Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Osasairauspäivärahan saajien määrä kääntyi tänä vuonna jälleen kasvuun

Julkaistu 13.9.2023Päivitetty 13.9.2023

Osasairauspäivärahan saajamäärä pieneni vuonna 2022 pitkään jatkuneen kasvun jälkeen, osoittaa Kelan sairauspäivärahatilasto 2022. Muutos näyttää kuitenkin jääneen hetkelliseksi, sillä tänä vuonna osasairauspäivärahakausia alkoi tammi-heinäkuussa 22 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Toinen kahdesta infograafista kuvaa, että osasairauspäivärahan saajien määrä on kääntynyt tänä vuonna jälleen kasvuun. Vuonna 2022 määrä kääntyi hetkellisesti laskuun. Selvä enemmistö osasairauspäivärahan saajista on naisia. Toinen infograafi kertoo, että suurimmat sairauspääryhmät, joiden vuoksi osasairauspäivärahakausia alkoi vuonna 2022, olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet. Mielenterveyssyistä osasairauspäivärahaa saatiin etenkin nuoremmissa ikäryhmissä, kun taas tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi etuutta saatiin enemmän vanhemmissa ikäryhmissä.
 

Osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt tasaisesti sen käyttöönotosta lähtien. Osasairauspäivärahan saajamäärä kasvoi vuosittain vuodesta 2007 vuoteen 2021 saakka, kunnes kasvu pysähtyi vuonna 2022.

Osasairauspäivärahakausia alkoi vuoden 2022 aikana yhteensä 26 912. Niistä lähes puolet (48 prosenttia) alkoi mielenterveyden häiriöiden perusteella. Toiseksi yleisin syy sairauspäivärahakauden alkamiselle olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, joiden perusteella alkoi 25 prosenttia kausista.

Osasairauspäivärahan saajista 73 prosenttia oli naisia. Eniten saajia oli ikäryhmässä 55–67-vuotiaat (29 prosenttia).

Vuonna 2023 saajamäärä kääntyi kuitenkin uudestaan kasvuun. Heinäkuun 2023 loppuun mennessä osasairauspäivärahaa oli saanut yhteensä 21 823 henkilöä, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 18 865.

Muutoksen taustalla voi vaikuttaa se, että vuoden 2023 alusta astui voimaan useita osasairauspäivärahaan vaikuttavia lakimuutoksia. Muutos helpotti osa-aikaisen työntekijän mahdollisuutta saada osasairauspäivärahaa, ja lisäksi enimmäisaikaa pidennetään reilulla kuukaudella. Osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttui siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Osasairauspäivärahan hakeminen myös helpottui 1.4.2023 alkaen.

Lisätietoa

Kelan sairausvakuutustilasto 2022 (helda.helsinki.fi)

Yhä useampi saa osasairauspäivärahaa – mitä etuuden vaikuttavuudesta tiedetään? | Sosiaalivakuutus

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin