Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Korona väritti Kelan vuotta 2021 – etuusmenot kasvoivat 1,5 prosenttia

Julkaistu 4.5.2022Päivitetty 7.10.2022

Kelan kulut jakautuivat vuonna 2021 seuraavasti (miljoonaa euroa): sairausvakuutus 4 753, eläkevakuutus 3 692, työttömyysturva 2 156, yleinen asumistuki 1 591, lapsilisät 1 362, perustoimeentulotuki 686, kuntoutus 673, opintoetuudet 607, muut etuudet 608, toimintakulut 592.

Kela maksoi vuoden 2021 aikana etuuksia hieman yli 16 mrd. euroa. Perustoimeentulotukimenot pienenivät 12,4 % ja työttömyysturvamenot 4,9 % ensimmäiseen koronavuoteen 2020 verrattuna.

Kela maksoi vuonna 2021 erilaisia etuuksia reilut 16 mrd. euroa. Etuusmenot kasvoivat 1,5 % verrattuna vuoteen 2020.

Euromääräisesti eniten Kela maksoi sairausvakuutusetuuksia, joihin sisältyvät muun muassa lääkekorvaukset, vanhempainpäivärahat ja sairauspäivärahat. Sairausvakuutusetuuksia maksettiin 4,8 mrd. euroa, mikä oli 6,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kelan työttömyysturvaetuuksien menot pienentyivät vuoteen 2020 verrattuna 4,9 % ja perustoimeentulotukimenot peräti 12,4 %. Työttömyysetuuksia maksettiin 2,2 mrd. euroa ja perustoimeentulotukea 686 milj. euroa.

Koronaepidemia vaikutti vuonna 2021 monin tavoin Kelan toimintaan. Palvelupisteissä asiointi vähentyi entisestään, kun taas puhelinpalvelun ja verkkoasioinnin suosio kasvoi.

Epidemia lisäsi monien etuuksien hakemusmääriä. Esimerkiksi tartuntatautipäivärahahakemusten määrä moninkertaistui vuoteen 2020 verrattuna. Kela palkkasi määräaikaista lisähenkilöstöä ratkaisutyöhön ja pyrki sujuvoittamaan etuuskäsittelyä.

– Kelassa tehtiin paljon töitä etuuksien ratkaisutyön ja asiakaspalvelun turvaamiseksi, ja ne toimivat hyvin koko vuoden, sanoo Kelan pääjohtaja Outi Antila.

Vuoden 2021 aikana säädettiin koronaepidemian vuoksi uusia väliaikaisia lakeja, ja monien edellisvuonna säädettyjen korona-ajan poikkeuslakien voimassaoloa jatkettiin. Kela alkoi esimerkiksi korvata koronarokotusmatkoja sekä työnantajille koronarokotuksista aiheutuvia kustannuksia.

Lisäksi Kela toteutti vuonna 2021 Omakanta-palveluun EU:n koronatodistuksen, jota ryhdyttiin lokakuussa käyttämään myös kansallisena koronapassina. Omakannan käyttö lisääntyikin huomattavasti. Omakantaan kirjauduttiin vuoden aikana yli 42 miljoonaa kertaa, ja palvelua käytti yli 3,8 miljoonaa henkilöä.

Lue lisää

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin