Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Monilääkitys yleistyy psykoosilääkettä käyttävillä lapsilla ja nuorilla

Julkaistu 4.4.2022Päivitetty 30.9.2022

Psyykenlääkkeiden monilääkitys yleistyi vuosina 2008–2016 alle 18-vuotiailla psykoosilääkityksen ensi kertaa aloittavilla lapsilla ja nuorilla. Ilmiö on huolestuttava, sillä psykoosilääkkeillä on lyhyt- ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia, joiden riskiä muu samanaikainen psyykenlääkehoito lisää entisestään.

Psykoosilääkityksen vuosina 2008–2016 ensimmäistä kertaa aloittavista alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista 44,9 prosentilla oli samaan aikaan käytössä myös jokin muu psyykenlääke. Asia havaittiin äskettäin julkaistussa suomalaisessa rekisteritutkimuksessa. Psyykenlääkkeiden monilääkitys lisääntyi tutkimusaikana alle 18-vuotiailla psykoosilääkkeiden ensiostajilla. Tytöillä monilääkitys oli 13 ikävuoden jälkeen yleisempää kuin pojilla.

Ilmiö on huolestuttava, sillä psykoosilääkkeillä on lyhyt- ja pitkäaikaisia haittavaikutuksia, kuten painonnousua ja metabolisia haittavaikutuksia, joiden riskiä muu samanaikainen psyykenlääkehoito lisää entisestään.

Kaksi yleisintä samanaikaisesti psykoosilääkkeen kanssa käytössä ollutta psyykenlääkeryhmää olivat masennuslääkkeet (66,2 % kaikista samaan aikaan käytetyistä psyykenlääkkeistä) ja ADHD-lääkkeet (30,8 % kaikista samaan aikaan käytetyistä psyykenlääkkeistä). Tutkimus osoitti, että näiden lääkkeiden käyttö ennen psykoosilääkehoidon aloittamista oli selvästi yhteydessä psykoosilääkehoidon aikaiseen monilääkitykseen. Psykoosilääkkeen ensiostajista tytöillä ja yli 13-vuotiailla nuorilla havaittiin olevan muita suurempi riski monilääkitykselle.

Lapsilla ja nuorilla psykoosilääkkeitä käytetään pääsääntöisesti käytöshäiriöiden ja masennukseen liittyvien liitännäisoireiden, kuten ahdistuneisuuden ja unettomuuden hoidossa. Psyykenlääkkeiden monilääkitystä olisi aina harkittava tarkasti hyödyt ja haitat punniten, ja sitä pitäisi seurata tiiviisti. Ennen mahdollisen lisälääkkeen aloittamista lääkärin täytyisi huolellisesti arvioida käytössä olevan lääkehoidon ja psykososiaalisten hoitojen asianmukaisuus.

Aihetta ei ole aiemmin tutkittu Suomessa

Tutkimus on lääketieteen lisensiaatti Eveliina Varimon väitöskirjan kolmas osatyö, ja se julkaistiin maaliskuussa Nordic Journal of Psychiatry -tiedelehdessä. Tutkimuksessa selvitettiin alle 18-vuotiaiden psykoosilääkkeen ensiostajien psyykenlääkkeiden monilääkitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Aihetta ei ole aikaisemmin tutkittu Suomessa.

Tutkimusaineistona käytettiin Kelan sairausvakuutuksesta korvattavien lääkeostojen tietoja vuosilta 2008–2016. Näistä poimittiin 14 848 lasta ja nuorta, jotka olivat seuranta-aikana aloittaneet psykoosilääkkeen (risperidoni, ketiapiini, aripipratsoli tai olantsapiini) ensimmäistä kertaa. Lisäksi selvitettiin näiden lasten ja nuorten muiden psyykenlääkkeiden käyttöä ennen psykoosilääkityksen aloitusta ja sen aikana.

Tutkimus toteutettiin Kelan, HUSin Uuden lastensairaalan, Lastentautien tutkimuskeskuksen lastenpsykiatrian tutkimusryhmän ja Helsingin yliopiston yhteistyönä. Tutkimuksen ohjasivat Helsingin yliopiston lastenpsykiatrian professori, HUS lastenpsykiatrian ylilääkäri Eeva Aronen ja Kelan tutkimuspäällikkö, dosentti Leena Saastamoinen.

Lisätietoja:

Varimo E, Saastamoinen L, Rättö H, Aronen E. Polypharmacy in Children and Adolescents Initiating Antipsychotic Drug in 2008–2016: A Nationwide Register Study. Nordic Journal of Psychiatry 2022.(Avautuu uuteen välilehteen)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin