Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yleistä asumistukea sai viime vuonna 382 000 kotitaloutta

Julkaistu 10.5.2023Päivitetty 16.8.2023

Yleisen asumistuen saajien määrä väheni vuonna 2022 hieman edellisvuodesta. Työllisyys on parantunut parin viime vuoden aikana, joten asumistuelle on ollut vähemmän tarvetta.

Vuonna 2022 Kela maksoi asumistukia yhteensä 2 249 miljoonaa euroa, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Reaalisesti eli inflaation vaikutus huomioiden asumistukimenot vähenivät 7,4 prosenttia. Kun mukaan otetaan asumismenoihin maksetut perustoimeentulotuet, kokonaissumma yltää 2 574,8 miljoonaan euroon, sillä Kelan maksamasta perustoimeentulotuesta 325,9 miljoonaa euroa kohdentui laskennallisesti asumismenoihin.

Yleisen asumistuen osuus varsinaisista Kelan maksamista asumistuista 69,6 prosenttia eli 1 565 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot pienenivät edellisvuodesta 1,6 prosenttia.

Vuoden 2022 joulukuussa yleistä asumistukea sai 382 232 ruokakuntaa, mikä on noin 9 400 vähemmän kuin edellisvuonna. Suhteellisesti eniten väheni kahden huoltajan kahden huoltajan lapsiperheiden (noin 8 prosenttia edellisvuotta vähemmän) ja lapsettomien parien (7,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän) määrä.

– Työllisyys on parantunut parin viime vuoden aikana, joten asumistuelle on ollut vähemmän tarvetta. Erityisesti yleistä asumistukea saavien työttömien ruokakuntien määrä on vähentynyt, Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen kommentoi kehitystä.

Kuvion otsikko: Yleisen asumistuen saajien määrä vähene vuonna 2022 hieman edellisvuodesta. Kuvio näyttä yleisen asumistuen saajat ruokakuntatyypeittäin joulukuussa 2017-2022.
 

Yleinen asumistuki kattoi keskimäärin hieman yli puolet saajan asumismenoista

Yleistä asumistukea saavissa korostuvat nuoret ja opiskelijat. Yleistä asumistukea joulukuussa 2022 saaneiden ruokakuntien jäsenistä runsas viidennes oli 20–24-vuotiaita. Toiseksi suurin ikäryhmä olivat 25–29-vuotiaat, joita oli 12 prosenttia tuen saajista.

Valtaosa yleistä asumistukea joulukuussa 2022 saaneista ruokakunnista oli joko opiskelijaruokakuntia (42 prosenttia) tai työttömiä (32 prosenttia). Tukea saaneista ruokakunnista 18 prosenttia oli työssä olevia, eli talouden pääasiallinen tulonlähde olivat palkkatulot.

Keskimäärin asumistukea saaneiden ruokakuntien asumistuessa huomioitavat tulot olivat 988 euroa, ja tukea maksettiin noin 332 euroa. Asumistuki kattoi keskimäärin hieman yli puolet asumismenoista asuinpaikan kuntaryhmästä tai ruokakunnan koosta riippumatta.

– Yleisen asumistuen saajat ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevia pienituloisia työttömiä, opiskelijoita ja työssä käyviä. Asumistuki on olennainen osa toimeentuloa, koska se pienentää asumisen kustannuksia. Valtaosa tuen saajista maksaa toisen puolen vuokrasta omasta pussistaan ja noin neljännes saa asumistuen lisäksi toimeentulotukea, Jauhiainen sanoo.

72 prosenttia joulukuussa 2022 yleistä asumistukea saaneista asui yksin. Seuraavaksi eniten, 21 prosenttia, oli lapsiperheitä, joita oli yhteensä noin 80 000.

Yleistä asumistukea maksetaan tavallisimmin vuokra-asunnoissa asuville henkilöille. Joulukuussa 2022 yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista vain viisi prosenttia asui omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasunnoissa.

Kuvion otsikko: Yleisen asumistuen osuus Kelan maksamista asumisen tuista oli 60 %. Kuvio näyttää Kelan maksamat asumisen tuet yhteensä vuonna 2022.
 

Lisätietoja

Kelan asumistukitilasto 2022 (helda.helsinki.fi)

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, Kela
signe.jauhiainen@kela.fi
puh. 020 634 1958

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin