Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yhteiskuljetukset näkyvät korvausmenoissa

Julkaistu 16.6.2015
Hemodialyysikäynteihin liittyvät sairausvakuutuksen matkakorvaukset 13 miljoonaa euroa vuonna 2012 (Kela, 2015)(Avautuu uuteen välilehteen)

Hemodialyysikäynteihin liittyvät sairausvakuutuksen matkakorvaukset 13 miljoonaa euroa vuonna 2012 (Kela, 2015)

Bloggasin taannoin(Avautuu uuteen välilehteen) Kymenlaakson keskussairaalan henkilökunnan loistavasta ideasta ajoittaa dialyysipotilaiden hoitoajat niin, että se mahdollistaisi paremmin taksikuljetusten yhdistämisen.

Selvitin hemodialyysimatkojen kustannuksia rekistereistä, ks. Työpapereita 73(Avautuu uuteen välilehteen) . Yhteiskuljetuksen tulokset näkyvät: Kymenlaakson keskussairaalaan tehdyt dialyysimatkat olivat halvimpien joukossa. Halvemmalla matkustettiin vain suurissa yliopistosairaalakaupungeissa, joissa julkiset liikenneyhteydet ovat hyvät ja matkat lyhyitä. Ero näihinkään ei ollut suuri: kun halvimmat matkat Tampereen yliopistolliseen sairaalaan maksoivat keskimäärin 32 euroa, Kymenlaakson keskussairaalaan tehty matka maksoi keskimäärin 36 euroa.

On tiedossa, että myös joissain muissa sairaaloissa dialyysihoitoaikoja järjestellään yhteiskuljetusten mahdollistamiseksi, muun muassa Päijät-Hämeen keskussairaala erottui tilastoista. Mutta millä saataisiin loputkin dialyysiyksiköt – ja muutkin yksiköt – ajattelemaan myös matkakustannuksia ajanvarausten yhteydessä, vai saadaanko millään? Nykyjärjestelmässä kannusteet tähän puuttuvat. Järjestely vie hieman aikaa, mutta hoitoyksikkö ei saa siitä itselleen mitään hyötyä, paitsi ehkä kiitoksia matkaseuraan tyytyväisiltä potilailta. Toisaalta, sairaaloissa jo nyt hoidetaan ns. sairaalasiirtojen organisointi eli hoitoyksiköiden väliset potilaskuljetukset, kun potilas siirretään esimerkiksi yliopistosairaalasta aluesairaalaan tai päinvastoin. Kuljetusten organisointi on siis tuttua.

Kelan yhteiskuljetukset nyt koko Manner-Suomessa

Kela on laajentanut taksimatkojen tilausten keskittämistä ja yhteiskuljetuksia koko Manner-Suomeen, mutta hyöty olisi suurempi, jos jo potilaiden vastaanottoajat olisi mietitty tiesuunnittain: koko maassa yhteiskuljetuksia on noin 10 % taksimatkoista, kun Kymenlaakson keskussairaalan dialyysimatkoilla yhdistelyprosentti oli huima 60 %.

Dialyysihoidot toteutetaan pääasiassa sairaaloissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveydenhuollon yksikkökustannusraportin(Avautuu uuteen välilehteen) mukaan yhden dialyysihoitokäynnin kustannus erikoissairaanhoidossa oli 300 euroa vuonna 2011. Tutkimusaineistossamme sairausvakuutuksen korvaamista dialyysimatkoista yhden matkan keskihinta puolestaan oli 46 euroa eli 92 euroa yhtä käyntiä kohti, siis lähes kolmannes suhteutettuna itse käynnin kustannuksiin. Osalla potilaista matkakustannukset jopa ylittivät itse hoidon kustannukset.

Tämä laittoi miettimään, muuttuisivatko dialyysipaikat, jos niiden antajille tulisi edes osittainen kustannusvastuu potilaiden matkakuluista. Perustettaisiinko esimerkiksi satelliittiyksiköitä lisää? Kelan esittämässä yhteisrahoitteisessa vakuutusmallissa osa matkakustannuksista menisi sairaanhoidon piikkiin. Kauanko kestäisi, ennen kuin sairaalan johtoportaasta tulisi kehotus miettiä esimerkiksi dialyysihoidon tapauksessa myös matkakuluja?

Dialyysipotilaat ovat toki matkansa ansainneet, jos ketkä. Sairausvakuutuksen leikkaukset on perinteisesti toteutettu matkustajien omavastuuta korottamalla. Nyt kun edestakaisen matkan omavastuu on jo 32 euroa, tuo tie tuntuisi kuljetun loppuun ja on hyvä miettiä myös muita keinoja, sillä leikkauksilta tuskin vältytään tulevinakaan vuosina.

Melkoiset säästöt saataisiin silläkin, että taksimatkan hintoja laskettaisiin vaikkapa vain 5 %?

Päivi Tillman
tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin