Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Liukuva lääke- ja matkakatto voisi auttaa alkuvuoteen kasautuviin suuriin sairauskuluihin

Julkaistu 19.1.2021

Lääkekatto (579,78 euroa) täyttyi vuoden 2021 kahden ensimmäisen viikon aikana 1952 henkilöllä, joista 1604:lla heti ensimmäisellä lääkeostolla. Jos vuosikatto määräytyisi Suomessakin Ruotsin tapaan liukuvasti ja kertymäkausi alkaisi ensimmäisestä matkasta tai lääkeostosta eikä kaikilla vuoden alusta, suuret maksut eivät kertyisi alkuvuoteen.

Terveydenhuollon omavastuut ja asiakasmaksut puhututtavat tyypillisesti alkuvuonna, kun vuosikatot ovat vuodenvaihteessa nollautuneet ja maksut peritään täysimääräisinä, esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi(Avautuu uuteen välilehteen) terveydenhuollon maksukatoista 18.1.2021.

Vuosi 2020 oli koronavirusepidemian takia poikkeuksellinen myös lääkeostojen ja etenkin sairaanhoitoon liittyvien matkojen kannalta(Avautuu uuteen välilehteen). Selvitimme Kelan rekisteritiedoista sairausvakuutuksen lääke(Avautuu uuteen välilehteen)– ja matka(Avautuu uuteen välilehteen)kattojen täyttymistä ja sen nopeutta vuonna 2019. Matkakatto näyttää täyttyvän tyypillisimmin jo keväällä, kun taas lääkekatto vasta loppuvuonna:

Graafi: Lääkekorvausten vuotuinen omavastuukatto 2019. Lääkekaton saavuttaneiden määrä täyttymiskuukauden mukaan tammi-joulukuussa 2019.
 

Graafi: Matkakorvausten vuotuinen omavastuukatto 2019. Matkakaton saavuttaneiden määrä täyttymiskuukauden mukaan tammi-joulukuussa 2019.
 

Vaikka katon saavuttaneiden kokonaismäärässä on suuri ero, alkuvuoden luvut ovat lähellä toisiaan: lääkekatto täyttyi noin 8 000 ja matkakatto noin 5 000 henkilöllä jo tammikuussa. Molempien kattojen täyttyminen samalla henkilöllä on kuitenkin harvinaista(Avautuu uuteen välilehteen).

Ratkaisuksi on esitetty yhteiskattoa

Ratkaisuksi suuriin sairauskuluihin on esitetty yhteiskattoa eli eri sairaanhoidon maksujen kertymistä samaan vuosikertymään. Esimerkiksi Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi joulukuussa 2020 asiakasmaksulain uudistuksesta antamassaan mietinnössä (StVM39/2020 vp), että kokonaisuudistuksen yhteydessä selvitetään terveydenhuollon maksukaton sekä sairausvakuutuslain mukaisen lääkekaton ja matkakaton yhdistämistä paljon palveluja ja lääkkeitä käyttävien asiakkaiden aseman helpottamiseksi.

Yhteiskatto ei kuitenkaan ratkaise alkuvuoden suurten maksujen ongelmaa. Lisäksi, yhteiskatto vaatii yhteensopivia teknisiä järjestelmiä. Yhteiskatto olisi osalle varmasti hyödyllinen, mutta todennäköisesti joidenkin potilasryhmien maksut kasvaisivat.

Liukuva vuosikatto voisi hyödyttää äkillisesti sairastuneita

Alkuvuoden kustannusrasitteeseen voisi auttaa liukuvasti ajoittuva vuosikatto. Liukuvassa katossa vuosikattokertymän laskeminen alkaisi kullakin henkilöllä hänen vuoden ensimmäisestä lääkeostostaan tai matkastaan ja kestäisi siitä vuoden eteenpäin. Liukuva vuosikatto on käytössä esimerkiksi Ruotsin ja Tanskan lääkekorvauksissa ja Ruotsissa myös matkakorvauksissa.

Liukuva vuosikatto voisi hyödyttää etenkin äkillisesti sairastuneita, kuten esimerkiksi syöpäpotilaita(Avautuu uuteen välilehteen), joille tulee lyhyellä aikavälillä paljon sairauskuluja matkoista, lääkkeistä ja hoitokäynneistä. Liukuvassa katossa omavastuut menisivät samaan vuosikertymään ilman vuodenvaihteessa tapahtuvaa kertymien nollautumista. Liukuva vuosikatto olisi myös siinä mielessä yhdenvertainen, että sairauden ajankohdasta riippumatta kaikilla olisi yhtä pitkä aika kerryttää vuosiomavastuita.

Muutoksia ja niiden vaikutuksia kannattaa arvioida etukäteen. Kelassa on tarkat ja lähes reaaliaikaiset tiedot lääkeostoista ja matkoista, ja olemme tehneet näillä rekisteriaineistoilla myös liukuvaan kattoon ja yhteiskattoon liittyviä laskelmia. Esittelemme niitä myöhemmin keväällä ilmestyvässä julkaisussa.

Päivi Tillman

erikoistutkija, Kela

Twitter: @TillmanPaivi(Avautuu uuteen välilehteen)

Pekka Heino

tutkija, Kela

Twitter: @heino_pekka(Avautuu uuteen välilehteen)

Aarni Soppi

tutkija, Kela

Twitter: @AarniSoppi(Avautuu uuteen välilehteen)

etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan tutkimusyksikkö

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin