Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kela maksaa noin 16 miljardia euroa etuuksia vuodessa – näin hallitusohjelmassa ehdotetut muutokset vaikuttavat etuuspottiin

Julkaistu 18.9.2023Päivitetty 2.10.2023

Hallitusohjelmassa ehdotetaan isoja muutoksia moniin Kelan etuuksiin. Muutosten mittaluokkaa voidaan hahmottaa tarkastelemalla, millaisia summia etuuksia tällä hetkellä maksetaan. Tilastouutisesta ilmenee, mihin Kelan etuuseurot menevät ja millaisia leikkauksia tai lisäyksiä niihin on luvassa.

Infograafista ilmenee, että Kelan maksamat etuusmenot ovat pysyneet vuosina 2012–2022 noin 15–16 miljardissa eurossa. Koronavuosina 2020–21 etuusmenojen määrä nousi jonkin verran ja laski taas vuonna 2022. Vuonna 2012 etuuksia maksettiin noin 15 miljardia euroa ja vuonna 2022 noin 16,3 miljardia euroa.
Kelan maksamien etuuksien määrä on pysynyt viimeisen kymmenen vuoden ajan noin 15–16 miljardin euron tasolla. Koronavuosina 2020–21 etuuksia maksettiin jonkin verran enemmän, kun työttömyys kasvoi tilapäisesti.

Viime vuonna Kela maksoi euromääräisesti eniten eli 5 miljardia euroa sairausvakuutusetuuksia, joihin kuuluvat muun muassa lääkekorvaukset, sairauspäivärahat ja vanhempainpäivärahat. Eläke-etuuksia Kela maksoi 2,5 miljardia ja lapsiperheiden etuuksia, kuten lapsilisiä ja lastenhoidon tukia, noin 1,9 miljardia euroa.

Infograafi: Kelan etuusmenot vuonna 2022 ja sairausvakuutusetuuksien menojen jakautuminen. Sairausvakuutusetuuksiin menee vajaa kolmannes Kelan maksamista etuuseuroista. Kela maksoi sairausvakuutusetuuksia 5 033 miljoonaa euroa, eläke-etuuksia 2 478 miljoonaa euroa, lapsiperhe-etuuksia 1 915 miljoonaa euroa ja yleistä asumistukea 1 565 miljoonaa euroa. Muiden etuuksien menot olivat selvästi pienempiä, esimerkiksi kuntoutusetuudet 713 miljoonaa euroa ja perustoimeentulotuki 678 miljoonaa euroa. Sairausvakuutusetuuksista 35 % oli lääkekorvauksia, 24 % sairauspäivärahaa, 22 % vanhempainpäivärahaa, 10 % korvauksia yksityisistä lääkärinpalveluista, hammashoidosta, tutkimuksista ja matkoista ja 9 % muita etuuksia.
 

Viimeisen 10 vuoden aikana eri etuuksien osuus Kelan maksamasta summasta on elänyt jonkin verran.

– Esimerkiksi työttömyysturvan määrä mukailee työllisyyskehitystä. 2010-luvun alussa ja korona-aikana työttömyysturvan kulut kasvoivat, kun taas vuonna 2022 maksetun työttömyysturvan määrä pienentyi 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Maksetun yleisen asumistuen määrä taas nousi yli kaksinkertaiseksi vuosien 2012 ja 2021 välillä tukijärjestelmän muutosten seurauksena. Vuodesta 2021 vuoteen 2022 sen määrä väheni reaalisesti.

Infograafi: Kelan etuuksien osuus sosiaaliturvan menoista 2022. Kelan etuusmenot ovat noin viidennes kaikista sosiaaliturvan menoista. Työeläkkeet muodostavat menoista 40 % ja kunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut 26 %. Yhteensä sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2022 arvion mukaan 79,4 miljardia euroa.
 

– Kun tarkastellaan kaikkia sosiaaliturvan menoja, on myös hyvä muistaa, että Kelan maksamat etuuseurot ovat vain noin viidennes kaikista Suomen sosiaaliturvamenoista, Signe Jauhiainen sanoo.

Sosiaalietuuksia maksavat Kelan lisäksi muun muassa työeläkeyhtiöt, työttömyyskassat ja hyvinvointialueet. Esimerkiksi työeläkkeitä maksettiin viime vuonna 31,4 miljardia euroa.

Asumistuki ja työttömyysturva hallitusohjelman isoimmat säästökohteet

Petteri Orpon hallitusohjelma tavoittelee pitkällä aikavälillä noin 1,2 miljardin euron vuosittaista säästöä sosiaaliturvamenoista ja -etuuksista. Osa säästöistä haetaan Kelan maksamista etuuksista ja osa esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Lisäksi hallitus tavoittelee etuuksien indeksijäädytyksillä vajaan 0,4 miljardin euron vuosittaista säästöä pitkällä aikavälillä.

– Koko Kelan maksamaan pottiin suhteutettuna hallitusohjelman säästöt eivät ole valtavan suuria. Jos katsotaan vaikka asumistuen muutoksia tai työttömyysturvan lapsikorotusten poistoa, ne voivat kuitenkin näkyä yksittäisen ihmisen taloudessa aika paljonkin, Jauhiainen kuvaa.

Tukipottiin suhteutettuna isoin euromääräinen vähennys on suunnitteilla asumistukeen, johon hallitusohjelma tavoittelee 363 miljoonan euron vuosittaista säästöä. Tukiprosentti esimerkiksi pienenee 80 prosentista 70 prosenttiin, ansiotulojen suojaosa on tarkoitus poistaa ja omistusasujien tuki on tarkoitus lakkauttaa kokonaan. Vaikutukset eivät siis kohdistu kaikkiin tuensaajiin samalla tavalla.

Työttömyysturvaan hallitusohjelmassa suunnitellaan toimenpiteitä, joilla säästettäisiin pitkällä aikavälillä vuosittain noin 570 miljoonaa euroa. Säästötoimet kohdistuvat niin Kelan maksamaan perusturvaan kuin ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen.

Toimeentulotukeen hallitus tavoittelee 100 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä pitkällä aikavälillä. Kaikki tukeen liittyvät muutokset eivät tule voimaan lähitulevaisuudessa, vaan hallitus aikoo tehdä toimeentulotukeen kokonaisuudistuksen. Esitys toimeentulotuen asumisnormin tiukennuksesta on kuitenkin jo lausuntokierroksella.

– Arvioiden mukaan työttömyysturvan ja asumistuen leikkaukset lisäävät jonkin verran toimeentulotuen menoja. Toimeentulotuen osuus tuloista kasvaa niissä kotitalouksissa, jotka jo saavat sitä. Uusia toimeentulotuen saajia voi myös tulla jonkin verran, Signe Jauhiainen arvioi.

Hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja lisäykset eräisiin sosiaaliturvaetuuksiin. Hallitus tavoittelee suurimpia säästöjä työttömyysturvasta ja asumistuesta. Työttömyysturvaa maksettiin vuonna 2022 yhteensä 3,7 miljardia euroa, ja hallitus suunnittelee siihen 574 miljoonan euron leikkauksia (pitkän aikavälin vaikutus). Yleistä asumistukea maksettiin 1,6 miljardia, ja siihen suunnitellaan 363 miljoonan euron leikkauksia. Toimeentulotukea maksettiin 678 miljoonaa ja siihen suunnitellaan 100 miljoonan euron leikkauksia. Hallitus aikoo myös lisätä lapsiperhe-etuuksiin ja yksityisen hoidon Kela-korvauksiin käytettävää rahaa. Lapsilisiin lisätään 70 miljoonaa euroa vuodessa ja Kela-korvauksiin keskimäärin 85 miljoonaa euroa vuodessa hallituskauden ajan.

Lisää rahaa lapsilisiin ja tilapäinen Kela-korvausten nosto


Menoleikkausten lisäksi hallitus aikoo kasvattaa joitain Kelan etuuksia. Lapsilisiä aiotaan korottaa kohdennetusti, mihin on varattu 70 miljoonaa euroa vuodessa. Alle 3-vuotiaista lapsista maksetaan 1.4.2024 alkaen korkeampaa lapsilisää.

Hallitusohjelma linjaa myös yksityisen hoidon Kela-korvauksien tilapäisestä kasvattamisesta. Kela-korvausten kasvattamiseen ja uuteen Kela-korvausmalliin on budjetoitu vaalikauden ajaksi yhteensä 500 miljoonaa euroa: 335 miljoonaa euroa valtion rahaa ja 165 miljoonaa euroa sairaanhoitovakuutusmaksuilla katettavaa.

– Lisärahan kohdistaminen Kela-korvaukseen poikkeaa aiemmista muutoksista, koska aiemmin Kela-korvaukset ovat olleet säästöjen kohteena, Jauhiainen sanoo.

Lisätietoa

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, Kela
signe.jauhiainen@kela.fi
puh. 020 634 1958

Kela maksoi etuuksia 16,3 miljardilla vuonna 2022

Juttua on korjattu 29.9.2023: Tarkennettu Kela-korvausmalliin budjetoitua rahoitusta.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin