Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää? Ehdotuksia lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi

Julkaistu 1.1.2023

Tiivistelmä

Tässä raportissa esitellään erilaisia tapoja uudistaa lapsilisäjärjestelmää, arvioidaan uudistusten kustannuksia sekä simuloidaan uudistusten vaikutuksia lapsiperheköyhyyteen. Raportissa tarkastelun kohteena on sisaruskorotuksen poisto, lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaisiin, alle 3-vuotiaille tarkoitettu pikkulapsikorotus, lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotuessa, lapsilisän asettaminen veronalaiseksi sekä yksinhuoltajakorotuksen muutokset.

Sisaruskorotuksen poisto vähentäisi menoja 97 miljoonaa euroa vuodessa, kun otetaan huomioon vaikutus myös toimeentulotuen käyttöön. Sisaruskorotuksen poisto kuitenkin nostaisi lapsiköyhyysastetta 0,6 prosenttiyksikköä (viitebudjetteihin perustuvaa köyhyysmittaria käyttämällä), joka vastaa 6 500:ta lasta lisää köyhyysrajan alapuolella. Sen sijaan maltillinen 20 euron lapsilisän korotus kuukaudessa alle 3-vuotiaiden lapsien vanhemmille vähentäisi lapsiperheköyhyyttä 0,1 prosenttiyksikköä. Luku vastaa noin 600:aa lasta vähemmän köyhyysrajan alapuolella. Uudistuksen vuotuinen hintalappu olisi 28 miljoonaa euroa. 

Arviomme mukaan lapsilisän ulottaminen 17-vuotiaisiin maksaisi 68 miljoonaa euroa vuodessa ja vähentäisi lapsiköyhyyttä 0,1 prosenttiyksikköä, joka vastaa noin 1 300:aa lasta. Lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi toimeentulotuessa ei lisäisi lapsilisämenoja mutta lisäisi toimeentulotuen menoja 188 miljoonaa euroa vuodessa. Lapsiköyhyysaste laskisi noin 3,4 prosenttiyksikköä, joka vastaa 36 000:ta lasta vähemmän köyhyydessä. Yhden huoltajan perheiden köyhyysaste laskisi peräti 11 prosenttiyksikköä.

Verotuksen ja lapsilisän 70 euron korotuksen kustannusneutraali yhdistelmä vähentäisi lapsiperheköyhyyttä vain 0,1 prosenttiyksikköä, joka vastaa noin 900:aa lasta vähemmän köyhyydessä. Huomioitavaa on, että verotus ei kohtelisi lapsiperheitä tasapuolisesti, vaan nostaisi yhden aikuisen perheiden köyhyysastetta.

Arvioimme raportissa myös niin kutsutun Lapsilisä 2.0 -mallin vaikutuksia; mallissa lapsilisä ulotetaan kaikkiin alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja lapsilisää uudistetaan niin, että sisarkorotuksen poisto kompensoitaisiin pikkulapsikorotuksella sekä nostamalla 17-vuotiaiden lapsilisää 50 prosentilla. Lisäksi lapsilisä jaetaan molempien vanhempien kesken. Mallissa lapsilisä maksetaan suoraan lapselle sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 15 vuotta, eikä se ole silloin vähennettävää tuloa toimeentulotuessa. 

Lapsilisäjärjestelmän uudistaminen kasvattamatta kustannuksia niin, että lapsiperheköyhyys samalla vähenisi, on hyvin haastavaa.

Lue koko julkaisu (allinsaatio.fi)

Tekijät

Aapo Hiilamo, Lauri Mäkinen, Tapio Räsänen, Mari Hirvonen, Tiina Ristikari

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Hiilamo, A., Mäkinen, L., Räsänen, T., Hirvonen, M., & Ristikari, T. (2023). Miten uudistaa lapsilisäjärjestelmää? Ehdotuksia lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi. ITLA. https://allinsaatio.fi/wp-content/uploads/2023/04/miten-uudistaa-lapsilisajarjestelmaa-itla-2023.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin