Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Opintolainan korkoavustuksen saajien määrä ja menot moninkertaistuivat – Kelan opintoetuustilasto 2022/23 on julkaistu

Julkaistu 29.11.2023Päivitetty 29.11.2023

Kelan maksaman korkoavustuksen saajamäärä ja maksettujen korkoavustusten määrä kasvoivat lukuvuonna 2022–2023 jyrkästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Opintotuen saajien määrä säilyi lähes ennallaan, ja opintolainaa nosti hieman aiempaa harvempi. Tiedot käyvät ilmi Kelan tuoreesta opintoetuustilastosta.

Infograafit kertovat, että opintolainan korkoavustuksen saajien määrä ja menot ovat moninkertaistuneet edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Kelan maksaman korkoavustuksen saajia oli noin kahdeksan kertaa enemmän kuin edellisenä lukuvuonna ja maksetun korkoavustuksen määrä yli 20-kertaistui. Korkoavustuksen saajien määrä ja menot pienenivät lukuvuodesta 2012–2013 useiden vuosien ajan, minkä jälkeen ne pysyivät matalalla tasolla lukuvuoteen 2022–2023 saakka.
 

Lukuvuonna 2022–2023 opintolainan korkoavustusta sai 4 600 henkilöä. Kelan maksaman korkoavustuksen saajia oli noin kahdeksan kertaa enemmän kuin edellisenä lukuvuonna.

Korkoavustuksen menot puolestaan kasvoivat edelliseen lukuvuoteen verrattuna yli 20-kertaisiksi. Korkoavustusmenot olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, kun edellisenä lukuvuonna korkoavustusta maksettiin noin 55 000 euroa.

Saajien määrän kasvun taustalla ovat opintolainojen korkojen nousu ja opiskelijoiden kasvaneet lainamäärät. Korkoavustuksen saajien määrä oli viime lukuvuonna suurin sitten lukuvuoden 2008–2009.

Korkoavustus tarkoittaa sitä, että Kela maksaa valtion takaaman opintolainan korot kokonaisuudessaan. Korkoavustusta voi saada, jos tulot eivät ylitä tulorajaa.

Infograafi kertoo, että opintotuen saajamäärä säilyi viime lukuvuonna lähes ennallaan ja opintolainaa nostaneiden määrä väheni hieman. Opintolainaa lukuvuoden aikana nostaneiden määrä on noussut lukuvuodesta 2012-2013 alkaen viime lukuvuoteen asti. Opintotuen saajien määrä on melko samalla tasolla kuin lukuvuonna 2012-2013.

Opintolainaa nosti hieman aiempaa harvempi opiskelija

Opintotukea sai lukuvuonna 2022–2023 kaikkiaan noin 290 100 opiskelijaa, mikä oli 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintorahaa maksettiin lähes 283 200 opiskelijalle, joista 185 100 opiskeli yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja 98 000 toisella asteella. Asumislisää sai 13 500 opiskelijaa.

Lukuvuoden aikana 171 900 opiskelijaa nosti valtion takaamaa opintolainaa. Lainaa nostaneita oli prosentin vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna. Opintolainan valtiontakaus oli lukuvuoden aikana voimassa 236 000 henkilöllä, eli näin monella opiskelijalla oli mahdollisuus hakea pankista valtion takaamaa opintolainaa.

Lukuvuoden lopussa opintovelallisia oli kaikkiaan 524 900, ja heillä oli opintolainaa keskimäärin 11 329 euroa. Valtion takaamien opintolainojen pääoma oli vuoden 2022 lopussa 5,7 miljardia euroa.

Lisätietoa

Kelan opintoetuustilasto 2022/23

Lue myös

Oppivelvollisuuden pidentäminen lisäsi koulumatkatuen kustannuksia 20 miljoonaa euroa | Kelan tietotarjotin

Tilasto opintotuesta | Kelan tietotarjotin

Korkoavustus | Henkilöasiakkaat | Kela

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin