Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Tuija Korpela.

Tuija Korpela

tutkija, tutkimusyksikkö

Esittely

Olen keskittynyt erityisesti perustoimeentulotukeen ja toimeentuloturvaetuuksiin liittyvään tutkimukseen Kelassa. Olen osallistunut perusturvan riittävyyden arviointiin, tutkinut perusturvan ja viimesijaisen turvan suhdetta sekä siirtymiä niiden välillä ja tuottanut runsaasti Kelan rekistereihin perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toimin syksyllä 2020 julkaistun perustoimeentulotuen Kela-siirron alkuvaiheen tutkimuksia yhteen koonneen Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit -kirjan vastaavana toimittajana. Koronakriisin aikaan seurasin tiiviisti sitä, miten korona näkyi Kelan etuushakemusten ja saajien määrässä.

Asiantuntemus

 • perustoimeentulotuki
 • perusturva
 • sosiaalipolitiikka
 • sosiaaliturvajärjestelmä
 • rekisteritutkimus

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Julkaisut

 • Mesiäislehto M., Jauhiainen S., Korpela T., & Tuori, S. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on employment and social benefit receipt in Finland. Zeitschrift für Sozialreform68(1), 7-27.
 • Haikkola L, Uusikangas S, Korpela T, Jauhiainen S, Hiilamo H, toim. Koulutukseen hakuvelvoite nuorten työttömyysturvan ehtona : Tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua rekisteriaineistojen, TE-palvelujen, oppilaitosten ja nuorten näkökulmista. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2, 2022. 
 • Korpela T. Yksinasuvien sosiaaliturva. Tietolaatikko julkaisussa Lievonen M, Mattila M. Yksinasuvat esiin! Miten huomioida yksinasuvat politiikassa. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, Impulsseja, marraskuu 2021. 15-16.
 • Jokela M, Korpela T, Kivipelto M, Jauhiainen S. Toimeentulotuen saajamäärät kasvoivat vain vähän: koronaepidemia toi esiin järjestelmän joustavuuden. Helsinki: THL, Tutkimuksesta tiiviisti 4, 2021.
 • Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Johdanto. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 8–27.
 • Korpela T, Raittila S. Väliinputoajat Kela-siirron jälkeen. Kuinka pitkään ensisijaisia etuuksia paikataan toimeentulotuella. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 388–428.
 • Jauhiainen S, Korpela T, toim. Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko. Helsinki: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 28, 2019.
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M Heinonen H-M, Laatu M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018. 
 • Korpela T. Keneltä Kela perii? Selvitys Kelassa tehtävän perinnän asiakkaista. Helsinki: Kela, Työpapereita 123, 2017.
 • Korpela T. Kansalaiset Kelan toimintaa kehittämässä? Kansalaisten tavat ja mahdollisuudet osallistua Kelan toiminnan kehittämiseen. Helsinki: Kela, Työpapereita 110, 2016.

Kelan tutkimusblogit

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin