Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Ella Näsi.

Ella Näsi

tutkija, tutkimusyksikkö
TwitterLinkedIn

Esittely

Työskentelen tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkin haavoittuvassa asemassa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevien asiakkaiden palvelujen ja etuuksien tarpeita sekä sitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä vastaa näihin tarpeisiin. Moniammatilliset palvelut ovat olleet erityisenä kiinnostuksen kohteenani hiljattain päättyneissä hankkeissani. Olen myös tutkinut, missä kaikkialla maailmassa on erilaisia äitiyspakkausohjelmia. Toimin Kelan edustajana STM:n globaali sosiaalipolitiikka -verkostossa.

Asiantuntemus

 • laadullinen tutkimus
 • lasten ja nuorten hyvinvointi
 • asiakastutkimus
 • moniammatilliset palvelut
 • kansanterveystiede ja global health
 • sosiaali- ja terveyspolitiikka
 • äitiyspakkaus
 • yhteisöviestintä

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Näsi, E., & Koskenvuo, K. (2022). The Finnish baby box: From a volunteer initiative to a renowned social security benefit. Teoksessa C. de la Porte, G. B. Eydal, J. Kauko, D. Nohrstedt, P. 't Hart, & B. S. Tranøy (toim.) Successful public policy in the Nordic countries: Cases, lessons, challenges. Oxford University Press.
 • Näsi Ella, Perkiö Mikko, Kokkinen Lauri (2021). The complexity of decreased work ability: Individuals’ perceptions of factors that affect returning to work after sickness absence. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(1), 113. https://doi.org/10.3390/ijerph19010113
 • Koskenvuo Karoliina, Laaksonen Mikko, Blomgren Jenni, Pösö Reetta, Seppänen-Järvelä Riitta, Näsi Ella (2021). Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista. Kelan työpapereita 163. Helsinki: Kelan tutkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021061036324
 • Mattila Hannu, Laatu Markku, Näsi Ella, Heinonen, Hanna-Mari, Korpela Tuija, Tervola Jussi, Joensuu Matti, Unkila Kirsi (2021). Asiakasnäkökulma sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Teoksessa Virrankari Lotta, Mattila Hannu, Saikku Peppi. Sihvonen Ella, Tervola Jussi (toim.): Sosiaaliturvan monimutkaisuus. Sosiaaliturvauudistuksen työpaperi. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 1. Helsinki: Valtioneuvosto. (pp. 48-61). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5434-2
 • Koivu Annariina, Phan Yen T, Näsi Ella, Abuhamed Jad, Perry Brittany L, Atkins Salla, Perkiö Mikko, Koivusalo Meri (2020). The baby box. Enhancing the wellbeing of babies and mothers around the world. Kelan erillisjulkaisu, Helsinki: Kelan tutkimus. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020081360377
 • Kirjoituksia Kelan tutkimusblogissa

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin