Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela selvittää saamenkielisille suunnattujen kuntoutuspalvelujen nykytilaa

Julkaistu 5.10.2023Päivitetty 5.10.2023

Kelan tutkimus selvittää saamenkieliselle väestölle suunnattujen Kelan kuntoutuspalvelujen nykytilaa. Selvityksessä haastatellaan kuntoutuskursseille osallistuneita ja lähetetään kysely kuntoutukseen ohjaaville tahoille.

Kelan tutkimus tekee selvityksen, jossa kartoitetaan saamenkielisten näkemyksiä Kelan kuntoutuspalveluista. Tutkimuksessa selvitetään esimerkiksi, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet palveluun. Kuntoutukseen ohjaavilta tahoilta selvitetään sitä, miten saamelaisia ohjataan kuntoutukseen.

Selvitys tehdään kahdessa osassa. Selvitys alkoi keväällä 2023 kartoittavalla kirjallisuuskatsauksella. Seuraavaksi vuorossa ovat kuntoutukseen osallistuneiden haastattelut ja kysely kuntoutukseen ohjaaville tahoille. Selvitystä varten haastatellaan asiakkaita, jotka ovat osallistuneet saamenkielisille suunnatuille Tules- ja IKKU-kursseille. Tutkimushaastattelut tehdään saameksi ja suomeksi.

Saamenkielisten kuntoutuksesta vähän tutkimustietoa

Selvityksen vastuututkijana toimii Kelan tutkimuksen ryhmäpäällikkö Sari Miettinen. Miettisen tutkimusalueet liittyvät laajasti kuntoutusjärjestelmään sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Miettinen on tarkastellut erityisesti sitä, miten asiakkaat ohjataan tarpeenmukaisiin kuntoutuspalveluihin. Viime aikoina Miettinen on tutkinut kuntoutukseen ohjaamisen alueellisia eroja sekä Kelan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.  

– Selvitys on tarpeen, koska saamenkielisten kuntoutukseen ohjaamista ja asiakkaiden palvelutyytyväisyyttä kuvaavaa tutkimustietoa on todella vähän. Tämän selvityksen pohjalta päästään paremmin miettimään saamenkielisille suunnatun kuntoutuksen kehittämistarpeita, Sari Miettinen kertoo. 

Saamenkielisille suunnatun kuntoutuksen nykytilan selvittämiseen on saatu yhteisöllinen hyväksyntä Suomen saamelaiskäräjiltä. Selvitystä on suunniteltu ja aineistonkeruuta on työstetty yhdessä saamelaiskäräjien ja Lapin hyvinvointialueen edustajien kanssa.

Saamenkielinen voi saada tulkkausta myös muihin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin 

Kela järjestää vuosittain muutamia saamenkielisille suunnattuja ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja. Kuntoutuskurssilla kuntoutuja saa tukea sairaudesta tai vammasta kuntoutumiseen. Kurssilla saa myös tietoa sairaudesta, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin. 

Saamenkielisten kuntoutuskurssit järjestetään suomeksi ja tulkataan tarpeen mukaan eri saamen kielille. Saamenkieliset voivat niin halutessaan saada tulkkausta myös muihin Kelan järjestämiin kuntoutuksiin.  

Kelan verkkosivuilla kerrotaan tarkemmin sekä saamenkielisten kuntoutuskursseista että muista Kelan tarjoamista kuntoutuspalveluista.  

Lisätietoja

Sari Miettinen
Ryhmäpäällikkö, Kela
sari.miettinen@kela.fi
puh. 020 634 1991

Saamenkielinen tiedote

Lue lisää

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin