Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan maksamaa sotilasavustusta sai vuonna 2022 yhteensä 9 501 henkilöä, joista reilut 10 prosenttia suoritti asepalvelusta vapaaehtoisesti

Julkaistu 2.3.2023Päivitetty 2.3.2023

Vapaaehtoisen asepalveluksen suosion kasvu näkyy Kelan sotilasavustustilastossa. Vuonna 2022 vapaaehtoista palvelusta suorittavia sotilasavustuksen saajia oli yli kaksi kertaa enemmän kuin vuosikymmen aiemmin.

Vuonna 2022 sotilasavustusta sai 9 501 henkilöä. Edellisvuoteen verrattuna saajien määrä kasvoi 2,4 prosenttia (221 henkilöä). Sotilasavustuksen saajista 7 883 (83 prosenttia) suoritti varusmiespalvelusta, 975 (10,3 prosenttia) vapaaehtoista asepalvelusta ja 484 (5,1 prosenttia) siviilipalvelusta. Omaisten osuus saajista oli 2,3 prosenttia.

Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien osuus sotilasavustuksen saajista hieman kasvoi ja siviilipalvelusta suorittavien pieneni edellisvuoteen verrattuna.

Kuvion otsikko: Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien osuus sotilasavustuksen saajista on viime vuosina kasvanut.  Kuvion vasen puoli näyttää asepalveluksessa olleiden määrän vuosina 2008-2022. Siinä näkyy, miten vapaaehtoisessa asepalveluksessa olleiden määrä on noussut. Kuvion oikea puoli näyttää, miten vapaaehtoisen osuus asepalvelusta suorittaneista on kasvanut 3 prosentista 11 prosenttiin vuosien 2008-2022 aikana.
Sotilasavustuksen menot olivat vuonna 2022 yhteensä 18,6 miljoonaa euroa, mikä oli 8,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Keskimääräinen sotilasavustus kuukaudessa oli 342 euroa saajaa kohti ja 1 954 euroa saajakotitaloutta kohti.

Yksittäinen saaja sai avustusta 19 euroa enemmän ja kotitalous 114 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Graafin otsikko: Sotilasavustuksen menot ovat kasvaeet viisi vuotta peräkkäin. Kuvio näyttää, miten maksetut sotilasavustukset avustuslajin mukaan ovat kehittyneet vuosina 2017-2022. Kuviosta näkyy, että kulut ovat kasvaneet vuodesta 2018 alken.
Kela voi maksaa sotilasavustusta henkilölle, joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta. Lisäksi sotilasavustusta voidaan maksaa hänen omaiselleen. Omaisella tarkoitetaan palvelusta suorittavan puolisoa tai huollettavaa lasta. Palvelusta suorittava voi saada sotilasavustuksen asumisavustusta sekä avustusta opintolainan korkoihin.

Sotilasavustuksen määrään vaikuttavat ne nettotulot, jotka palvelusta suorittavalla ja omaisella ovat palvelusaikana käytettävissä. Vuoden 2022 alusta avustukseen lisättiin suojaosa. Tämä tarkoittaa, että palvelusta suorittava sai ansaita palkka- tai yrittäjätuloja nettona 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikutti sotilasavustuksen määrään. Suojaosa ei koske omaisen tuloja.

Lue lisää

Kelan sotilasavustustilasto 2022 (helda.helsinki.fi)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin