Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lasten antibioottien määrääminen yksityisellä ja julkisella sektorilla – vaikuttiko koronapandemia?

Julkaistu 26.8.2022

Yksityisellä sektorilla määrättiin syksyllä 2021 selvästi aiempaa suurempi osa alle kouluikäisten antibiooteista. Kokonaisuudessaan 0–6-vuotiaille kirjoitettujen antibioottimääräysten lukumäärä väheni huhtikuussa 2020, mutta palasi loppuvuodesta 2021 aiempien vuosien vastaavan ajankohdan tasolle.

0–6-vuotiaille lapsille kirjoitetut mikrobiläkereseptit julkisella ja yksityisellä sektorilla tammikuusta 2017 helmikuuhun 2022.

Tiedämme tilastojen perusteella, että koronapandemia vaikutti voimakkaasti antibioottien määräämiseen ja käyttöön koko maassa. Myös alle kouluikäisillä tilastoissa näkyy koronapandemian aikana selviä muutoksia.

Syyskuussa 2021 yksityisellä sektorilla 0–6-vuotiaille kirjoitettujen antibioottimääräysten lukumäärä ylitti julkisella sektorilla kirjoitettujen lääkemääräysten lukumäärän neljän kuukauden ajaksi. Yksityisellä sektorilla kirjoitettiin tällöin 54,2 % tämän jakson lääkemääräyksistä.

Tammikuusta 2017 elokuuhun 2021 yksityisellä sektorilla 0–6-vuotiaille kirjoitettujen antibioottimääräysten osuus oli keskimäärin 44,0 %.

Kalenterivuosittain tarkasteltuna yksityisen sektorin osuus lääkemääräyksistä oli

  • vuonna 2017: 43,6 %
  • vuonna 2018: 43,8 %
  • vuonna 2019: 44,7 %
  • vuonna 2020: 43,5 %
  • vuonna 2021: 51,2 %.

Koronapandemian aikana puuttui normaali infektiosairauksien kausivaihtelu

Tammikuusta 2017 maaliskuuhun 2020 näkyy myös antibioottimääräysten määrän voimakas kausivaihtelu, joka mukailee infektiosairauksien esiintyvyyttä. Eniten lääkemääräysiä kirjoitettiin vuoden vaihteessa ja vähiten kesällä.

Kun koronapandemia alkoi, lääkemääräysten lukumäärä väheni merkittävästi ja oli selvästi normaalia vähäisempi huhtikuusta 2020 elokuuhun 2021. Syksyllä 2021 alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksien lukumäärä palasi korona-aikaa edeltäneelle tasolle.

Toisena koronasyksynä valittiin entistä useammin yksityinen lääkäri julkisen sijaan

Yksityisellä sektorilla kirjoitettiin syksyllä 2021 ensimmäistä kertaa tarkastelemallamme ajanjaksolla enemmän antibioottimääräyksiä 0–6-vuotiaille lapsille kuin julkisella sektorilla.

Rekisteritarkastelun perusteella ei kuitenkaan voida selvittää syytä muutokselle.

Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi uutisoitu julkisen sektorin resurssipula ja kuormittuneisuus syksyllä 2021, kun resurssit olivat sidottuina COVID-19-testaukseen ja hoitojonojen purkuun, yhdistettynä vanhempien käsitykseen yksityisten palvelujen hoitoon pääsyn helppoudesta ja joustavuudesta. Käsitys siitä, että hoitoon pääsee helpommin yksityisellä, on tutkitusti keskeinen perustelu, kun vanhemmat valitsevat lapselleen yksityisen hoidon julkisen sijaan.

Julkisella ja yksityisellä sektorilla määrätään eri antibiootteja

Yleisin alle 7-vuotiaille lapsille vuosina 2017–2021 määrätty mikrobilääke sekä julkisella että yksityisellä sektorilla oli amoksisilliini. Toiseksi määrätyin antibiootti oli julkisella sektorilla kefaleksiini ja yksityisellä sektorilla amoksisilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmävalmiste.

Yksityisellä sektorilla määrätään enemmän amoksilliinin ja klavulaanihapon yhdistelmävalmisteita ja atsitromysiiniä kuin julkisella sektorilla. Julkisella sektorilla taas määrätään huomattavasti enemmän fenoksimetyylipenisilliinivalmisteita ja jonkin verran enemmän sulfan ja trimetopriimin yhdistelmävalmisteita sekä kefaleksiinia kuin yksityisellä sektorilla.

Seuraava taulukko esittelee yleisimpien mikrobilääkkeiden määräämistä 0–6-vuotiaille lapsille vuosina 2017-2021 julkisella ja yksityisellä sektorilla.

20172018201920202021
Amoksisilliini lääkemääräykset (kpl)128 548115 130107 81646 06962 178
Julkinen sektori (%)6766656457
Yksityinen sektori (%)3334353643
Kefaleksiini lääkemääräykset (kpl)46 76445 92336 75422 09519 000
Julkinen sektori (%)5756555756
Yksityinen sektori (%)4344454344
Amoksisilliini ja klavulaanihappo lääkemääräykset (kpl)42 76339 78639 69116 38825 597
Julkinen sektori (%)2829282924
Yksityinen sektori (%)7271727176
Sulfadiatsiini ja trimetopriimi lääkemääräykset (kpl)24 56320 33117 4857 6909 481
Julkinen sektori (%)5150485142
Yksityinen sektori (%)4950524958
Atsitromysiini lääkemääräykset (kpl)19 03514 52812 7334 5846 240
Julkinen sektori (%)3535343224
Yksityinen sektori (%)6565666876
Fenoksimetyylipenisilliini lääkemääräykset (kpl)13 51011 76612 8655 3472 636
Julkinen sektori (%)8585868987
Yksityinen sektori (%)1515141113

Yksityisellä sektorilla lapsille määrätään enemmän laajakirjoisempia antibiootteja kuin julkisella sektorilla

Mikrobilääkesuosituksen mukaan esimerkiksi lasten nielurisatulehdukseen suositelluimpia antibiootteja ovat kapeakirjoinen fenoksimetyylipenisilliini ja amoksisilliini. Sivuontelotulehdukseen ja välikorvatulehdukseen ensisijainen suositeltava lääkeaine on amoksisilliini ja toissijainen amoksisilliini-klavulaanihappoyhdistelmä.

Makrolidiantibiootteja, kuten atsitromysiiniä, tulisi määrätä vain, jos vähemmän laajakirjoiset antibiootit eivät sovi ja alueen resistenssitilanne sen sallii tai herkkyysmääritys on tehty. Kefaleksiini on vaihtoehtona penisilliiniallergisille tai märkäisissä ihotulehduksissa. Sille resistenttejä stafylokokkikantoja on jo ilmennyt myös avohoidossa.

Mikrobilääkesuosituksien avulla pyritään ohjaamaan mikrobilääkkeiden käyttöä siten, että käyttö on vaikuttavaa. Samalla pyritään estämään antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien lisääntymistä.

Suositusten noudattaminen on tärkeää, koska maailmanlaajuisesti mikrobilääkeresistenssi muodostaa merkittävän uhan sekä ihmisten ja eläinten terveydelle. Suomessa suosituksia on perinteisesti noudatettu hyvin ja antibioottien määrääminen on kokonaisuudessaan vähentynyt. Myös antibioottien määrääminen lapsille on vähentynyt (Parviainen ym. 2019, Skajaa ym. 2022).

Tässä tarkastelussa ei ollut käytettävissä diagnoositietoja, mutta mielenkiintoinen havainto on, että yksityisellä sektorilla lapsille määrätään enemmän laajakirjoisempia antibiootteja kuin julkisella sektorilla. Jatkossa olisikin tärkeää selvittää miksi näin on.

Koronapandemia on vaikuttanut antibioottien määräämiseen Suomessa. Nähtäväksi jää, vaikuttiko koronapandemiasta seurannut mikrobilääkkeiden käytön vähentäminen ratkaisevasti mikrobilääkeresistenssitilanteeseen.

Näin tarkastelu tehtiin

Tässä kirjoituksessa tarkastelimme Kanta-palvelujen Reseptikeskukseen tallennettuja mikrobilääkemääräyksiä (ATC luokka J01), jotka oli kirjoitettu tammikuun 2017 ja helmikuun 2022 välillä.

Erityisesti tarkastelimme sitä, onko lääkemääräys kirjoitettu julkisessa vai yksityisessä terveydenhuollossa. Tieto määräyssektorista perustuu Reseptikeskukseen tallentuneeseen tietoon reseptin määränneen lääkärin organisaation sektorista (julkinen/yksityinen). Itsenäiset ammatinharjoittajat sisältyvät yksityiseen sektoriin.

Kirjoittajat

Heini Kari
erikoistutkija
Twitter: @HeiniKari

Hanna Koskinen
ryhmäpäällikkö
Twitter: @hannakkoskin

Hanna Rättö
erikoistutkija
Twitter: @hanna_ratto

Leena Saastamoinen
tutkimuspäällikkö
Twitter: @LKSaastamoinen

Kirjoittajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)kela.fi.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin