Review (doi.org). Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(10), 2274.
 • Tuikka AM., Vesala H., Teittinen A. (2018) Digital Disability Divide in Finland (doi.org). In: Li H., Pálsdóttir Á., Trill R., Suomi R., Amelina Y. (eds) Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities. WIS 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.
 • Antti Teittinen (2018). Social enterprises as part of a European welfare policy (ec.europa.eu). European Commission 2018.
 • Antti Teittinen (2018). Vammaiset, köyhyys ja palkkatyö (www.aspa.fi). Suuntaaja 1/2018.
 • Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson & Antti Teittinen (2018): Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland (doi.org), Education Inquiry, DOI: 10.1080/20004508.2017.1421390.
 • Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors & Heidi Anttila (2018). Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (hdl.handle.net). Kela, Työpapereita 133.
 • Tuikka, Anne-Mari, Vesala, Hannu T. & Teittinen, Antti (2018): Digitaaliset kuilut – koskettavatko ne vammaisia ihmisiä Suomessa? (ketju-lehti.fi). Ketju 1/2018.
   

Artikkelit

Hakutulokset

antti teittinen
Sisällön lataaminen epäonnistui. Kokeile hetken päästä uudestaan.