Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työttömyysturvan menot vähenivät edelleen vuonna 2022 – Tilasto Suomen työttömyysturvasta on julkaistu

Julkaistu 20.9.2023Päivitetty 21.9.2023

Viime vuosien parantunut työllisyystilanne on vähentänyt selvästi työttömyysturvan menoja, selviää Kelan tuoreesta työttömyysturvan tilastojulkaisusta.

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2022 työttömyysturvaa yhteensä 3 684 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen eli ansioturvan osuus tästä oli 1 840 miljoonaa euroa ja Kelan eli perusturvan osuus 1 844 miljoonaa euroa. Kelan työttömille maksamia etuuksia ovat muun muassa peruspäiväraha ja työmarkkinatuki.

Vuonna 2022 työttömyysturvan menot vähenivät voimakkaasti. Etuuksia maksettiin 21 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Ansioturvan menot pienenivät noin neljänneksen ja perusturvan menot noin 14 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. 

Vuoden 2022 rahassa tarkasteluna työttömyysturvan menot olivat viime vuonna pienimmillään sitten vuoden 2008.

Infograafit kuvaavat työttömyysturvan menojen sekä työttömyysturvan saajamäärän kehitystä vuosina 2013-2022. Viime vuosien hyvä työllisyystilanne näkyy työttömyysturvan menojen selvässä vähenemisessä. Työttömyysturvan menot ja saajamäärä ovat nyt alhaisimmillaan mittausjaksolla. Tilastoissa näkyy menojen ja saajien määrän piikki koronavuonna 2022.

Myös etuuksien saajamäärä väheni

Vuoden 2022 lopussa työttömyysetuuksia sai yhdeksän prosenttia Suomen 17–64-vuotiaasta väestöstä, yhteensä 300 596 henkilöä. Työttömyysturvan saajia oli vuoden 2022 lopussa noin 27 500 vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa.

Vuoden 2022 lopussa ansiopäivärahan saajia oli 107 723, mikä oli 19 387 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa ansiopäivärahan saajista 52 prosenttia oli miehiä. Alle 25-vuotiaita oli kolme prosenttia ja 50 vuotta täyttäneitä 49 prosenttia.

Vuoden 2022 lopussa peruspäivärahan saajia oli 28 457. Saajien määrä väheni 6 543 henkilöllä vuoden takaisesta. Peruspäivärahan vuoden lopun saajista naisia oli 48 prosenttia. Alle 25-vuotiaita oli 14 prosenttia ja 50 vuotta täyttäneitä 24 prosenttia.

Vuoden 2022 lopussa työmarkkinatuen saajia oli 162 745, mikä oli 1 745 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naisia työmarkkinatuen vuoden lopun saajista oli 47 prosenttia. Alle 25-vuotiaita oli yhdeksän prosenttia ja 50 vuotta täyttäneitä 23 prosenttia.

– Kun työllisyystilanne kohentuu, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavien työllistyminen on helpompaa, sillä heidän työttömyytensä on kestänyt vähemmän aikaa. Työmarkkinatukea saavien joukossa taas on pidempään työttömänä olleita sekä henkilöitä, joilla ei ole työkokemusta. Heille työllistyminen voi olla vaikeampaa, sanoo Kelan erikoistutkija Laura Peutere.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 14 602, mikä oli 17 790 vähemmän kuin vuonna 2021. Muutosta selittää korona-ajan väliaikaisten lakimuutosten päättyminen 28.2.2022, jonka jälkeen yrittäjä on voinut saada työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta vain, jos yritystoiminta on päättynyt kokonaan.

Työttömyysturvaa saavien osuus väestöstä vaihteli kunnittain kolmesta noin 17 prosenttiin. Etuuksien saaminen oli yleisintä Itä-Suomessa.  

Lisätietoa

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2022 (helda.helsinki.fi)

Laura Peutere
erikoistutkija, Kela
laura.peutere@kela.fi
puh. 050 464 0327

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin