Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Antti Teittinen.

Antti Teittinen

tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Päävastuualueenani on asiakastutkimusohjelman toteutus Kelassa. Tutkimukseni painottuvat Kelan strategian mukaisesti varsinkin asiakaskokemuksen ymmärtämiseen ja asiointiprosessiin. Näissä tutkimushankkeissa yksilö- ja rakennenäkökulmat ovat myös fokuksessa tarkasteltaessa asiakkaiden eri elämäntilanteiden suhdetta julkiseen palvelujärjestelmään. Olen myös mukana kehitysvammaisten ihmisten lääkkeiden käytön ja asumisen tutkimushankkeissa.

Asiantuntemus

 • sosiologia
 • yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
 • asiakastutkimus
 • hyvinvointitutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Julkaisut

 • Antti Teittinen ja Hannu T. Vesala (2022). Vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksia koulutuksen kentällä (pdf) (pp. 33-47). NMI-Bulletin, Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 2022, Vol. 32, Vammaistutkimuksen teemanumero. Niilo Mäki -säätiö.
 • Tarvainen, M. & Teittinen A. (2021). Vammaisten ihmisten muuttuva kansalaisuus. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 7-20). Vastapaino.
 • Teittinen, A. & Vesala H.T. (2021). Vammaispalveluita tarvitsevien asema yhteiskunnassa. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 61-88). Vastapaino.
 • Teittinen, A. & Rapo, P. (2021). Retoriikka ja argumentaatio kehitysvammalaitoksen hajauttamisessa. In A. Teittinen, M. Kivistö, M. Tarvainen & S. Hautala (Eds.), Vammaiset ihmiset kansalaisina (pp. 235-260). Vastapaino.
 • Teittinen, A., Kivistö, M., Tarvainen, M. & Hautala, S. (toim.) (2021). Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino.
 • Hannu T. Vesala & Antti Teittinen (2021): Miten lisätä vammaisalan hoivatyön kiinnostavuutta? (ketju-lehti.fi) Ketju 4.2.2021.
 • Hanna Hyvönen, Heidi Anttila, Susanna Tallqvist, Minna Muñoz, Sanna Leppäjoki-Tiistola, Antti Teittinen, Outi Mäkitie & Sinikka Hiekkala (2020). Functioning and equality according to International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) in people with skeletal dysplasia compared to matched control subjects – a cross-sectional survey study (doi.org). BMC Musculoskelet Disord 21, 808.
 • Vesala, Hannu T. & Teittinen, Antti (2020): Houkuttaako vammaisalan hoivatyö? Peruskoulun 9. luokkien oppilaiden ja opinto-ohjaajien sekä sosiaalialan opiskelijoiden ja työntekijöiden näkemyksiä hoiva- ja vammaisalan työstä (pdf, 2 Mt). Tulosraportti. Espoo: Kehitysvammaliiton selvityksiä 16.
 • Antti Teittinen & Pekka Koskinen (2020). Erityistä tukea tarvitsevat ja osatyökykyiset nuoret siirtymävaiheessa peruskoulun jälkeen – tutkimus, tilastot ja lainsäädäntö (docx). Opitaan työ yhdessä -hankkeen taustaselvitys.
 • Teittinen A & Vesala HT (2019): Comparison of Physical Activity between Children and Adolescents with and without Disabilities in Finland (www.heraldopenaccess.us). Sport Med Inj Care 2019, 1: 003.
 • Antti Teittinen & Hannu T. Vesala (2019). Vammaisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen vertailua ei-vammaisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen (www.liikuntaneuvosto.fi). Teoksessa Takuulla liikuntaa. Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja vapaa-ajasta. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 142.
 • Teittinen-Vesala-Tuikka (2019). Digital Divide and People with Disabilities in Finland. Significance of Age and Gender (www.viennaacademicpress.at). In Laurinkari-Unger-Tefner (eds.) Revisiting Values and Rights in a Digitalising World.
 • Nevala, N., Pehkonen, I., Teittinen, A., Vesala, H. T., Pörtfors P., & Anttila H. (2019). The Effectiveness of Rehabilitation Interventions on the Employment and Functioning of People with Intellectual Disabilities: A Systematic Review (doi.org). J Occup Rehabil.
 • Hannu T Vesala, Simo Klem & Antti Teittinen (2019). Ohjaava työhönvalmennuspalvelu oppimisvaikeuksia omaaville nuorille. Kehittämishankkeen ulkoinen arviointi (urn.fi). Kela.
 • Alyt Oppewal, Thessa I. M. Hilgenkamp, Liselotte Schäfer Elinder, Ellen Freiberger, Pauli Rintala, Myriam Guerra-Balic, Maria Giné-Garriga, Antonio Cuesta-Vargas, Guillermo R. Oviedo, Oriol Sansano-Nadal, Rocio Izquierdo-Gómez, Ingi Einarsson, Antti Teittinen & Craig A. Melville (2018). Correlates of Sedentary Behaviour in Adults with Intellectual Disabilities – A Systematic Review (doi.org). Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(10), 2274.
 • Tuikka AM., Vesala H., Teittinen A. (2018) Digital Disability Divide in Finland (doi.org). In: Li H., Pálsdóttir Á., Trill R., Suomi R., Amelina Y. (eds) Well-Being in the Information Society. Fighting Inequalities. WIS 2018. Communications in Computer and Information Science, vol 907. Springer, Cham.
 • Antti Teittinen (2018). Social enterprises as part of a European welfare policy (ec.europa.eu). European Commission 2018.
 • Antti Teittinen (2018). Vammaiset, köyhyys ja palkkatyö (www.aspa.fi). Suuntaaja 1/2018.
 • Katariina Hakala, Kristín Björnsdóttir, Sirpa Lappalainen, Ingólfur Ásgeir Jóhannesson & Antti Teittinen (2018): Nordic perspectives on disability studies in education: a review of research in Finland and Iceland (doi.org), Education Inquiry, DOI: 10.1080/20004508.2017.1421390.
 • Nina Nevala, Irmeli Pehkonen, Antti Teittinen, Hannu T. Vesala, Pia Pörtfors & Heidi Anttila (2018). Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä sitä estävät ja edistävät tekijät. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus (hdl.handle.net). Kela, Työpapereita 133.
 • Tuikka, Anne-Mari, Vesala, Hannu T. & Teittinen, Antti (2018): Digitaaliset kuilut – koskettavatko ne vammaisia ihmisiä Suomessa? (ketju-lehti.fi). Ketju 1/2018.
   

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin