Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Opintovelallisten määrän kasvu hidastui vuonna 2022

Julkaistu 2.5.2023Päivitetty 16.8.2023

Vuonna 2022 suurimmat opintolainat olivat helsinkiläisopiskelijoilla, joilla lainan mediaanimäärä oli 14 389 euroa.

Opintovelallisten määrä kasvoi etenkin 2010-luvun loppupuolella nopeasti, kun esimerkiksi lainan ottamisen kannustimia lisättiin.

– Määrän kasvuun ovat vaikuttaneet opintotukijärjestelmän muuttuminen lainapainotteisemmaksi, kannustimet kuten opintolainahyvitys, pitkään matalana pysynyt korkotaso ja hyvät tulevaisuudennäkymät, listaa Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Nyt kasvu on kuitenkin hidastunut. Muutos näkyy selvimmin opintotukea saavien opintovelallisten määrässä, koska se sisältää uudet opintolainan ottajat. Vielä vuonna 2021 opintotukea saavien opintovelallisten määrä kasvoi edeltävästä vuodesta noin 17 000 henkilöllä. Viime vuonna kasvu oli enää noin 1 400 henkilöä.

– Tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet ja korkotaso noussut, joten opiskelijat saattavat olla aiempaa varovaisempia lainan ottamisessa, Jauhiainen pohtii.

Kuvion otsikko: Opintovelallisten määrän kasvu hidastui vuonna 2022. Kuvio näyttää opintovelallisten määrän kehityksen vuosina 2010-2022. Opintovelallisten kokonaismäärä on noussut tasaisesti koko aikajakson ajan ja oli vuonna 2022 reilut 500 000.
 

Helsingissä nostetaan muuta maata enemmän opintolainaa

Alueellisesti Helsinki, Pirkanmaa ja Länsi-Uusimaa erottuvat opintolainojen suuruusluokassa. Helsingissä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille lainaa kertyy selkeästi eniten: vuonna 2022 opintolainan mediaanimäärä oli 14 389 euroa. Puolella helsinkiläisistä yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista on siis opintolainaa tätä enemmän. Useissa muissa maakunnissa lainaa oli keskimäärin noin 12 000 euroa.

Jauhiainen arvioi, että erot lainojen mediaanisuuruuksissa alueittain liittyvät elinkustannusten ohella esimerkiksi työllisyysnäkymiin ja mahdollisesti koulutusalaan.

– Aluevertailussa näkyy ennen kaikkea se, että pääkaupunkiseudun tilanne poikkeaa muusta maasta. Helsingissä ja sen lähialueilla opiskelevat saattavat arvioida työllisyysnäkymänsä paremmiksi ja siksi lainaakin otetaan enemmän, Jauhiainen sanoo.

Kuvio otsikko: Helsinkiläisillä opiskelijoilla ovat isoimmat opintolainat. Kuvio näyttää opintolainan mediaanisuuruuden hyvinvointialueittain. Suurimmat opintolainat ovat Helsingissä, Länsi-Uudellamaalla ja Pirknamaalla, pienimmät Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa.
Lisätietoa

Kelasto: Opintovelalliset ja lainamäärät 2006-

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, tutkimusyksikkö
signe.jauhiainen@kela.fi
020 634 1958

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin