Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Tilastot Kanta-palveluista

Julkaistu 1.3.2024

Kelan Kanta-palvelut ovat kattavasti käytössä sekä julkisessa että yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kela seuraa ja tilastoi palvelujen käyttöä ja niihin tallennetun tiedon määrää. Tiedot kerätään Kannan lokitiedoista ja rekistereistä.

Kanta-palvelut kokoavat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastietoja. Näistä tiedoista tehdään tilastoja Kannan avainluvuista, Kantaan tallennetun tiedon kokonaismäärästä, tietojen hyödyntämisestä ja OmaKannan käytöstä. Tilastot päivitetään kuukausittain.

Avainluvut

Kuva 1: Kanta-palveluja käyttää 100 % julkisesta ja 72 % yksityisestä terveydenhuollosta, 95 % julkisesta sosiaalihuollosta ja 0,3 % yksityisestä sosiaalihuollosta sekä 100 % apteekeista.
Kuva 2: Kantaan on tallennettu 3,6 miljardia potilastiedon asiakirjaa yhteensä 6,7 miljoonasta eri henkilöstä. Sosiaalihuollon asiakirjoja on tallennettu yhteensä 97 miljoonaa kappaletta 1,6 miljoonasta eri henkilöstä.
Kuva 3: Kannan kautta kirjoitettiin 30 miljoonaa reseptiä vuonna 2023. Reseptejä käytettiin yhteensä 80 miljoonaa kertaa.
Kuva 4: OmaKantaa käytti 3,1 miljoonaa henkilöä vuonna 2023. OmaKantaan kirjauduttiin yhteensä 35 miljoonaa kertaa. Alle 18-vuotiaista 9 % käyttää OmaKantaa. Yli 70 prosenttia 18–65-vuotiaista käyttää OmaKantaa. OmaKantaa käyttää 66–75-vuotiaista 71 % ja yli 76-vuotiaista 46 %.

Kaikki julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatiot sekä apteekit käyttävät vuonna 2010 avattua Resepti-palvelua. Julkisessa terveydenhuollossa Potilastiedon arkistoa käyttävät kaikki toimijat. Yksityisen terveydenhuollon yrityksistä sitä käyttää kaksi kolmasosaa. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotto etenee tällä hetkellä vaiheittain sekä julkisessa että yksityisessä sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollon tietoja on alettu tallentaa Kantaan vuodesta 2018 lähtien.

OmaKanta on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien. OmaKannassa jokainen suomalainen voi tarkastella omia tietojaan ympäri vuorokauden. Ensimmäisenä OmaKannassa näkyi kansalaisten sähköisten reseptien tiedot. Nykyään palvelussa voi muun muassa lukea hoitoon liittyviä kirjauksia, pyytää reseptin uusimista ja nähdä vähitellen myös sosiaalihuollon tietoja.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin