Siirry sisältöön
Riku Perhoniemi.

Riku Perhoniemi

tutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Tutkin suomalaisten työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyyden yleisyys, ajalliset muutokset ja erot eri väestönosien sekä alueiden välillä. Esimerkiksi kysymykset työttömyyden ja sosioekonomisen aseman yhteyksistä työkykyyn ovat oleellisia yhdenvertaisuutta edistettäessä.

Aikaisemmin olen tutkinut muun muassa suomalaisten työhyvinvointia, työuria, rahapelaamista ja kotoutumista.

Asiantuntemus

 • työkyky
 • sairauspäiväraha
 • työkyvyttömyyseläke
 • työhyvinvointi

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut teemoittain

Työkyky

 • Perhoniemi R & Blomgren J. Outpatient health care use before and during a long-term sickness absence spell – a register-based follow-up study comparing health care use by the length of sickness absence and transition to disability pension in Finland. BMJ Open, julkaisuprosessissa.
 • Perhoniemi R, Blomgren J, Jäppinen S. Pitkien sairauspoissaolojen kehitys maakunnittain 2010−2019. Yhteiskuntapolitiikka 1/2022.
 • Perhoniemi R, Blomgren J. Frequent attenders of three outpatient health care schemes in Finland: characteristics and association with long-term sickness absences, 2016–2018. BMC Public Health. 2021 Dec;21(1):1-4.
 • Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Mitä sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä? Toimeentulon lähteet kahden vuoden seurannassa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2021: 58: 16–30.
 • Blomgren J, Perhoniemi R. Increase in sickness absence due to mental disorders in Finland: trends by gender, age and diagnostic group in 2005–2019. Scandinavian journal of public health. 2021 Feb 20:1403494821993705.
 • Laaksonen M, Blomgren J, Perhoniemi R. Mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nuorilla mutta vähentyneet vanhemmissa ikäryhmissä. Lääkärilehti 36/2021.
 • Blomgren J, Laaksonen M, Perhoniemi R. Changes in Unemployment Affect Sickness Absence and Disability Retirement Rates: A Municipality-Level Panel Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021 Jan;18(12):6359.
 • Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Työkyvyttömyyseläkehakemusten ja hylkäysosuuksien maakunnalliset erot. Yhteiskuntapolitiikka, 1/2020.
 • Perhoniemi, Riku; Blomgren, Jenni; Jäppinen, Sauli; Virta, Lauri. Sairauspäivärahojen kustannukset maakunnittain vuonna 2019. Kelan työpapereita 155/2020.
 • Perhoniemi R, Tuulio-Henriksson A, Blomgren J, Laaksonen M. Consumption of psychotropic drugs among disability pension applicants with mental disorders: comparing awarded and rejected applicants in Finland. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 2021;56(3):437.
 • Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Determinants of disability pension applications and awarded disability pensions in Finland, 2009 and 2014. Scandinavian journal of public health. 2020 Mar;48(2):172-80.
 • Perhoniemi R, Blomgren J, Laaksonen M. Sources of income following a rejected disability pension application: a sequence analysis study. Disability and rehabilitation. 2020 Jul 16;42(15):2161-9.
 • Perhoniemi, R, Blomgren J & Laaksonen M. (2018). Mitä hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen? Työttömyys-, sairauspäiväraha- ja kuntoutusrahaetuudet sekä uudet eläkepäätökset neljän vuoden seurannassa. Yhteiskuntapolitiikka, 83, 117–131.
 • Perhoniemi R, Lundell K, Sohlman P, Heino S & Pekkarinen L (2015). Työkyvyttömyyseläkkeen hylkäävät päätökset julkisella sektorilla – tutkimus hylkäävän päätöksen 2009-2013 saaneista. Kevan tutkimuksia 2/2015.

Työhyvinvointi ja työurat

 • Perhoniemi, R. (2016). Henkinen työhyvinvointi ja eläkeaikeet. Työn imun ja henkisen kuormittumisen yhteys eläkeaikeisiin työkyvyn mukaan Teoksessa Järnefelt N (toim.): Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 8/2016..
 • Perhoniemi, R. (2015). Työstä saatava kiitos – Ajallinen muutos ja yhteys palkansaajien työtyytyväisyyteen 2000-luvun Suomessa. Työelämän tutkimus 2/2015
 • Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia 2/2013, 88-101.
 • Järnefelt, N. Perhoniemi, R. & Saari, P. (2014). Työolot ja eläkeajatukset 2013. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2014.
 • Pekka, T & Perhoniemi, R (2014). Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2014. Kevan tutkimuksia 1/2014.
 • Perhoniemi, R., & Hakanen, J. (2010). Tuomareiden ja esittelijöiden työhyvinvointi yleisissä tuomioistuimissa 2009. Korkeimman Oikeuden selvityksiä 1/2010.
 • Hakanen, J. & Perhoniemi, R. (2007). Työhyvinvoinnin myönteiset voimavarakehät – kolmen vuoden seurantatutkimus. Työsuojelurahasto.
 • Hakanen J, & Perhoniemi R. (2008). Muutokset työssä, työn imu ja jatkamisaikeet työelämässä -kolmen vuoden seurantatutkimus suomalaisilla hammaslääkäreillä. Työelämän tutkimus, 6, 30-43.
 • Hakanen, J., Perhoniemi, R. & Toppinen-Tanner, S. (2008). Positive gain spirals at work: From job resources to work engagement, personal initiative and work-unit innovativeness. Journal of Vocational Behavior, 73, 78-91.
 • Hakanen J, Peeters, M. & Perhoniemi R. (2011). Enrichment processes and gain spirals at work and at home: A 3-year cross-lagged panel study. Journal of Occupational and Organizational Psychology: A Special Section for Extending the Boundaries of Psychological Resource Theories in Organization, 84, 8-30.
 • Hakanen, J., Rodriguez-Sanchez, A. & Perhoniemi, R.(2012). Too good to be true? Similarities and differences between engagement and workaholism among Finnish judges. Ciencia & Trabajo: A special issue on work engagement, 14, 72-80.
 • Rodriguez-Sanchez, A., Hakanen, J., Perhoniemi, R. & Salanova, M. (2013). With a Little Help from my Assistant and Optimism: Buffering the Negative Effects of Emotional Dissonance on Employee Performance. Community Dentistry and Oral Epidemiology, julkaistu etukäteen sähköisesti.
 • Hakanen J., Perhoniemi R. & Bakker, A. (2013). Crossover of Exhaustion between Dental Nurses and Dentists. Stress & Health, 30, 110-121.
 • Seppälä, P., Hakanen, J., Mauno, S., Perhoniemi, R., Tolvanen, A. & Schaufeli, W. (2014). Stability and change model of job resources and work engagement: A seven-year three-wave follow-up study. European Journal of Work and Organizational Psychology.
 • Ahola, K., Hakanen, J., Perhoniemi, R., & Mutanen, P. (2014). Relationship between burnout and depressive symptoms: A study using the person-centred approach. Burnout Research, Available online 2 April 2014.
 • Hakanen, J. & Perhoniemi, R. (2006). Hammaslääkärien työhyvinvointi Suomessa. Seurantatutkimus 2003-2006. Helsinki: Työterveyslaitos.
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin