Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Anna-Marie Paavonen.

Anna-Marie Paavonen

tutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Työskentelen tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on kuntoutuksen tutkimus. Tällä hetkellä tarkastelen omakuntoutuksen vaikutuksia ja roolia Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa. Tutkimus on osa Muutos III -hankkeen tutkimuskokonaisuutta.

Aikaisemmat tutkimushankkeeni ovat käsitelleet Kelan kuntoutukseen ohjautumisen alueellisia eroja, maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutusta, pitkäaikaisen kivun kuntoutusta, Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeiluja sekä raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutusta.

Asiantuntemus

 • kuntoutus
 • laadullinen tutkimus
 • monimenetelmällinen tutkimus
 • kirjallisuuskatsaukset
 • sosiaalipsykologia

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisuja

Kirjoituksia Kelan tutkimusblogissa

Viimeaikaisia julkaisuja

 • Miettinen S, Pulkki J, Ukkola I, Paavonen A-M, Rinne H, Heino P, Poikkeus L. Alueellisen yhdenvertaisuuden tukeminen Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa. Tutkimuksesta ratkaisuehdotuksia. Helsinki: Kela, 2023.
 • Paavonen A-M, Partanen T. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden kuntoutus. Haasteita ja kehittämistarpeita Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutumisessa. Helsinki: Kela, Työpapereita 171, 2022.
 • Paavonen A-M, Karinkanta S. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 166, 2021.
 • Palmer du Preez K, Paavonen A-M, Bellringer M. Theoretically informed gender analysis for gambling harm reduction. A New Zealand study. Harm Reduction Journal 2021; 18, 111. DOI: 10.1186/s12954-021-00558-5.
 • Paavonen A-M, Seppänen-Järvelä R. Kelan ammatillisen kuntoutuksen koulutuskokeilu. Toteutuminen, kohderyhmä ja koetut hyödyt. Helsinki: Kela, Työpapereita 161, 2021.
 • Paavonen A-M, Salminen A-L. Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 158, 2020.
 • Palmer du Preez K, Mauchline L, Paavonen A-M ym. A mixed methods analysis of gambling harm for women in New Zealand. Auckland: Auckland University of Technology, Gambling and Addictions Research Centre, 2019.
 • Bellringer M, Lowe G, Paavonen A-M, Palmer du Preez K, Garrett N, Abbott M. New Zealand National Gambling Study. Qualitative phase. NGS Series Report number 8. Auckland: Auckland University of Technology, Gambling and Addictions Research Centre, 2019.
 • Paavonen A-M, Salminen A-L. Intensiiviset kuntoutuskurssit traumaattisen aivovamman saaneille aikuisille. Hyödyt ja soveltuvuus Kelan järjestämäksi kuntoutukseksi. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 9, 2018.
 • Paavonen A-M, Mäkinen J, Salminen A-L. Tieto valinnanvapauden edellytyksenä. Miten Mikä Kunto? -viestintäkampanjalla onnistuttiin lisäämään tietoa nuorten kuntoutuspalveluista? Kuntoutus 2017; 40 (2): 5‒18.
 • Mäkinen J, Paavonen A-M. Mikä Kunto? -viestintäkampanja. Nuorten kuntoutuspalveluiden viestintäkampanjan onnistuneisuus. Helsinki: Kela, Työpapereita 125, 2017.
 • Paavonen A-M, Salminen A-L. Kelan ja Ohjaamoiden yhteistyö. Selvitys Kelan roolista nuorten matalan kynnyksen palveluissa. Helsinki: Kela, Työpapereita 103, 2016.
 • Rask S, Paavonen A-M, Lilja E ym. Primääriperheestä erossaolo on yhteydessä somalialais- ja kurditaustaisten maahanmuuttaja-aikuisten hyvinvointiin ja kotoutumiseen Suomessa. Yhteiskuntapolitiikka 2016; 81 (3): 273‒287.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin