Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajien määrä kasvoi 11 prosenttia vuonna 2023 – eniten lisääntyi ADHD:n vuoksi tukea saavien määrä

Julkaistu 14.3.2024Päivitetty 14.3.2024

Mielenterveyden ja käyttäytymisen ja neurokehitykselliset häiriöt ovat alle 16-vuotiaan vammaistuen selvästi yleisin sairausperuste. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) vuoksi etuutta saavien määrä lisääntyi edellisvuodesta 33 prosenttia.

Kela maksoi vammaistukia vuonna 2023 yhteensä 622 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa vammaistukimenot ovat reaalisesti vähentyneet 12 prosenttia. Vammastukien saajia oli vuoden lopussa yhteensä 261 900 eli 4,7 prosenttia koko väestöstä.

Kehityksessä on eroja etuuslajien välillä. Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajia oli vuoden 2023 lopussa 47 300. Saajamäärä on kasvanut 36 prosenttia vuodesta 2013.

Mielenterveyden ja käyttäytymisen ja neurokehityksellisten häiriöiden perusteella tukea sai 71 prosenttia saajista, kun osuus vuonna 2013 oli 49 prosenttia. Vuonna 2023 myönnettiin yhteensä 11 900 uutta alle 16-vuotiaan vammaistukea. Neurokehitykselliset häiriöt ovat alle 16-vuotiaan vammaistuen selvästi yleisin peruste.

Kuvion otsikko: Alle 16-vuotiaan vammaistuen saajien määrä kasvoi 11 prosenttia vuonna 2023. Kuvio näyttää alle 16-vuotiaan vammaistuen saajat 2013-2023.
 

Vuonna 2023 myönnetyistä uusista alle 16-vuotiaan vammaistuista 78 prosenttia alkoi mielenterveyden ja käyttäytymisen ja neurokehityksellisten häiriöiden perusteella.

ADHD:n vuoksi tukea saavien määrä lisääntyi edellisvuodesta 33 prosenttia. Kymmenessä vuodessa ADHD:n vuoksi tukea saavien määrä on lisääntynyt 322 prosenttia. Vuoden 2023 lopussa tukea sai ADHD:n (F90 hyperkineettiset häiriöt) vuoksi 10 900 lasta, mikä on 23 prosenttia kaikista alle 16-vuotiaan vammaistuen saajista.

– Kelan ja THL:n rekisteritiedot osoittavat, että ADHD-diagnoosit ja -lääkehoito yleistyvät lapsilla ja nuorilla, mikä heijastuu ymmärrettävästi myös laajemminkin Kelan etuuksien käyttöön. Vaikka ADHD-diagnoosit ja -lääkehoito ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä, yleistymiskehitys on ollut suhteellisesti voimakkaampaa tytöillä, toteaa Kelan erikoistutkija Miika Vuori.

Vuonna 2023 alle 16-vuotiaan vammaistukea ADHD:n vuoksi saavien poikien määrä lisääntyi 30 prosenttia ja tyttöjen 44 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Suhteessa 0–15-vuotiaaseen väestöön tukea saatiin ADHD:n perusteella yleisimmin Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa (2,2 %). Suhteellisesti vähiten saajia oli Uudellamaalla (0,7 %), Pohjanmaalla (0,8 %) ja Etelä-Karjalassa (0,8 %).

– Nämä havainnot ovat yhteneväisiä myös ADHD-diagnoosien ja -lääkehoidon alue-eroja koskevien havaintojen kanssa. Yleisyys on suurinta Itä-Suomessa, Vuori sanoo.

Kuvion otsikko: ADHD-diagnoosit ja lääkehoito yleistyvät lapsilla ja nuorilla, mikä heijastuu myös Kelan etuuksien käyttöön. Kuvio näyttä ADHD:n perusteella alle 16-vuotiaan vammaistukea saavat joulukuussa 2013-2023.
 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki voidaan myöntää lapselle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee säännöllistä hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta. Hoidon ja huolenpidon tarpeen tulee olla tavanomaista suurempaa ja kestää vähintään kuusi kuukautta. Vammaistuki on porrastettu kolmeen suuruusluokkaan lapsen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeen mukaan.

Lue lisää

Kelan vammaisetuustilasto 2023 (helda.helsinki.fi)

Vammaisetuustilastot kuvioina

Vammaistuet (kela.fi)

Alle 16-vuotiaan vammaistuki (kela.fi)

 

Uutista on päivitetty 14.3. kl 11: virheitä korjattu. Alle 16-vuotiaan vammaistukea ADHD:n vuoksi saaneiden määrä on kasvanut 33 prosenttia edellisvuodesta ja 322 prosenttia kymmenessä vuodessa. Ei prosenttiyksikköä, kuten uutisessa alun perin sanottiin.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin