Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Työterveyshuollon kustannukset olivat keskimäärin 455 euroa työterveydenhuollon piiriin kuuluvaa kohti vuonna 2021

Julkaistu 20.6.2023Päivitetty 16.8.2023

90 prosenttia palkansaajista on työterveyshuollon piirissä. Valtaosa saa työterveyspalvelunsa lääkärikeskuksista, ja useimmiten työterveyskäynnit toteutuvat kasvokkaisina tapaamisina.

Vuonna 2021 työnantajan järjestämän työterveyshuollon hyväksytyt kustannukset olivat 899 miljoonaa euroa, mikä oli 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksista 464 mil­joonaa syntyi ehkäisevän työterveyshuollon palveluista ja 435 miljoonaa euroa sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista.

Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvauk­set olivat 394 miljoonaa euroa, mikä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Keskimääräiset kustannukset työntekijää kohti olivat 455 euroa ja työntekijäkohtaiset keskimääräiset korvaukset olivat 199 euroa.

Vuonna 2021 työnantajan järjestämän työterveyshuollon pii­rissä oli Kelan korvaustietojen mukaan 1,97 miljoonaa työntekijää. Lisäksi työnantajien järjestämän työterveyshuollon piiriin sisältyi myös noin 28 700 työnantajan korvausmenettelyä käyttänyttä yrittäjää. Kyseisiä yrittäjiä ei ole huomioitu työterveyshuollon piiriin kuuluvia henkilöitä laskettaessa.

Kuvion otsikko: Kela maksoin työnantajille vuonna 2021 työterveyshuollon korvauksia 6 % enemmän kuin edellisvuonna. Kuvio näyttää työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset 2021-2021. Oikealla oleva kuvio näyttää työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset ja Kelan korvaukset työntekijää kohti 2021-2021. Vuonna 2021 keskimääräiset kustannukset olivat 455 euroa ja keskimääräiset korvaukset 199 euroa.
 

Keskimäärin yksi kuudesta työterveyskäynnistä toteutui etäpalveluna

Työterveyshuollossa tehtyjen terveystarkastuksien lukumäärä on kasvanut 29 prosentilla vuo­desta 2012 vuoteen 2021. Vuonna 2021 terveystarkastuksia tehtiin yhteensä 1,4 miljoonaa.

Sairaanhoitokäyntejä tehtiin 3,1 miljoonaa. Sairaanhoitokäyntien lukumäärä työterveyshuollossa on pienentynyt 40 prosentilla vuodesta 2012 vuoteen 2021. Vuonna 2021 sairaanhoitokäyntejä tehtiin keskimäärin kaksi työntekijää kohti.

Etäpalveluiden käyttö työterveyshuollossa on selvästi vähäisempää kuin läsnäpalveluiden käyttö. Reilut puoli miljoonaa sairaanhoitokäyntiä eli noin 18 prosenttia kaikista käynneistä toteutettiin etänä. Terveystarkastuskäynneistä 13 prosenttia ja neuvonta- ja ohjauskäynneistä 16 prosenttia järjestettiin etäpalveluna.

Työterveyspalvelut järjestetään pääosin lääkärikeskuksissa. Vuonna 2021 ne tarjosivat työterveyshuoltopalvelut 1,7 miljoonalle henkilölle eli 88 prosentille työterveyshuollon piiriin kuuluvista. 138 000 henkilöä sai palvelut työnantajien omilta ja/tai heidän yhdessä muiden työnantajien kanssa omistamiltaan työterveysasemilta ja terveyskeskukset tarjosivat palvelut 78 000 henkilölle.

Lue lisää: 

Kelan työterveyshuoltotilasto 2021 (helda.helsinki.fi)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin