Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Päätöstekstien ymmärrettävyys ja selkeys

Julkaistu 1.2.2023Päivitetty 6.3.2024

Kelan on annettava tekemiinsä etuuspäätöksiin riittävät sekä asialliset, selkeät ja ymmärrettävät perustelut. Tämä laissa asetettu perusteluvelvollisuus on erityisen painava, jos asiakas ei saa hakemaansa etuutta eli päätös on hylkäävä. Silloin kun sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä koskeva hakemus hylätään Kelassa työkykyyn liittyvistä syistä, ratkaisuasiantuntijat tukeutuvat päätöksen perusteluissa etenkin Kelan asiantuntijalääkäreiden kirjoittamiin lausuntoihin. Vuonna 2015 voimaantulleessa lakiuudistuksessa (875/2014) pyrittiin parantamaan Kelan päätösten perusteluita erityisesti lääketieteellistä arviointia edellyttävissä etuuspäätöksissä.

Tutkimuksessa selvitetään kyselyn keinoin, miten Kelan työkyvyttömyyseläkkeitä ja sairauspäiväraha-asioita käsittelevät ratkaisuasiantuntijat kokevat työkäytäntöjen tukevan hallintolain (9. §) mukaisten asiallisten, selkeiden ja ymmärrettävien päätöstekstien tekemistä ja missä määrin lakiuudistuksen (875/2014) koetaan onnistuneen tavoitteissaan eli vaikuttaneen päätösten perustelujen paranemiseen. Fokus on erityisesti teknisten työvälineitten (tietojärjestelmät ja fraasit) toimivuudessa ja päätöksissä referoitavien asiantuntijalääkäreiden arvioiden vaikutuksessa.

Tutkimus tehdään Kelan tutkimuksen ja Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) yhteistyönä. Työn tuloksia voidaan käyttää työkäytäntöjen sekä etuuspäätösten ja niiden perustelujen kehittämisessä sekä yleisemmin hallinnon kehittämisessä.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.2.2023–31.7.2024

Yhteistyötahot

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin