Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Nuorten toimintakyvyn arviointi ja päätöksenteon vaatima harkinta Kelan NUOTTI-valmennuksessa: tutkimus diagnoosittoman ja suullisen hakemisen toteutumisesta ratkaisutyössä

Julkaistu 15.12.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään Kelan NUOTTI-valmennuksen diagnoosittoman ja suullisen hakemisen toteutumista ratkaisutyössä. NUOTTI-valmennus on yksi vuoden 2019 alusta lähtien järjestetyistä Kelan nuoren ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Lakimuutoksen tavoitteena oli tehdä Kelan ammatillinen kuntoutus työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille saavutettavammaksi. Keskeisin keino madaltaa hakemisen kynnystä oli poistaa edellytys lääkärinlausunnosta ja toteuttaa nuoren toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi Kelassa tehtävällä nuoren haastattelulla, joka käy myös hakemuksesta. Tutkimuksessa kartoitetaan, miten diagnoositon ja suullinen hakeminen toteutuu Kelan ratkaisutyössä: minkälaista merkitystä sillä on palveluun ohjautumiselle, miten nuoren toimintakyky arvioidaan Kelassa ja minkälaista harkintaa päätöksenteko vaatii etuuskäsittelijöiltä. Tutkimusaineisto koostuu Kelan etuuskäsittelijöiden kyselystä (n = 61) ja haastatteluista (n = 6). Tutkimusasetelma on monimenetelmällinen, ja analyysi on toteutettu laadullisin ja määrällisin menetelmin. NUOTTI-valmennukseen ohjautuu eri tilanteissa olevia nuoria. Diagnoosittomaan palveluun ohjataan etuuskäsittelijöiden mukaan suhteellisen paljon nuoria terveydenhoidosta ja sosiaalihuollosta resurssivajeen vuoksi. Edellä mainittujen nuorten toimintakyky on heikentynyt merkittävästi, ja he tarvitsevat NUOTTI-valmennusta intensiivisempää tukea. Toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi edellyttää etuuskäsittelijöiltä harkintaa, jossa painotetaan palvelun yksilöllistä hyötyä ja tarkoituksenmukaisuutta. Matalan kynnyksen myöntökriteerien vuoksi etuuskäsittelijöillä on paljon harkintavaltaa. Tämä vaatii kykyä tunnistaa nuoren tuen tarve, tukiverkostot ja se, miten NUOTTI-valmennus sopii nuoren tilanteeseen. Päätöksentekoa voi tukea palvelun tarkoituksenmukaisuutta määrittelevällä ohjeistuksella.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Ismo Ukkola, Riitta Seppänen-Järvelä

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Ukkola, I., & Seppänen-Järvelä, R. (2023). Nuorten toimintakyvyn arviointi ja päätöksenteon vaatima harkinta Kelan NUOTTI-valmennuksessa: Tutkimus diagnoosittoman ja suullisen hakemisen toteutumisesta ratkaisutyössä. Kela. http://urn.fi/http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231212153385

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin