Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Anneli Miettinen.

Anneli Miettinen

tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö
Twitter

Esittely

Toimin tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimukseni on kohdistunut erilaisiin perhe-elämää ja lapsiperheiden hyvinvointia sivuaviin kysymyksiin, mm. sukupuolten tasa-arvon ja sosiaalisen eriarvoistumisen näkökulmasta. Viimeaikaisissa tutkimuksissani olen tarkastellut perhevapaiden käyttöä ja erityisesti isien osallistumista vapaiden käyttöön, sekä lasten vuoroasumisen vaikutuksia eroperheiden toimeentuloon ja sosiaaliturvaan.

Asiantuntemus

 • perhepolitiikka ja lapsiperheiden etuudet
 • sukupuolten tasa-arvo ja perheiden hyvinvointi
 • työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset
 • perhe-etuuksia koskeva rekisteritutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Miettinen, Anneli, Mustonen, Jaakko & Räsänen, Tapio (2022). Perhevapaakorvauksen käyttöönotto – tuloksia selvityshankkeesta. Kelan Työpapereita.
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2021). Family leaves for fathers: Non-users as a test for parental leave reforms. Journal of European Social Policy 31(2): 161–174.
 • Härkönen, Juho, Jalovaara, Marika, Lappalainen, Eevi & Miettinen, Anneli (2021). Double disadvantage in a Nordic welfare state: A demographic analysis of the single parent employment gap in Finland, 1987-2018. INVEST Working Papers 31/2021.
 • Miettinen, Anneli, Lammi-Taskula, Johanna, Närvi, Johanna & Salmi, Minna (2021). Finland: country note. In: Koslowski, A., Blum, S., Dobrotić, I., Kaufman, G. and Moss, P. (eds.) International Review of Leave Policies and Research 2021.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia, Saarikallio-Torp, Miia, Haapanen, Mari, Kurki, Paula, Kalliomaa-Puha, Laura, Sihvonen, Ella, Heinonen, Hanna-Mari & Kivistö, Netta (2020). Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva. Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, VN TEAS-julkaisusarja 51/2020.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, M (2020). Isälle kiintiöidyn vanhempainvapaan käyttö ja sen taustatekijät. Yhteiskuntapolitiikka 85(4): 345–357.
 • Räsänen, Tapio, Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2020). Äidin työmarkkina-asema ja lasten kotihoidon pituus. Talous ja Yhteiskunta 1/2020: 24–29.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Mia (2018). Etuusjärjestelmä ei tunnista lasten vuoroasumista. Sosiaalivakuutus 9.3.2018.
 • Miettinen, Anneli (2017). Kolme myyttiä perhevapaista (2017). Helsinki: Ajatuspaja Agenda.

Tutkimusblogit

 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2021). Isä on aina yhtä tärkeä kuin äiti, kaikessa” - Isyysvapaata käyttää yhä monipuolisempi joukko isiä. Kelan tutkimusblogi 12.11.2021.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia & Räsänen, Tapio (2021). Lapsilisän jakaminen vuoroasumistilanteessa ei ratkaise lapsiperheköyhyyttä. Kelan tutkimusblogi 11.10.2021.
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Miten isät käyttävät isyysvapaata? Kelan tutkimusblogi 18.9.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Vanhempien mielestä 1,5-2 vuotta on sopiva ikä lapsen aloittaa kodin ulkopuolisessa hoidossa. Kelan tutkimusblogi 9.9.2020.
 • Räsänen, Tapio, Saarikallio-Torp, Miia & Miettinen, Anneli (2020). Vanhempainpäivärahan määrä lasketaan uudella tavalla – muutos heikentää lomautettujen ja työttömien tilannetta. Kelan tutkimusblogi 22.5.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia, Miettinen, Anneli & Heinonen, Hanna-Mari (2020). Kotihoidon tuen kannatus edelleen vahvaa – asenteet leikkaamista kohtaan kuitenkin lieventyneet. Kelan tutkimusblogi 19.2.2020.
 • Saarikallio-Torp, Miia, Miettinen, Anneli & Heinonen, Hanna-Mari (2020). Joustavat kiintiöt saavat pienten lasten vanhemmilta kannatusta. Kelan tutkimusblogi 11.2.2020.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2019). Esikoislasten isät pitävät isyysvapaita muita useammin. Kelan tutkimusblogi 8.11.2019.
 • Heinonen, Hanna-Mari, Miettinen, Anneli, Saarikallio-Torp, Miia & Sihvonen, Ella (2019). Lasten vuoroasuminen – onko etuusjärjestelmä perheille tuki vai jarru? Kelan tutkimusblogi 13.9.2019.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2019). 25 % isistä ei käytä vanhempainvapaata – vai onko osuus sittenkin 55 %? Kelan tutkimusblogi 13.3.2019.
 • Miettinen, Anneli & Saarikallio-Torp, Miia (2018). Kotihoidon tuen käyttö vaihtelee kunnittain – valtaosa perheistä käyttää tukea jonkin aikaa. Kelan tutkimusblogi 23.2.2018.
 • kaikki tutkimusblogit

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin