Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan maksaman kuntoutusrahan saajamäärä kasvoi vuonna 2022

Julkaistu 1.2.2023Päivitetty 6.2.2023

Kuntoutusrahan saajien määrä kasvoi vuonna 2022 edellisvuoteen verrattuna. Eniten kuntoutusrahaa maksettiin Kelan järjestämän kuntoutuksen perusteella ja toiseksi eniten nuoren kuntoutusrahana.

Vuonna 2022 Kelan maksamaa kuntoutusrahaa sai yhteensä 51 900 henkilöä, mikä oli seitsemän prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuntoutusrahan saajista 37 057 henkilöä sai kuntoutusrahaa Kelan järjestämän kuntoutuksen perusteella ja 15 196 nuoren kuntoutusrahana. 

Kuntoutusrahan saajien määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 30 prosenttia. Kasvua selittää erityisesti vuoden 2019 alusta voimaan tullut lainmuutos nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta, joka on helpottanut nuorten pääsyä Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen ja jonka myötä kuntoutusrahaa alettiin maksaa myös nuoren ammatillisen kuntoutuksen perusteella. Vuonna 2022 nuoren ammatillisen kuntoutuksen perusteella kuntoutusrahaa sai 8 317 henkilöä.

Kuntoutusrahan saajamäärien kasvua selittää myös nuoren kuntoutusrahan saajien määrän lisääntyminen. Vuonna 2022 nuoren kuntoutusrahaa sai yhteensä 15 106 henkilöä, mikä oli noin puolet enemmän kuin vuonna 2018. Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan eniten mielenterveyteen liittyvien syiden perusteella. Vuonna 2022 yhteensä 13 792 henkilöä sai nuoren kuntoutusrahaa jonkin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella, mikä oli 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Toiseksi yleisin maksamisen peruste oli hermoston sairaudet (386 saajaa).

Mielenterveyteen liittyvien syiden yleisyys kuntoutusetuuksien ja nuoren kuntoutusrahan saamisen sairausperusteena selittyy osaltaan sillä, että mielenterveyshäiriöt ovat väestössä yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. 

– Väestötutkimusten mukaan noin kolme neljästä aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut ennen 24. ikävuotta. Lisäksi mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden pääsairausryhmä on erittäin laaja ja pitää sisällään keskenään hyvinkin erilaisia sairauksia, vammoja ja häiriöitä”, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo.


 

Yleistä kuntoutusrahaetuuksista 

Kelan maksamia kuntoutusrahaetuuksia ovat kuntoutusraha, nuoren kuntoutusraha, ylläpitokorvaus sekä kuntoutuksen jälkeiseltä ajalta maksettava harkinnanvarainen kuntoutusavustus. Kuntoutusrahaa maksetaan lakisääteisen kuntoutuksen ajalta, ja sitä järjestävät Kelan lisäksi työterveyshuollot sekä hyvinvointialueet (1.1.2023 alkaen). Hyvinvointialueet järjestävät kuntoutusta esimerkiksi päihde- ja riippuvuuskuntoutuksena sekä lastensuojelulain mukaisena kuntoutuksena.

Kuntoutusrahaetuuden hakuaika on kuusi kuukautta. Hakuaika piteni vuoden 2023 alusta, jota ennen se oli neljä kuukautta.


 

 

Lue lisää:

Tilasto Kelan kuntoutuksesta

Nuoren kuntoutusrahan tietopaketti

Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tietopaketti

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin