Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Esikoiselle äitiyspakkaus, seuraavista rahaa – äitiysavustusten saajien määrä laskee, mutta äitiyspakkaus pitää pintansa

Julkaistu 15.3.2023Päivitetty 16.8.2023

Äitiysavustusten saajamäärä on laskenut 2000-luvulla Suomessa huomattavasti syntyvyyden laskun takia. Valtaosa tulevista vanhemmista valitsee ensimmäiselle lapselleen edelleen äitiyspakkauksen, mutta seuraaville lapsille avustus otetaan usein rahana. Äitiyspakkauksen tarpeellisuudesta on keskusteltu viime vuosina, mutta sen suosiossa puhe ei juurikaan näy.

Valtaosa suomalaisista vanhemmista valitsee ensimmäiselle lapselleen edelleen perinteisen äitiyspakkauksen. Valittavana on äitiysavustus joko rahana tai vaate- ja tarvikepaketin muodossa. Äitiysavustusten saajien määrä on kuitenkin laskenut merkittävästi Suomessa 2000-luvulla samaa tahtia syntyvyyden romahtamisen kanssa.

Kun esimerkiksi vuonna 2008 äitiysavustusta sai vielä yli 60 000 äitiä, Kelan viime vuoden tilastojen mukaan heitä oli vajaat 44 000. Niin sanotut koronavauvat näkyvät myös äitiysavustusten määrissä pienenä nousuna vuonna 2020. Sen jälkeen käyrä on jälleen kääntynyt laskuun.

Kuvion otsikko: Äitiysavustusten saajien määrä laskee samaa tahtia syntyvyyden kanssa. Kuvio näyttää, miten äitiysavustuksen saajien määrä on laskenut vuosien 2006 ja 2022 välillä.
 

Äitiysavustuksen rahana valitsevat ovat usein perheitä, joilla on jo yksi tai useampi lapsi. Raha-avustuksissa lasku ei näy yhtä selvästi.

– Todennäköisesti tämä johtuu ainakin osittain siitä, että ensimmäisten lasten syntyvyys on vähentynyt enemmän kuin seuraavien. He, jotka saavat enemmän kuin yhden lapsen, ottavat seuraavan lapsen kohdalla äitiysavustuksen usein rahana, sillä vanhemmilta sisaruksilta jääneitä tarvikkeita ja vaatteita käytetään uudelleen, kertoo erikoistutkija Anneli Miettinen Kelasta.

Kuvion otsikko: Avustuksen rahana valinneiden määrä laskee hitaammin, sillä rahan valitsee yleensä useamman lapsen äidit. Kuvio näyttää, ettei rahan valinneiden määrässä ole merkittävää muutosta vuosien 2006 ja 2022 välillä.
 

Raha-avustuksia otetaan siellä, missä lapsia syntyy eniten

Eniten äitiysavustuksia maksetaan edelleen Helsinkiin, jossa äitiysavustusta sai viime vuonna 6 000 äitiä. Avustuksia siis maksetaan eniten siellä, missä on myös eniten asukkaita.

Korkea syntyvyys nostaa kuitenkin vähäväkisempiäkin alueita listan kärkeen. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaa korostuu tilastoissa, sillä siellä lapsia syntyy suhteessa enemmän kuin muualla Suomessa ja monilapsiset perheet ovat muuta maata yleisempiä. Tämä selittää todennäköisesti myös sitä, miksi esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla kolmannes äideistä valitsee äitiysavustuksen rahana.

– Vaikka syntyvyys on suurissa kaupungeissa, kuten Helsingissä, matalampaa, on kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla syntyy silti edelleen lukumääräisesti paljon lapsia. Tämä näkyy tälläkin hetkellä esimerkiksi varhaiskasvatuspalvelujen kysynnässä tai muissa lapsiperheiden tarvitsemissa palveluissa, Miettinen muistuttaa.

Kuvion otsikko: Korkea syntyvyys nostaa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaata tilastoissa ylöspäin. Kuvio näyttää että eniten äitiysavuksen saajia on Helsingissä, Länsi-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, vähiten Kainuussa. Kuvio näyttää, että Helsingissä ja Pohjois-Pohjanmaalla on eniten perheitä, jotka ottavat äitiysavustuksen rahana.
 

Äitiyspakkauksen tarpeellisuudesta on keskusteltu tasaisin väliajoin. Viime aikoina keskustelua on käyty pakkauksen ekologisuudesta. Miettisen mukaan pakkauksen suosiossa keskustelu ei kuitenkaan näy, vaan pakkaus pitää edelleen pintansa suosittuna avustusmuotona.

Kuvion otsikko: Korkea syntyvyys vaikuttaa äitiysavustuksen valintaan - Esikoisen jälkeen avustus otetaan yleensä ennemmin rahana. Kuvio näyttää, että useimmiten äitiysavustus otetaan rahana Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.
 

Lisätietoa

Kelasto: Äitiysavustuksen ja adoptiotuen saajat ja maksetut etuudet

Anneli Miettinen
erikoistutkija, Kela
anneli.miettinen@kela.fi
020 634 4129

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin