Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

EESSI:n tilastot löytyvät nyt Kelan tietotarjottimesta

Julkaistu 21.6.2023Päivitetty 29.6.2023

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) -järjestelmä sujuvoittaa tiedonkulkua sosiaaliturvasta vastaavien viranomaisten välillä. Järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Suomessa Kela vastaa valtakunnallisesta EESSI-tilastoinnista, joten julkaistuilla raporteilla esitetään tietojenvaihtoa, joka kulkee joko Suomesta tai Suomeen.

Sähköiseen tiedonvaihtoon osallistuu 27 EU-maata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta (Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti). EESSI-jäsenmaissa on yhteensä yli 6 000 sosiaaliturvalaitosta. Järjestelmän avulla jäsenmaiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. Kun kaikki EU-maat käyttävät sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää, paperilomakkeiden lähettämisestä sosiaaliturvalaitosten kesken luovutaan.

EESSI-järjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019, ja tällä hetkellä yli 70 suomalaista sosiaaliturvalaitosta käyttää EESSI-järjestelmää. Suomessa EESSI:n mukaiseen tiedonvaihtoon osallistuvat Kela, Eläketurvakeskus (ETK), Tapaturmavakuutuskeskus (TVK), tapaturmavakuutuslaitokset, TE-hallinto, Työllisyysrahasto ja työttömyyskassat. Tietojenvaihto on käynnistynyt vaiheittain sekä Kelassa että muissa Suomen sosiaaliturvalaitoksissa.

Rakenteisia sähköisiä asiakirjoja (Structured Electronic Document = SED) eli sanomia vastaanottavat ja lähettävät jäsenmaissa toimivaltaiset laitokset, jotka hoitavat EU:n sosiaaliturva-asetuksessa määriteltyjä etuuksia. Sanomat vastaavasti muodostavat asiakokonaisuuksia (Business Use Case = BUC) eli EESSI-asioita. Nämä ovat erilaisia asiakokonaisuuksia ja prosesseja siitä, mitä sanomia EESSI-asian sisällä lähetetään ja miten ne kulkevat EESSI-järjestelmässä.

Raporteilta voi hakea esimerkiksi sanomien määrän Suomen ja toisen maan välillä

EESSI-asiat ja siten myös sanomat on jaettu seuraaviin sektoreihin: eläke, horisontaalinen, lainvalinta, perhe-etuudet, perintä, sairaus, sekalaiset, tapaturmat ja ammattitaudit sekä työttömyysturva. Esimerkiksi eläkesektorilla yhtenä EESSI-asia-tyyppinä on vanhuuseläkehakemus.

Raportoinnissa tilastoidaan sekä sanomamääriä että EESSI-asioiden lukumääriä. Suomessa Kela vastaa valtakunnallisesta EESSI-tilastoinnista, joten raporteilla esitetään tietojenvaihtoa, joka kulkee joko Suomesta tai Suomeen.

Sanomaliikenneraportin kautta voidaan esimerkiksi selvittää vastausta kysymykseen, montako perhe-etuussektoriin liittyvää sanomaa on kulkenut Suomen ja Ruotsin välillä tiettynä kuukautena.

Asialiikenneraportilta taas esimerkiksi nähdään, monenko perhe-eläkehakemuksen tietoja vaihdettiin Suomen ja Tanskan välillä tiettynä vuonna EESSI-järjestelmän kautta. Raportit saa näkyville myös englanniksi, kun vaihtaa selaimen oletuskielen englanniksi.

Lue lisää

EESSI-asialiikenne 2020-

EESSI-sanomaliikenne 2020-

Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin