Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tuija Partanen

tutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueitani ovat erityisesti etäkuntoutus ja terapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tutkimusaiheeni käsittelevät lisäksi asiakaslähtöisyyttä, kuntoutumista sekä kuntoutuspalveluita ja niiden kehittämistä. Viimeisimmät tutkimukseni ovat keskittyneet etäkuntoutuksen käyttöönottoon ja toimivuuteen sekä kuntoutuksen terapiasuhteeseen.

Asiantuntemus

 • Etäkuntoutus
 • Kuntoutus
 • Terapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena
 • Toimintaterapia
 • Toimintakyvyn arviointi
 • Laadullinen ja monimenetelmällinen tutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Heiskanen T, Rinne H, Miettinen S, Salminen AL. Uptake of Tele-Rehabilitation in Finland amongst Rehabilitation Professionals during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 20;18(8):4383. doi: 10.3390/ijerph18084383. PMID: 33924234; PMCID: PMC8074751.
 • Heiskanen, Tuija; Sarnola, Kati. Henkilökohtainen budjetointi - mahdollisuus yksilölliseen arkeen. Haastattelututkimus vammaispalveluiden asiantuntijoille. Työpapereita 164. Helsinki: Kelan tutkimus, 2021.
 • Karhula, Maarit; Heiskanen, Tuija; Salminen, Anna-Liisa. Toimintaterapian vaikuttavuus kehitysvammaisten lasten ja nuorten arjen toimintaan osallistumiseen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus. Työpapereita 165. Helsinki: Kelan tutkimus, 2021.
 • Karhula ME, Heiskanen T, Salminen AL. Systematic review: Need for high-quality research on occupational therapy for children with intellectual disability. Scand J Occup Ther. 2021 Aug 26:1-17. doi: 10.1080/11038128.2021.1968947. Epub ahead of print. PMID: 34445921.
 • Karhula M, Saukkonen S, Xiong E, Kinnunen A, Heiskanen T and Anttila H (2021) ICF Personal Factors Strengthen Commitment to Person-Centered Rehabilitation – A Scoping Review. Front. Rehabilit. Sci. 2:709682. doi: 10.3389/fresc.2021.709682
 • Kinnunen A, Saukkonen S, Karhula M, Xiong E, Heiskanen T, Anttila H. Uutta tietoa yksilötekijöistä fysioterapiassa. Fysioterapia 01/2021
 • Karhula M, Saukkonen S, Kinnunen A, Heiskanen T, Xiong E; Anttila H. ICF-luokituksen yksilötekijöiden kuvaus on osa toimintakyvyn laaja-alaista arviointia. Kartoittava kirjallisuuskatsaus ICF-yksilötekijöitä käsittelevistä tutkimuksista. Kuntoutus 44:2, 2021.
 • Heiskanen T, Rinne H, Salminen A-L. Psykoterapiapalvelut koronapandemian aikana. Kipunoita, Taimi ry:n jäsenlehti 4/2020, 17-19.
 • Heiskanen T., Rouvinen J. Salminen A-L. Lasten etäkuntoutus. Suomen lastenneurologisen kuntoutuksen yhdistyksen Teema-lehti. Toukokuu 2020.
 • Salminen AL, Heiskanen T, Suomela-Markkanen T. A Multiform, Group-Based Rehabilitation Program for Visually Impaired Young People to Promote Activity and Participation. A Pilot Study. Int J Environ Res Public Health. 2019 Sep 30;16(19). pii: E3682. doi: 10.3390/ijerph16193682.
 • Karhula M, Heiskanen T, Seppänen-Järvelä R. Kelan tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus. Kuntoutujien ja kuntoutuksen palveluntuottajien kokemuksia. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 16, 2019. 103 s. ISBN 978­ 952-284-068-4 (pdf).
 • Heiskanen T, Karhula M. Monimenetelmällinen tieto vahvisti päätelmiä tavoitteiden merkityksestä tules-kuntoutuksessa. Teoksessa R. Seppänen-Järvelä (toim.)  Monimenetelmällisyys kuntoutuksen tutkimuksessa. Havaintoja ja kokemuksia Muutos-hankkeen tutkimuksista. Kela, Työpapereita 144, 2018.
 • Karhula M, Heiskanen. Kantavatko tules-kuntoutuksessa asetetut tavoitteet? Kuntoutus 24, 1, 2020
 • Heiskanen, T. Karhula, M., (2018). Omaishoitotilanne lapsiperheessä: Arvioinnin ja seurannan hyvät käytännöt. Xamk Kehittää 53, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-344-106-4
 • Heiskanen T, Karhula M. Subjektiiviset kokemukset toimintakyvyn mittaajina. Teoksessa Haapala A. toim. Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Xamk Kehittää 30, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-344-059-3
 • Heiskanen T. Hallinnolliset ja eettiset kysymykset etäkuntoutuksessa.  Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 51-62.
 • Heiskanen T. Etätoimintaterapia. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 160-184.
 • Salminen A, Heiskanen T, Hiekkala S, Naamanka J, Stenberg J, Vuononvirta T. Etäkuntoutuksen ja siihen läheisesti liittyvien termien määrittelyä. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 11-18. B2.
 • Salminen A, Hiekkala S, Heiskanen T, Naamanka J, Stenberg J, Vuononvirta T. Suositukset etäkuntoutukseen. Julkaisussa: Salminen A, Hiekkala S, Stenberg J, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016: 205-207.
 • Kirjoituksia Kelan tutkimusblogissa

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin