Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela maksoi väliaikaista sähkötukea 620 000 euroa

Julkaistu 7.3.2024Päivitetty 8.3.2024

Alkuvuoden 2023 korkeita sähköenergiamenoja tasaamaan luodun sähkötuen saajamäärä jäi murto-osaan odotetusta.

Kelan maksamaa sähkötukea oli mahdollista hakea sähköenergiamenoihin, jotka olivat syntyneet ajalla 1.1.–30.4.2023. Sähkötuen hakuaika päättyi 31.12.2023. Sähkötukea myönnettiin kotitalouksille, jotka eivät voineet saada verotuksessa täysimääräistä sähkövähennystä pienten vuositulojen vuoksi.

Tammikuun 2024 loppuun mennessä Kela oli maksanut tukea 620 093 euroa. Euromääräisesti eniten Kela maksoi tukea maaliskuussa 2023.

Sähkötuen omavastuu oli 400 euroa, ja tukea oli mahdollista saada enintään 660 euroa kuussa. Keskimäärin Kelan maksama tuki oli keskimäärin 257 euroa kotitaloutta kohti kuukaudessa.  

Lokakuussa 2022 annetussa hallituksen esityksessä arvioitiin, että sähkötukea tulisi saamaan noin 100 000 kotitaloutta. Hakijoiden määrä jäi kuitenkin merkittävästi alhaisemmaksi.

Sähkötuen saajia oli eniten helmi-huhtikuussa 2023. Korkeimmillaan eli maaliskuussa tukea sai 909 kotitaloutta, kun keskimäärin saajakotitalouksia oli 215 kuukaudessa.

– Väliaikaisen sähkötuen saajakotitalouksien määrät jäivät vähäiseksi monestakin syystä. Energiakriisin hoitamiseen oli useita tukimuotoja, ja myös jo olemassa olleet etuudet ja tuet auttoivat osaltaan kriisistä selviämiseen. Talvi oli leuto, eikä sähkön hinta noussut pitkiksi ajoiksi niin korkealle tasolle kuin lakia valmisteltaessa ennakoitiin, sanoo Kelan etuuspäällikkö Kirsi Metsävainio.

Kesällä tukea saaneiden kotitalouksien määrä alkoi laskea. Loppuvuodesta ja vuoden 2024 tammikuussa saajia oli korkeintaan 45 kuukaudessa.

Tilastoista ei käy ilmi, kuinka moneen eri kotitalouteen tukea maksettiin, koska sama kotitalous on voinut saada sähkötukea useampaan kertaan.

Kela teki sähkötuesta tammikuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana yhteensä 6 068 ratkaisua. Yli puolet sähkötuen hakemuksista sai hylkäävän päätöksen. Merkittävimmät hylkäämisen syyt olivat, että kulut eivät olleet tammi–huhtikuulta 2023 tai kustannukset jäivät alle omavastuun.

– Kela suunnitteli sähkötuen toimeenpanon todella tiiviissä aikataulussa ja teki suunnittelun alusta asti yhteistyötä verottajan kanssa. Sähkötuen toimeenpanon suunnittelu tehtiin sen asiakasryhmän tarpeisiin. Hakemismenettely oli helppo ja perustui siihen, että luotamme asiakkaan omaan ilmoitukseen. Väliaikainen sähkötuki on hyvä esimerkki Kelan tehokkaasta toimeenpanosta ja hyvästä tavasta palvella asiakasta, Metsävainio arvioi kokonaisuutta.

Kuvion otsikko: Kelan maksaman väliaikaisen sähkötuen saajamäärä jäi murto-osaan odotetusta. Kuvio näyttää sähkötuen saaneet kotitaloudet ja tuen määrät tammikuu 2023-tammikuu 2024 välillä.
 

Sähkön hinta näkyi toimeentulotuessa huomioitavissa menoissa

Pienituloisimmat kotitaloudet ovat saaneet apua lämmitysmenoihinsa myös toimeentulotuesta. Vuoden 2023 aikana eniten toimeentulotukea myönnettiin sähköenergiakustannuksiin tammikuussa, jolloin 3 989 kotitaloutta sai perustoimeentulotukea lämmitysmenoihin ja 29 584 kotitaloutta taloussähkömenoihin. Myös myönnetyt summat olivat suurimmat tammikuussa ja laskivat kevään edetessä, mutta nousivat jälleen syksyllä 2023.

Toimeentulotukea sähköenergiakustannuksiin hakeneiden kotitalouksien määrä ei muuttunut merkittävästi edellisiin vuosiin nähden, mutta summat kasvoivat jonkin verran vuonna.

Vuoden 2023 aikana toimeentulotuessa huomioituja lämmitysmenoja oli kuukausittain keskimäärin 255 euroa lämmitysmenoja ilmoittanutta kotitaloutta kohti, kun edellisen vuoden aikana keskiarvo oli 240 euroa. Vastaavasti taloussähkömaksuja huomioitiin toimeentulotuessa vuoden 2023 aikana keskimäärin 70 eurolla kuussa, kun edellisenä vuonna keskiarvo oli 65 euroa kuussa.

Vuoden 2023 viimeisinä kuukausina summat jäivät kuitenkin pienemmiksi kuin vuoden 2022 loppupuolella.

Vuoden 2023 aikana 344 toimeentulotuen saajaa sai myös sähkötukea.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin