Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön
Saija Karinkanta.

Saija Karinkanta

erikoistutkija, tutkimusyksikkö
TwitterLinkedIn

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on kuntoutus ja siinä erityisesti kuntoutuksen hyödyt, vaikutukset ja vaikuttavuus. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat myös erilaiset toiminta- ja työkykyyn liittyvät aiheet. Aiempi tutkimustyöni on keskittynyt erityisesti ikäihmisten toimintakykyyn ja siihen vaikuttamiseen erilaisten interventioiden, kuten liikuntaharjoittelun, avulla. Toimin tällä hetkellä vastuututkijana Kelan järjestämän kuntoutuksen hyötyjä, etäkuntoutuksen vaikuttavuutta omaishoitajilla ja TEAK-kuntoutuksen vaikutuksia työllistymiseen arvioivissa tutkimushankkeissa. Koordinoin myös vuosina 2022-2025 toteutettavaa Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuutta.

Asiantuntemus

 • kuntoutus
 • toimintakyky
 • kuntoutuksen vaikuttavuus

Käynnissä olevat hankkeet

Päättyneet hankkeet

Julkaisut

 • Edgren J, Karinkanta S, Sihvonen S, Havulinna S. Tasapainon hallinta ja harjoittaminen sekä kaatumisten ehkäisy. Teoksessa T. Rantanen, K. Kokko, S. Sipilä, & A. Viljanen (toim.). Gerontologia. Kustannus Oy Duodecim, 2022.
 • Karinkanta S. Kliininen päättely: Vaikuttavaa fysioterapiaa asiakas kerrallaan. Fysioterapia 2022;69(5):59-61.
 • Seppänen-Järvelä R, Karhula M, Karinkanta S ym. Kelan kuntoutustutkimus tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa kuntoutuksen kehittämiseen – katsaus seminaariin antiin. Helsinki; Kela, Kelan tutkimusblogi 10.6.2022.
 • Rantalainen T, Nikander R, Karinkanta S. Luuliikunta ja luustokuntoutujan turvallinen harjoittelu. Julkaisussa S. Tarnanen, & R. Holopainen (toim.). Harjoittelu ja tule-terveys. VK-Kustannus, 2022.
 • Paavonen A-M, Karinkanta S. Pitkäaikaisen kivun kuntoutuksessa käytetään psykologisia, fysioterapeuttisia ja liikuntaharjoitteluun perustuvia menetelmiä. Helsinki: Kela, Kelan tutkimusblogi, 10.12.2021.
 • Paavonen A-M, Karinkanta S. Pitkäaikaista kipua kokevien aikuisten kuntoutus. Kartoittava kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Työpapereita 166, 2021.
 • Karinkanta S & Reiterä T. Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2019. Kela: Helsinki. Kuntoutusta kehittämässä 30, 2021.
 • Äijö, M. A., Havulinna, S., Karinkanta, S., Tervo-Heikkinen, T., & Lönnroos, E. (2021). Fall Prevention in Education and Training of Healthcare Students, Professionals, and Non-Professionals. In P. Eklund (Ed.), Integrated Care and Fall Prevention in Active and Healthy Aging (pp. 157-170). IGI Global.
 • Karinkanta S & Heiskanen T. Asiakaslähtöisyyden toteutuminen Kelan järjestämässä kuntoutuksessa kuntoutujien arvioimana. Helsinki: Kela, Kelan tutkimusblogi, 7.6.2021.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin