Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Menneet tapahtumat

Päivitetty 4.12.2023

Voit katsoa joidenkin aiempien seminaarien videotallenteet jälkikäteen ja tutustua puhujien esitysmateriaaleihin.

Webinaari 5.10.2023: Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet – Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen -hankkeen loppuraportin julkistus

Sairauspäivärahakausien tarkistuspisteet: Kuntoutuksen ja työhön paluun toteutuminen -hankkeessa selvitettiin eripituisia sairauspäivärahakertymiä ylittäneiden henkilöiden kuntoutukseen osallistumista sekä ansiotyöhön ja muihin työmarkkinatiloihin siirtymistä. Hankkeessa arvioitiin myös vuonna 2012 sairausvakuutuslakiin ja työterveyshuoltolakiin tehtyjen muutosten (ns. 30–60–90-sääntö) vaikutuksia kuntoutukseen osallistumiseen ja eri työmarkkinatiloihin siirtymiseen sairauspäivärahakauden jälkeen.

Hankkeen loppuraportti julkistettiin 5.10.2023. Hanke toteutettiin Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteistyönä.  Hanketta rahoitti Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS).

Lue tarkemmin webinaarin omalta sivulta.

Seminaari 28.9.2023: Miten työterveyspalvelujen käyttö riippuu sosioekonomisesta asemasta ja työkyvystä?

Työterveyshuolto, sen kohdentuminen ja oikeudenmukaisuus puhuttavat niin julkisuudessa kuin ammattilaisten keskuudessa. Riippuuko ihmisen terveys siitä, kuinka paljon työnantaja on valmis maksamaan työterveydestä? Entä jos on työtön tai työvoiman ulkopuolella?

Tervetuloa Kelan hybridiseminaariin kuulemaan, mitä tutkimusten perusteella nyt tiedetään suomalaisten sosioekonomisen aseman ja työkyvyn yhteydestä työterveyspalveluiden käyttöön. Kerromme tuoreista tutkimuksista, jotka valottavat asiaa, ja pohdimme niiden valossa työterveysjärjestelmän kokonaisuutta.

Lue tarkemmin työterveysseminaarin omalta sivulta.

Tutkimuksellinen työpaja 16.6.2023: puheterapia ja lasten vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kutsumme logopedian tutkimustahoja tutkimukselliseen työpajaan perjantaina 16.6.2023 klo 9–12. Työpaja järjestetään verkossa.

Työpajassa esittelemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lasten puheterapiaan liittyvää tutkimusajatusta, jonka jälkeen käymme osallistujien kanssa fasilitoitua keskustelua tutkimuksesta. Toivomme työpajassa kuulevamme ajatuksia erityisesti tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksista.

Työpajan jälkeen teemme Kelassa päätöksen siitä, avataanko tästä aihealueesta tutkimushaku.

Tarkemmat tiedot työpajan omalla sivulla.

Seminaari 13.6.2023: Työikäisten mielenterveyshaasteet – uutta tietoa terapian ja kuntoutuksen käytöstä ja vaikuttavuudesta

Mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat tämän hetken suurin yksittäinen työkykyhaaste. Erilaiset terapeuttiset lähestymistavat ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Terapeuttisten tukimuotojen lisäämiseen on paljon painetta, mutta ajantasaista tutkimustietoa terapian vaikutuksista työkykyyn on vähän. 

Tervetuloa Kelan ja Työterveyslaitoksen hybridiseminaariin kuulemaan, mitä tiedetään kuntoutuspsykoterapian käytöstä ja vaikuttavuudesta. Kerromme myös nuorten toiveista ja haasteista mielenterveyden ja työkyvyn alueella.

Kysymme mitä tarkoittaa, jos terapiasta tulee yhä laajemmin levinnyt ratkaisu työkykyhaasteiden hallinnassa. Entä mistä muualta ratkaisuja voisi etsiä?

Tarkemmat tiedot mielenterveysseminaarin omalla sivulla.

Webinaari 7.6.2023: Miltä sairastavuus ja lääkkeiden käyttö näyttävät alueellisesti?

Alueelliselle tiedolle väestön terveydestä ja työkyvystä sekä lääkkeiden käytöstä on erityistä tarvetta hyvinvointialueiden käynnistettyä toimintansa vuoden alussa. Tässä Kelan tutkimuksen webinaarissa tarkastellaan erityisesti lääkkeiden käyttöä ja käyttöönottoa. Lisäksi esitellään kaikille avoimia ja helppokäyttöisiä sovelluksia kansallisen ja aluetiedon hyödyntämiseen.

Webinaari on suunnattu hyvinvointialueiden päättäjille ja kehittäjille, tutkijoille, viranomaisille, järjestöille, terveydenhuollon ammattilaisille ja aiheesta muuten kiinnostuneille. Seminaarista voi keskustella Twitterissä aihetunnisteilla #KehittyväLääkemaisema #KansallinenTerveysindeksi.

Tervetuloa!

Tarkemmat tiedot lääkeseminaarin omalla sivulla.

Seminaari 11.5.2023: Työterveyshuolto osana terveydenhuollon toiminnallista kokonaisuutta

Työterveyshuollon rooli terveydenhuollon kokonaisuudessa on herättänyt paljon keskustelua ja mielipiteitä. Sairauspoissaolokustannusten kasvulle ei näy päätepistettä eikä huoltosuhde tule kääntymään edulliseksi.

Seminaarissa oli esillä mm. seuraavat teemat : miten ylläpidetään työikäisten työkykyä ja parannetaan tuottavuutta? Miten mahdollistettaisiin koko väestölle samat sairaanhoitopalvelut kuin työterveyden palvelujen äärellä oleville? Onko Kelan korvausjärjestelmän muutoksilla ollut vaikutusta? TYÖOTE- hanke (ttl.fi) on levittäytynyt koko Suomen alueelle, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia se on tuonut tullessaan?

Lisätietoja Työterveyshuollon seminaarin omalta sivulta.

Webinaari 30.3.2023: Myyntiluvasta korvattavuuteen – lääkehoitojen kehityskaari kansansairauksista kohti yksilöllisempää hoitoa

Yhä innovatiivisempia ja yksilöllisempiä lääkkeitä on tullut ja on tulossa markkinoille kiihtyvällä tahdilla. Tämän Kelan tutkimusyksikön järjestämän webinaarin aiheena oli lääkkeiden kehityskaari.

Tarkastelun kohteena olivat muun muassa tämänhetkinen lääkevalikoima Suomessa, uusien lääkkeiden kliinisen näytön taso sekä harvinaislääkkeiden markkinoille tulo. Lisäksi webinaarissa saatiin katsaus siihen, miltä lähitulevaisuuden lääkehoidot näyttävät.

Tarkempi ohjelma webinaarin omalta sivulta.

9.12.2022: Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka

Tervetuloa Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka -seminaarissa tarkasteltiin lähiöiden kehityskulkuja erityisesti toimeentulon ja sosiaalipalveluiden näkökulmista.

Tapahtuma järjestettiin 9.12.2022 klo 12–14.30 paikan päällä ja verkkolähetyksenä.

Lisätietoja ja tarkka ohjelma: Lähiöiden kehityskulut, muuttoliike ja sosiaalipolitiikka

8.12.2022: Mitä on Kelan asiakkuus 2020-luvulla?

Kelan asiakastutkimusohjelman aloitusseminaarissa kuultiin ja keskusteltiin asiakastutkimuksen painopisteistä ja uusista asiakkuuksiin liittyvistä tutkimushankkeista.

Tapahtuma järjestettiin 8.12.2022 klo 13–16.30 paikan päällä ja verkossa.

Lisätietoja ja tarkka ohjelma: Mitä on Kelan asiakkuus 2020-luvulla?

7.12.2022: Taksimarkkinoiden nykytila ja Kela-kyytien hankinnat

Kelan taksimarkkinaseminaarissa kuultiin tutkimustuloksia siitä, millaisia vaikutuksia kilpailun avaamisella ja Kelan kilpailutuksilla on ollut Suomen taksimarkkinoihin. Lisäksi seminaarissa keskusteltiin taksimarkkinoiden sääntelyn tulevaisuudesta.

Tapahtuma järjestettiin 7.12.2022 klo 8.30–12 paikan päällä ja verkossa.

Lisätietoja ja tarkka ohjelma: Taksimarkkinoiden nykytila ja Kela-kyytien hankinnat

22.11.2022: Tuoretta tutkimustietoa NUOTTI-valmennuksesta

Webinaarissa kuultiin uutta tutkimustietoa NUOTTI-valmennuksen asiakkaista. Tutkimustieto perustuu rekisteritietoihin sekä kokemuksiin valmennuksesta niin nuorten, valmentajien kuin Kelan etuuskäsittelijöiden näkökulmista.

Lisätietoja ja tarkka ohjelma: Tuoretta tutkimustietoa NUOTTI-valmennuksesta

9.11.2022: Perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto sote-integraatiossa

Miten perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto täydentävät toisiaan hyvinvointialueilla? Mikä tulee olemaan yksityisten terveyspalveluiden rooli?

Seminaarissa kuultiin ja keskusteltiin terveydenhuollon järjestämisen tavoista vuonna 2023 aloittavilla uusilla hyvinvointialueilla sekä uusimmasta tutkimuksesta, joka kertoo suomalaisen terveydenhuollon tilasta.

Lisätietoja, esitykset ja tarkka ohjelma: perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto sote-integraatiossa

27.4.2022 Kela tutkii kuntoutusta - Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa

Seminaarissa käsiteltiin kuntoutuksen tutkimusta, mm. kuntoutuspalvelut hyvinvointialueilla ja yksilön omakuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus- ja implementaatiotutkimuksen kysymyksiä sekä erilaisia aineistollisia ratkaisuja, kuten rekistereiden hyödyntämistä ja kirjallisuuskatsauksia.

30.3.2022 Etuuksien ja palveluiden risteyskohdassa – mitä rekisteriaineisto kertoo palveluiden ja etuuksien käytöstä eri väestöryhmissä

Kelan tutkimusyksikön tutkimushanke ”Sosiaaliturvan etuuksien ja palveluiden käyttö Oulussa 2013–2018” järjesti avoimen tutkijoille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille suunnatun tutkimuswebinaarin, jossa kuultiin tutkimushankkeessa saatuja tuloksia. Hankkeessa on koottu ainutlaatuinen rekisteriaineisto, joka sisältää laajat tiedot eri sektoreiden sosiaaliturvaetuuksien sekä sote- ja työvoimapalveluiden käytöstä kaikilla Oulun asukkailla.

17.12.2021 Reforming social security - What can we learn from basic income experiments?

The social security system is currently being reformed to better meet future challenges. Experimenting with and researching into universal basic income is one way to look for solutions to problems of the current social security system. In this research seminar, we ask what we can learn from the basic income experiments. Especially, research from Finland and the Netherlands is presented accompanied by relevant commentary.

5.5.2021 Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle

Verkkoseminaarissa esiteltiin valtioneuvoston rahoittaman lääkkeiden hintakilpailua ja apteekkipalveluja käsittelevän hankkeen tuoreita tuloksia sekä keskusteltiin lääkkeiden hinnoista ja apteekkipalveluista. 

26.11.2020 Lapsen kaksi kotia – vuoroasumisen ja sosiaaliturvan solmukohdat

Seminaarin teemoina olivat muun muassa vuoroasumisen yleisyys Suomessa, vuoroasumisen vaikutukset sosiaaliturvaan ja kansainväliset käytännöt vuoroasumisen huomioimisesta lainsäädännössä.

30.9.2020 Tulevien uudistusten tueksi – mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksesta voidaan oppia?

Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Päättäessään siirrosta eduskunta edellytti, että toimeentulotukilaki uudistetaan kokonaan. Keväällä 2020 sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän toimeentulotukilain uudistamisen valmistelemiseksi. Seminaarissa kuulimme, mitä vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen opeista olisi hyvä ottaa huomioon tulevia uudistuksia valmisteltaessa.

Seminaari oli Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit –kirjan julkistamistilaisuus. Kirjan voi tilata omakustannehintaan julkaisut@kela.fi -osoitteesta tai ladata Heldasta kirjan pdf-version.

8.9.2020 Kanta-palvelut 10 vuotta – tutkimuksen trendit nyt ja tulevaisuudessa

Verkkoseminaarissa esiteltiin 10-vuotisjuhlaansa viettävän Kanta-palveluiden taivalta vuoteen 2020. Niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin suosimat Kanta-palvelut ovat aktiivisen tutkimuksen kohteena. Kelan tutkimuksen verkkoseminaarissa tutkijat esittelivät uusimpia Kanta-palveluihin liittyviä tutkimustuloksia, ja Kanta-palvelujen asiantuntijat kertoivat Kantaan liittyvistä tutkimustarpeista, muun muassa Omakantaa koskevista tutkimuksista. Puhujat ovat Kelasta, Itä-Suomen yliopistosta ja THL:stä.

6.5.2020 6.5.2020 Perustulokokeilun lopulliset tulokset

Miten perustulokokeilu vaikutti osallistujien työllisyyteen? Entä heidän terveyteensä, toimeentuloonsa ja kokemuksiinsa viranomaisbyrokratiasta? Miten osallistujat itse kuvailivat haastatteluissa kokeilun merkitystä? Perustulokokeilun tulokset julkaistaan keskiviikkona 6. toukokuuta. Julkistuksessa tutkijat esittelevät perustulokokeilun vaikutuksia osallistujien työllisyyteen ja hyvinvointiin. 

23.1.2020 Miten tukea kotoutumista? – Maahanmuuttajat ja sosiaaliturva

Sosiaaliturvan tavoitteena on turvata toimeentulo ja parantaa hyvinvointia, mutta maahanmuuttajalle sosiaaliturvan kiemuroiden selvittäminen ja asioiden hoitaminen vieraalla kielellä ei ole helppoa. Kela kutsui eri sidosryhmiä yhteen keskustelemaan maahanmuuttajien palveluista. Seminaarissa esittelimme tutkimustietoa aiheesta ja keskustelimme siitä, miten Kela voisi tukea kotoutumista.

26.11.2019 Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutukset asiakkaalle – Muutos-hankkeen tuloksia

Kelan Muutos-hankkeen (2015‒2019) tutkimukset ovat tuottaneet tietoa laajasti eri kuntoutusmuotojen toteuttamisesta ja lakimuutosten vaikutuksista asiakkaille. Vaikutuksia on selvitetty moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti. Tässä seminaarissa keskustellaan tutkimustulosten perusteella toimivien ja vaikuttavien kuntoutuspalvelujen toteutuksesta sekä kuntoutuksen vaikutuksista ja vaikutusten kestävyydestä.

7.11.2019 Mitä aktiivimallin jälkeen?  Keinoja työllisyyden parantamiseen 

Pääministeri Antti Rinteen hallitus ilmoitti hallitusohjelmassaan tavoittelevansa 75 %:n työllisyyttä.  Seminaarissa etsimme tutkitun tiedon pohjalta keinoja tavoitteen saavuttamiseen. Tilaisuudessa kuulemme, millaisia vaikutuksia kiistellyllä aktiivimallilla oli. Käsittelemme myös perhe-etuuksien ja työttömyysturvan tason vaikutusta työllisyyteen. Lisäksi kuulemme, mitä alueellisista työllisyyskokeiluista voidaan oppia.

3.6.2019  Voiko lääkkeiden käyttöön ja kustannuksiin vaikuttaa? Säädös- ja informaatio-ohjaus lääkepolitiikassa

Lääkkeiden käyttöä ja kustannuksia ohjataan monin tavoin, kuten korvausjärjestelmällä ja muilla säädöksillä, palautteella ja informaatiolla. Seminaarissa luodaan katsaus viimeaikaisten säädösmuutosten vaikutuksiin, esimerkiksi diabeteslääkkeiden korvaustason muutokseen ja lääkekaton alentamiseen. Ovatko ohjauksen vaikutukset aina toivottuja? Pysyikö diabeteslääkkeiden käyttö ennallaan, vaikka korvattavuus heikkeni? Entä mitä tapahtui, kun Kela lähetti lääkäreille palautetta opioidien määräämisestä?  

8.4.2019 Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko

Seminaarissa esitellään tuloksia tuoreesta VNTEAS-tutkimushankkeesta Toimeentulotuki ja asumiskustannukset. Tutkimuksessa on tarkasteltu toimeentulotuen saajien elämäntilannetta, asumiskustannuksia ja erityisesti vuokranormia sekä työnteon ja toimeentulotuen yhdistämistä. Hankkeen ovat toteuttaneet Kelan tutkimus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Helsingin yliopisto.

4.4.2019 Finnish Basic Income Experiment – Science meets social security reform

More interesting results from the evaluation study of the Finnish Basic Income Experiment will be published in a seminar on the 4th of April. The seminar includes presentations from the researchers with commentary from the experts on basic income.

13.3.2019 Perhevapaat uusiksi – mutta miten?

Kela järjestää kevään eduskuntavaalien alla seminaarin, jossa johtavat perhevapaatutkijat Ruotsista ja Islannista kertovat vapaiden uudistamisesta näissä maissa. Lisäksi kuullaan tuoretta tutkimustietoa siitä, mihin suuntaan isien ja äitien perhevapaiden käyttö on kehittynyt Suomessa ja keskustellaan uudistamisen tarpeista ja suunnasta. Tilaisuuden päätteeksi eduskuntapuolueiden edustajat käyvät debattia ajankohtaisista perhevapaisiin liittyvistä väittämistä.

13.3.2019 Sustainable Welfare beyond Growth

A deprioritization of economic growth in policy making in developed nations will need to be part of a global effort to tackle climate change and reembed economy and society into planetary boundaries. The presentation introduces the concept of 'sustainable welfare', which integrates environmental sustainability and social welfare research. Central to this concept is the notion of human needs and how these could be satisfied for everyone, now and in future, within planetary limits and beyond growth.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin