Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yleisen asumistuen saajia oli viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin

Julkaistu 1.2.2024Päivitetty 1.2.2024

Vuonna 2023 yleistä asumistukea sai suurempi määrä ruokakuntia kuin minään aiempana vuonna, jona tukea on maksettu. Erityisesti kasvoivat työssä käyvien asumistuen saajien ja heille maksettujen etuuksien yhteenlaskettu määrä.

Kuvio: Yleisen asumistuen saajaruokakunnat ja maksetut etuudet (vuoden 2023 rahassa) vuosina 2014–2023. Kuvasta näkee, että yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi ennätyksellisen korkeaksi vuonna 2023: lähes 405 000 ruokakuntaan.
 

Yleisen asumistuen saajien määrä kasvoi Suomessa vuonna 2023 suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Asumistukea sai yli 400 000 ruokakuntaa, mikä on lähes kuusi prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Viimeksi 400 000 saajan rajapyykki ylittyi ensimmäisenä koronavuonna 2020.

Vuonna 2023 Kela maksoi yleistä asumistukea lähes 1,7 miljardia euroa. Vuoden 2023 rahassa eli inflaation vaikutus huomioiden summa kasvoi edellisestä vuodesta.

Suurin asumistukea saanut ryhmä olivat opiskelijat, joita oli 42 prosenttia tukea saaneista ruokakunnista. Toiseksi suurin ryhmä olivat työttömät 31 prosentin osuudella.

Saajien määrässä ja maksetuissa summissa mitattuna eniten kasvua tapahtui kuitenkin työssäkäyvissä ruokakunnissa, joiden pääasiallinen tulonlähde ovat palkkatulot. Vuonna 2023 yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista 19 prosenttia oli työllisiä.

Kelan tutkimuspäällikön Signe Jauhiaisen mukaan muutosta selittävät taloudellisen tilanteen kehitys, työllisyystilanteen heikentyminen ja asumiskustannusten nousu.

– Yleensä tuen tarve kasvaa, kun tulot pienenevät esimerkiksi työttömyyden vuoksi, mutta työllisten ruokakuntien kasvun taustalla on asumiskustannusten ja ylipäätään kustannusten nousu. Vaikka tulot olisivat pysyneet ennallaan, ne riittävät huonommin sekä vuokra- että omistusasujien asumiskustannuksiin, Jauhiainen arvioi.

Kuvio: Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien elämäntilanne perhetyypeittäin vuoden 2023 lopussa. Kuvasta näkee, että työssäkäynti on yleisempää lapsiperheissä kuin muissa asumistukea saavissa ruokakunnissa.

Ukrainalaisten pakolaisten osuus näkyy tuen saajissa odotettua vähemmän

Helmikuusta 2022 lähtien Suomeen on tullut aiempaa enemmän ukrainalaisia pakolaisia. Keväällä 2023 ensimmäiset tulijat olivat olleet maassa vuoden ja siirtyivät Suomen sosiaaliturvan piiriin. Vuonna 2023 yleisen asumistuen saajista runsaan 4 500 ruokakunnan hakija oli Ukrainan kansalainen.

– Vaikka ukrainalaisia on tullut Suomeen aiempaa enemmän, tuensaajien määrä ei ole kasvanut niin paljon kuin odotettiin. Tätä saattaa selittää ukrainalaisten vähäinen hakeutuminen suomalaisen sosiaaliturvan piiriin, Jauhiainen arvioi.

Eduskunta päätti viime vuonna yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Asumistuen saajien määrälle ja maksetuille summille ei siis enää ole odotettavissa kasvua.

– Yleisen asumistuen saajien määrä ja maksetut etuudet pienenevät muutosten myötä kahdella eri tavalla. Maksettavat asumistuet pienenevät ja osa tuen nykyisistä saajista jää tuen ulkopuolelle kokonaan, Jauhiainen kertoo.

Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1. huhtikuuta 2024. Muutokset vaikuttavat ruokakunnille jo maksettaviin asumistukiin, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei enää saa yleistä asumistukea vuoden 2025 alusta alkaen.

Lisätietoa

Tietopaketti asumistuista

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, Kela
020 634 1958
signe.jauhiainen@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin