Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kuinka käy eläkeläisten toimeentulon? – Hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutusten arviointia

Julkaistu 20.8.2015
Hallitusohjelma ja eläkeläisten toimeentulo (Kela, 2015)

Hallitusohjelma ja eläkeläisten toimeentulo (Kela, 2015)

Viime perjantaina (14.8.2015) valtionvarainministeriö julkisti ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi. Budjettiehdotuksessa konkretisoituvat ne toimenpiteet, joista sovittiin kevään hallitusohjelmassa. Eläkeläisten osalta näitä ovat erityisesti:

  • Kansaneläkeindeksin jäädyttäminen 2016. Tämä koskee kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia toimeentulotukea lukuun ottamatta.
  • Vuosien 2017–2019 indeksikorotukset ”äärimaltillisen palkkaratkaisun mukaisesti”.
  • Eläkkeensaajien asumistuen lakkauttaminen ja eläkeläisten siirtäminen yleisen asumistuen piiriin.
  • Takuueläkkeen tasokorotus, johon käytetään 30 milj. euroa.

Hallitusohjelman linjausten pohjalta teimme kesän aikana laskelmia Kelan tutkimusosastolla sekä aktuaari- ja tilasto-osastolla ja arvioimme esimerkkilaskelmia, rekisteritietoja ja mikrosimulointimalleja hyödyntäen, miten hallitusohjelmassa kerrotut toimenpiteet vaikuttavat eläkeläisten toimeentuloon. Laskelmat tehtiin niillä tiedolla, jotka välittömästi hallitusohjelman julkistamisen jälkeen olivat käytössä. Laskelmissa käytetyt ennusteet kuluttajahintojen ja työeläkkeiden muutoksista ovat keväällä julkaistun julkisen talouden suunnitelman mukaiset.

Hallitusohjelmaan kirjattujen indeksileikkausten myötä kansaneläkkeiden reaalinen taso alenee vuodesta 2015 vuoteen 2019 noin 5 prosenttia. Sama vähennys koskee myös muita kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia, kuten eläkkeensaajan hoitotukea tai Kelan maksamaa perhe-eläkettä. Indeksileikkaus koskee myös takuueläkettä, mutta sen osalta tilannetta parantaa takuueläkkeeseen luvattu tasokorotus. Toimeentulotukea vähennys ei koske, sillä se jää jäädytystoimien ulkopuolelle.

Eläkkeensaajan asumistuen lakkauttaminen ja eläkeläisten siirtyminen yleisen asumistuen piiriin pienentää asumistukea noin kahdella kolmasosalla tuen saajista ja tuki puolestaan kasvaa noin joka kolmannella. Puolison kanssa asuvat ovat melkein aina menettäjiä, jos asumistukimuutos tehdään; yksin asuvista hyötyjiä löytyy enemmän.

SISU-mikrosimulointimallilla tehty laskelma alussa listattujen toimenpiteiden yhteisvaikutuksista esitetään kuviossa. Vaikutuksia eläkeläiskotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin on tarkasteltu tulokymmenyksittäin vuonna 2016. Eniten yli 50 euron vuositasoisia vähennyksiä on suurituloisimmassa tulokymmenyksessä ja yli 50 euron vuositasoisia lisäyksiä on puolestaan eniten alimmassa tuloluokassa.

Graafi: Kotitalouden vuositasoiset käytettävissä olevat evivalentit tulot. Hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutukset eläkeläiskotitalouksien tuloihin tulokymmenyksittäin vuonna 2016. Laskelma on tehty vuoden 2016 hintatasossa käyttäen SISU-mikrosimulointimallia.
 

Kuvio. Hallitusohjelman toimenpiteiden vaikutukset eläkeläiskotitalouksien tuloihin tulokymmenyksittäin vuonna 2016. Laskelma on tehty vuoden 2016 hintatasossa käyttäen SISU-mikrosimulointimallia.

Eläkeläisten toimeentuloon vaikuttavat hallitusohjelman toimenpiteistä toki myös esimerkiksi lääke- ja matkakorvausten leikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen korotukset. Näiden vaikutusta on kuitenkin vaikea vielä arvioida, sillä niiden toteutustapaa ei ole päätetty.

Hallitusohjelman toimenpiteitä ja sen perusteella laadittua budjettiehdotusta käsitellään seuraavaksi hallituksen budjettiriihessä syyskuun toisella viikolla. Lopullinen budjettiesitys julkistetaan syyskuun lopussa.

Elina Ahola
tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähde: Ahola Elina, Honkanen Pertti, Sirviö Marina. Hallitusohjelma ja eläkeläisten toimeentulo. Helsinki: Kela, Työpapereita 77, 2015.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin