Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Karoliina Koskenvuo.

Karoliina Koskenvuo

tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö

Esittely

Toimin tutkimuspäällikkönä Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni painottuvat kuntoutus- ja työkyvyttömyysetuuksiin erityisesti nuorten etuuksien ja palvelujen käytön näkökulmasta. Toimin vastuututkijana mm. Nuoret-hankekokonaisuudessa, jossa tutkitaan nuorten ammatillisen kuntoutuksen lakimuutosten vaikutuksia, seurataan kehitystä etuuksien käytössä ja tarkastellaan, mitä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen sekä erityispalveluihin ohjautuneille nuorille tapahtuu etuuksien ja palveluiden saamisen jälkeen. Hankkeeseen sisältyy Espoon kaupungin ja THL:n kanssa toteutettava yhteistyötutkimus, jossa kokonaisen ikäkohortin tietoja yhdistelemällä tutkitaan etuus- ja palvelupolkuja ja syrjäytymisen riski- sekä suojatekijöitä lapsuudesta lähtien. Hyödynnän tutkimustyössäni erilaisia aineistoja ja menetelmiä rekisteritutkimukseen painottuen ja tarkastelen terveyteen sekä laajemmin hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä elämänkaariepidemiologisesta näkökulmasta.

Asiantuntemus

 • kuntoutus, erityisesti ammatillinen kuntoutus
 • työkyvyttömyys
 • nuorten etuuksien ja palvelujen käyttö
 • rekisteritutkimus
 • kansanterveystiede

Käynnissä olevat hankkeet

Julkaisut

 • Näsi E, Koskenvuo K, Hokkanen K, Välimäki T. Kelan erityispalvelu tarjoaa nuorille kokonaisvaltaista ohjausta. Kuntoutus 2023; 46 (1): 35-43.
 • Leinonen J, Hiljanen I, Takki T, Tuovinen A-K, Koskenvuo K. Milloin Kela järjestää toimintakyvyn arviointitutkimuksen? Suomen Lääkärilehti 2022, 43-44 (vsk 77), 1850-1851
 • Näsi E, Koskenvuo K. The Finnish Baby Box: From a Volunteer Initiative to a Renowned Social Security Benefit. Julkaisussa: de la Porte C, Eydal G B, Kauko J, Nohrstedt D, Hart P T, Tranøy B S, toim. Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford University Press 2022, 411-431.
 • Koskenvuo K, Rinne H, Blomgren J. Nuoren kuntoutusrahaa saavat ovat usein myös muiden etuuksien ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saajia. Kartoittava rekisteritutkimus Oulun väestössä vuonna 2018. Kuntoutus 2022; 45 (2): 24-32. doi.org/10.37451/kuntoutus.120023.
 • Koskenvuo K, Laaksonen M, Blomgren J, Pösö R, Seppänen-Järvelä R, Näsi E. Selvitys kuntoutustukea saaneista. Aiempi tutkimus ja rekisteriseuranta vuonna 2015 kuntoutustuen aloittaneista. Työpapereita 163. Kelan tutkimus, 2021.
 • Kangas O, Airio I, Koskenvuo K, Kuivalainen S, Tenhunen S. Information and legitimacy: results from an experimental survey on attitudes to the 2017 pension reform in Finland. Journal of Pension Economics and Finance 2021, 1–16. doi:10.1017/S1474747220000396
 • Pachito DV, Pega F, Bakusic J, Boonen E, Clays E, Descatha A et al. The effect of exposure to long working hours on alcohol consumption, risky drinking and alcohol use disorder: A systematic review and meta-analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related burden of disease and injury. Environment International 2021;146: 106205. doi: 10.1016/j.envint.2020.106205
 • Koskenvuo K, Pösö R. Sukupuolten eläke-erot Kelan eläkkeiden näkökulmasta. Näkökulma-artikkeli. STM, 2020
 • Koskenvuo K, Valaste M, Räsänen T, Pyy-Martikainen M. Nuoret pääsevät vammaistuelle aiempaa helpommin. Sosiaalivakuutus 3/2018, 32.
 • Koskenvuo Karoliina, Hiilamo Heikki. Osallistumistulo voi ehkäistä nuorten syrjäytymistä työelämästä. Sosiaalivakuutus 4/2017, 33-35.
 • Hiilamo Heikki, Määttä Anne, Koskenvuo Karoliina, Pyykkönen Jussi, Räsänen Tapio, Aaltonen Sanna. Nuorten osallisuuden edistäminen. Selvitysmiehen raportti. DIAK-puheenvuoro 11. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2017.
 • Haataja A, Koskenvuo K. Näin äitiyspakkaus mullisti äitien terveyden seurannan. Sosiaalivakuutus 2/2017, 33-35.
 • Koskenvuo K. Eläkeiät ja työuraeläke. Julkaisussa: Tenhunen S, Airio I, Kangas O, Koskenvuo K, Kuivalainen S, toim. Eläketiedon merkitys. Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta, toim. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017. Helsinki: Eläketurvakeskus, 63-83.
 • Hinkka K, Koskenvuo K. Kelan vastuulla oleva ammatillinen kuntoutus. Julkaisussa: Kohti koordinoitua yhteistoimintaa. Ammatillisen kuntoutuksen työnjako. Helsinki: Työterveyslaitos, 2016, 14-24.
 • Koskenvuo K, Mattila K, Koskenvuo M. Masennuksen koettu kuntoutustarve väestössä. Health and Social Support (HeSSup) -tutkimuksen tuloksia. Työpapereita 104. Kelan tutkimus, 2016.
 • Koskenvuo K. Moni masentunut jää yhä vaille kuntoutusta. Sosiaalivakuutus 4/2016, 30-31.
 • Koskenvuo K. Perhevapaiden vaikutus eläkkeeseen 1980-luvulta 2000-luvulle. Julkaisussa: Haataja A, Airio I, Saarikallio-Torp M, Valaste, M, toim. Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Helsinki: Kela, Teemakirja 15. 2016, 116-134.
 • Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities predict strongly the use of psychotropic drugs in adulthood: a population based cohort study of 24 284 Finns. J Epidemiol Community Health 2016; 69: 354-360. Online First doi: 10.1136/jech-2014-204732
 • Kokkonen V, Koskenvuo K. Nuoren kuntoutusrahaa saa yhä useampi. Sosiaalivakuutus 1/2015, 29.
 • Paunio T, Korhonen T, Hublin C, Partinen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J. Poor sleep predicts symptoms of depression and disability retirement due to depression. Journal of Affective Disorders 2015;172:381-389. doi: 10.1016/j.jad.2014.10.002
 • Koskenvuo K, Kemppinen H, Pösö R. Nuoret eläkkeensaajat. Nettityöpapereita 60/2014. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2014.
 • Koskenvuo K, Ahola E, Kalliomaa-Puha L. Perhe-eläkkeiden mahdollisten uudistamisvaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset. Julkaisussa: Hietaniemi M, Ritola S, toim. Näkökulmia perhe-eläkkeen kehittämistarpeisiin. Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2014. Helsinki: Eläketurvakeskus, 111–126.
 • Koskenvuo K, Ryynänen M, Kemppinen H, Kokkonen V, Autti-Rämö I. Vajaakuntoiselle nuorelle tarvitaan selkeämpi reitti ammattitutkintoon. Sosiaalivakuutus 2014;1:35-36.
 • Koskenvuo K, Huunan-Seppälä A, Keistinen T, Autti-Rämö I, Laitinen LA, Koskenvuo M. Effect of smoking on use of antibacterials: a 9-year follow-up study of 24 000 working-aged Finns. Tob Control 2013;22(4):280-6. doi:10.1136/tobaccocontrol-2011-050128
 • Koskenvuo K, Autti-Rämö I. Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käytön kehitys. Nettityöpapereita 50/2013. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2013.                         
 • Kärkkäinen S, Pitkäniemi J, Silventoinen K, Svedberg P, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Alexanderson K, Kaprio J, Ropponen A. Disability pension due to musculoskeletal diagnoses: importance of work-related factors in a prospective cohort study of Finnish twins. Scand J Work Environ Health 2013;39(4):343-50. doi: 10.5271/sjweh.3345
 • Broms U, Koskenvuo K, Sillanmäki L, Mattila K, Koskenvuo M. Best friend’s and family members’ smoking habits and parental divorce during childhood are associated with smoking in adulthood. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2012;29(5): 441-452. doi: 10.2478/v10199-012-0039-2
 • Ropponen A, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J. Effects of work and lifestyle on risk for future disability pension due to low back diagnoses: a 30-year prospective study of Finnish twins. J Occup Environ Med 2012;54(11):1330-6. doi: 10.1097/JOM.0b013e3182775881
 • Ropponen A, Svedberg P, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Alexanderson K, Silventoinen K, Kaprio J. Personality traits and life dissatisfaction as risk factors for disability pension due to low back diagnoses: A 30-year longitudinal cohort study of Finnish twins. J Psychosom Res 2012;73(4):289-94. doi: 10.1016/j.psychores.2012.07.003
 • Suominen S, Koskenvuo K, Sillanmäki L, Vahtera J, Korkeila K, Kivimäki M, Mattila KJ, Virtanen P, Sumanen M, Rautava P, Koskenvuo M. Non-response in a nationwide follow-up postal survey in Finland: a register-based mortality analysis of respondents and non-respondents of the Health and Social Support (HeSSup) Study. BMJ Open 2012;2:e000657. doi: 10.1136/bmjopen-2011-000657
 • Koskenvuo K, Hytti H, Autti-Rämö I. Seurantatutkimus nuorten kuntoutusrahasta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä. Kuntoutus 2011;3: 22-30.
 • Ropponen A, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Koskenvuo K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo M, Kaprio J. Health-related risk factors for disability pensions due to musculoskeletal diagnoses: a 30-year Finnish twin cohort study. Scand J Public Health 2011;39(8):839-48. doi: 10.1177/1403494811418283
 • Pietikäinen S, Silventoinen K, Svedberg P, Alexanderson K, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Kaprio J, Ropponen A. Health-related and sociodemographic risk factors for disability pension due to low back disorders: a 30-year prospective Finnish Twin Cohort Study. J Occup Environ Med 2011;53(5):488-96.
 • Markkula R, Kalso E, Huunan-Seppälä A, Koskenvuo M, Koskenvuo K, Leino-Arjas P, Kaprio J. The burden of symptoms predicts early retirement: a twin cohort study on fibromyalgia-associated symptoms. Eur J Pain 2011;15(7):741-7. doi: 10.1016/j.ejpain.2011.01.004
 • Koskenvuo K, Broms U, Korhonen T, Laitinen LA, Huunan-Seppälä A, Keistinen T, Autti-Rämö I, Kaprio J, Koskenvuo M. Smoking strongly predicts disability retirement due to COPD: the Finnish Twin Cohort Study. Eur Respir J 2011;37(1):26-31. doi: 10.1183/09031936.00008910
 • Korkeila J, Vahtera J, Nabi H, Kivimäki M, Korkeila K, Sumanen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities, adulthood life events and depression. J Affect Disord 2010;127(1-3):130-8. doi: 10.1016/j.jad.2010.04.031
 • Koskenvuo K, Hytti H, Autti-Rämö I. Alle 25-vuotiaiden nuorten työkyvyttömyys- ja kuntoutusetuuksien käyttö ajalla 1995–2008. Kuntoutus 2010;2: 34-43.
 • Koskenvuo K. Lapsuudentapahtumat, terveys ja elämäntyytyväisyys. Julkaisussa: Olli Kangas, Ulla Hämäläinen, toim. Perhepiirissä. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2010, 294-318
 • Hublin C, Partinen M, Koskenvuo K, Silventoinen K, Koskenvuo M, Kaprio J. Shift-work and cardiovascular disease: a population-based 22-year follow-up study. Eur J Epidemiol 2010;25(5):315-23. doi: 10.1007/s10654-010-9439-3
 • Korkeila J, Vahtera J, Korkeila K, Kivimäki M, Sumanen M, Koskenvuo K, Koskenvuo M. Childhood adversities as predictors of incident coronary heart disease and cerebrovascular disease. Heart 2010;96:298-303. doi: 10.1136/heart.2009.188250                      
 • Volanen S-M, Suominen S, Lahelma E, Koskenvuo K, Koskenvuo M, Silventoinen K. Sense of coherence and intentions to retire early among Finnish women and men. BMC Public Health 2010;10:22. doi: 10.1186/1471-2458-10-22.                    
 • Koskenvuo K, Hublin C, Partinen M, Paunio T, Koskenvuo M. Childhood adversities and quality of sleep in adulthood: A population-based study of 26,000 Finns. Sleep Medicine 2010;11:17-22. doi: 10.1016/j.sleep.2009.03.010
 • Harkonmäki K, Martikainen P, Lahelma E, Pitkäniemi J, Silventoinen K, Halmeenmäki T, Rahkonen O. Intentions to retire, life dissatisfaction and the subsequent risk of disability retirement. Scand J Public Health 2009;37:252-259. doi: 10.1177/1403494808100273
 • Julkaisut HELDA-tietokannassa (Helsingin yliopisto, HELDA)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin