Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Isien osuus vanhempainpäivärahapäivistä nousi vajaaseen 16 prosenttiin vuonna 2023

Julkaistu 12.6.2024Päivitetty 24.6.2024

Miehille korvattujen vanhempainrahapäivien osuus kasvoi 3,4 prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Myös osittaisen vanhempainrahan suosio on kasvanut, selviää Kelan lapsiperhe-etuustilastosta 2023.

Vuonna 2023 vanhempainpäivärahoja sai 137 295 henkilöä, mikä on kolme prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Saajista 75 335 oli naisia ja 61 960 miehiä. Vanhempainpäivärahapäivistä 84 prosenttia korvattiin naisille. Miehille korvattujen päivien osuus kasvoi 12,2 prosentista 15,6 prosenttiin.

– Miehille korvattujen vanhempainrahapäivien kasvu kertoo siitä, että isät haluavat entistä enemmän jakaa myös pienen lapsen hoitoa. Se, missä määrin kasvu johtuu vuonna 2022 voimaan tulleesta perhevapaauudistuksesta, on kuitenkin vielä epävarmaa, toteaa Kelan tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Kuvion otsikko: Isien osuus vanhempainpäivärahapäivistä nousi vajaaseen 16 prosenttiin vuonna 2023. Kuvio näyttää miesten ja naisten osuudet päivistä 2006-2023.
 

Vanhempainrahan voi hakea myös osittaisena, jos vanhempi hoitaa lasta osan päivästä ja on samanaikaisesti osa-aikatyössä. Kun osittaisella vanhempainvapaalla on yhden päivän, kiintiöstä kuluu vain puolikas vanhempainrahapäivä. Osittaisen vanhempainrahan suosio on kasvanut, ja vuonna 2023 sitä maksettiin 1 261 henkilölle. Vuonna 2022 osittaisesta vanhempainrahaa sai 463 henkilöä.

– Osittaisen vanhempainrahan käyttö tuli perhevapaauudistuksessa joustavammaksi, ja tämä on saattanut lisätä kiinnostusta sen käyttämiseen, Miettinen sanoo.

Vanhempainpäivärahoja ovat 1.8.2022 voimaan tulleen perhevapaauudistuksen mukaan erityisraskausraha, raskausraha, vanhempainraha ja osittainen vanhempainraha. Vanhan lain mukaisia vanhempainpäivärahoja (erityisäitiys-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa) maksetaan, jos lapsen laskettu aika oli ennen 4.9.2022.

Perhe-etuuksien summa väheni hieman edellisvuoteen verrattuna

Vuonna 2023 Kela maksoi perhe-etuuksia yhteensä 2 862 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät lapsilisä, äitiysavustus, adoptiotuki, vanhempainpäivärahat, lastenhoidon tuet ja elatustuki. Lapsilisiä maksettiin yhteensä 1 352 miljoonaa euroa, mikä kattaa lähes puolet perhe-etuuksien kokonaissummasta.

Perhe-etuuksia maksettiin 3,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Elatustukea lukuun ottamatta kaikkia lapsiperheiden etuuksia maksettiin edellisvuotta vähemmän. Eniten vähenivät lapsilisän menot, jotka olivat seitsemän prosenttia edellisvuotta pienemmät. Menot vähenivät saman verran kuin ne kasvoivat vuotta aiemmin joulukuussa 2022 maksetun ylimääräisen lapsilisän vuoksi.

Monien etuuksien saaja- ja lapsimäärät ovat pienentyneet, koska syntyvyys on laskenut jo pitkään. Etuusmenot voivat kuitenkin jopa kasvaa, jos etuuden määrä suurenee tai jos etuutta, esimerkiksi vanhempainpäivärahoja, maksetaan saajille aiempaa pidempään.

Lisätietoa

Kelan lapsiperhe-etuustilasto 2023

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin