Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Esittely

Olen sosiologi ja toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Viimeaikaiset tutkimushankkeeni asettuvat pääasiassa Yhdenvertaisuus ja kohtaamiset- ja Perheiden arki painoalueille. Olen mukana tutkimushankkeissa, joissa selvitetään eri menetelmin perheiden, lasten ja nuorten arkeen, hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan liittyviä teemoja.

Asiantuntemus

 • kvalitatiivinen tutkimus
 • perhe-etuudet
 • perhepolitiikka
 • yhteiskuntatieteet

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Koulu, Sanna, Sihvonen, Ella, Aarnio, Kiia & Moring, Anna (2023): Laki ja perheiden monimuotoisuus. Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2023. Helsinki: Valtioneuvosto. 
 • Koulu, Sanna, Sihvonen, Ella, Aarnio, Kiia & Moring, Anna (2023): Laki ja perheiden monimuotoisuus. Policy Brief. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 13/2023. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Nurminen, Tuomas, Sihvonen, Ella & Tuovinen, Anna-Kaisa (2023): Toimeentuloturvalainsäädännön olettamat ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen, Yhteiskuntapolitiikka (88)1: 62– 69.  
 • Närvi, Johanna, Lammi-Taskula, Johanna, Saarikallio-Torp, Miia, Sihvonen, Ella, Miettinen, Anneli (2022) Hoivan jakaminen ja vanhempien hyvinvointi. Teoksessa Mesiäislehto, Merita, Elomäki, Anna, Kivipelto, Minna, Närvi, Johanna, Räsänen, Tapio, Sutela, Hanna, Kärkkäinen, Elina (toim.) Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2022: 46. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Sihvonen, Ella & Saarikallio-Torp, Miia (2022) Nuorten sosiaaliset suhteet korona-aikana: ’Please, leave corona, I want to live my youth’. Teoksessa Kekkonen, Marjatta, Gissler, Mika, Känkänen, Päivi, Isola, Anna-Maria (toim.) Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & THL & Valtion nuorisoneuvosto, 34–45.
 • Sihvonen, Ella (2022): ‘They are alone in their parenthood’: Parenting support and (re)building community. Sociological Research Online, 2022, Online first.
 • Sihvonen, Ella (2021): Perhe- ja tulokäsite sosiaaliturvaetuuksissa. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja. Helsinki: Kela.
 • Sihvonen, Ella (2021): Perhepolitiikan käänne kohti vanhemmuutta. Duodecim 5, 441-2.
 • Virrankari, Lotta, Mattila, Hannu, Saikku, Peppi. Sihvonen Ella, Tervola, Jussi (toim.) (2021): Sosiaaliturvan monimutkaisuus. Sosiaaliturvauudistuksen työpaperi. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 1. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Sihvonen, Ella, Saarikallio-Torp, Miia, Heinonen, Hanna-Mari (2020): Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia odotuksia – Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Teoksessa Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Sihvonen, Ella, Valkendorff, Tiina (2020): Johdanto: Nuorten perhesuhteet nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen risteyksessä. Teoksessa Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) (2020): Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Sihvonen, Ella (2020): From family policy to parenting support. Parenting related anxiety in Finnish family support projects. Academic Dissertation. Publications of Faculty of Social Sciences 140, University of Helsinki.
 • Sihvonen, Ella (2020) Lectio: From family policy to parenting support. Nuorisotutkimus 3, 58–64.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia, Saarikallio-Torp, Miia, Haapanen, Mari, Kurki, Paula, Kalliomaa-Puha, Laura, Sihvonen, Ella, Heinonen, Hanna-Mari, Kivistö, Netta (2020): Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 51. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Jauhiainen, Signe, Sihvonen, Ella, Räsänen, Tapio, Veilahti, Antti, Mikkola, Hennamari (2019): Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155: Helsinki: Kela.
 • Sihvonen, Ella (2018): Parenting support policy in Finland: Responsibility and competence as key attributes of good parenting in parenting support projects. Social Policy and Society 3(17), 443–56. DOI: 10.1017/S1474746417000550
 • Sihvonen, Ella (2018): Early interventionist parenting support: the case study of Finland. Families, Relationships and Societies 1(7), 123–39. DOI: 10.1332/204674316X14552878034703
 • Sundsbø, Astrid, Sihvonen Ella (2018): Introduction: Parenting support in the Nordic countries: Is there a specific Nordic model? Thematic Section in Social, Policy and Society 3(17), 425–29. DOI: 10.1017/S1474746417000604
 • Sihvonen, Ella (2016): Huoli kadonneesta vanhemmuudesta 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa: lasten kasvatus ja vastuullinen vanhemmuus. Kasvatus & Aika 10(5), 72–86.
 • Kirjoituksia Kelan tutkimusblogissa

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin