Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan avoimen datan aineistot antavat Kelan tiedolle uusia käyttömahdollisuuksia

Julkaistu 1.2.2023Päivitetty 1.2.2023

Kela haluaa tarjota tietonsa mahdollisimman laajaan käyttöön. Avoindata.fi-palvelussa julkaistut Kelan avoimen datan aineistot ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Kela on aloittanut tilastoaineistojen julkaisun avoimena datana Digi- ja viestintäviraston ylläpitämässä Avoindata.fi-palvelussa. Kelan julkaisema avoin data perustuu tilastotietokanta Kelaston aineistoihin. Avoindata.fi-palvelussa data on koneluettavassa muodossa, jolloin sen digitaalinen hyödyntäminen sovelluksissa on helpompaa. Tietoja voi lukea koneellisesti eri ohjelmointikielillä tai käyttää manuaalisesti Excel-tiedostoina.

Tällä hetkellä palvelusta löytyy 11 Kelan avoimen datan aineistoa, muun muassa aineistot maksetuista yleisistä asumistuista ja Kelan työttömyysetuuksien saajista. Tavoitteena on julkaista avoimen datan aineistoina tiedot Kelan eri etuuksien saajista ja maksuista.

– Haluamme palvella yhteiskuntaa tiedolla. Toivomme, että eri tahot käyttävät Kelan avoimen datan aineistoja omiin tarpeisiinsa, sanoo kehittämisen asiantuntija Tua Aimola Kelasta.

Avoimen datan aineistot mahdollistavat sovelluskehityksen suoraan kuukausittain päivittyvien aineistojen päälle.

Kelan asiakkaiden tietosuoja on turvattu

Kela huolehtii asiakkaidensa tietosuojasta myös avointa dataa julkaistessaan. Avoin data ei sisällä henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja. Yksittäisten henkilöiden epäsuora tunnistaminen on estetty yhdistämällä liian pieniä tietoryhmiä. Jos esimerkiksi etuuden saajien määrä on jollain luokittelun tasolla liian pieni, tietoa ei ilmoiteta.

Kelassa toivotaan palautetta ja toiveita aineistoista.

– Kuulemme mielellämme, mitkä Kelan tiedot kiinnostavat käyttäjiä ja miten avoimen datan aineistoja on hyödynnetty, Aimola sanoo.

Ohjeet auttavat aineistojen käytössä

Toteutamme Kelan Tietotarjottimeen aineistokohtaisia käyttöesimerkkejä. Esimerkit helpottavat aineistojen sujuvaa käyttöottoa teknisesti ja sisällöllisesti.

Lisätietoja

Kelan avoin data

Kelan aineistot Avoidata.fi-palvelussa

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin