Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa: VUORONUOTTI-projektin loppuraportti

Julkaistu 5.12.2023

Tiivistelmä

NUOTTI-valmennus on nuoren ammatillista kuntoutusta, ja siihen haetaan suullisen hakuprosessin kautta: Kelan etuuskäsittelijä haastattelee valmennukseen hakevan nuoren puhelimitse ja tekee haastattelun perusteella päätöksen kuntoutuksen myöntämisestä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa käytäntöön sovellettavaa tietoa vuorovaikutuskäytännöistä, jotka tukevat hakijan toimintakyvyn tarkoituksenmukaista arviointia NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Tutkimuksessa analysoimme aidoista haastattelutilanteista keväällä 2022 tehtyjä äänitteitä. Aineistossa oli yhteensä 3 etuuskäsittelijää ja 8 nuorta. Analyysimenetelmänä käytimme interventionistista keskustelunanalyysia. Tutkimuksen tuloksissa esitämme esimerkkikatkelmien avulla ensinnäkin, miten etuuskäsittelijät rakentavat läpi haastatteluiden vahvasti lomakevetoista agendaa eli tekevät omassa toiminnassaan jatkuvasti näkyväksi sitä, että keskustelussa käytetään valmista lomaketta. Toiseksi kuvaamme muita haastatteluissa käytettyjä keskeisiä, toiminnallisia elementtejä eli arviointia ja yksilöllisen kohtaamisen rakentamista. Kolmanneksi kuvaamme, miten eri tavoin muotoillut kysymykset avaavat nuorille erilaisia vastaamisen tiloja. Tulosten pohjalta esitämme, että lomakevetoisella haastattelemisella voidaan tehdä läpinäkyväksi haastattelun kulku ja mahdollistaa nopeat siirtymät aihealueesta toiseen. Toisaalta lomakevetoisuus voi hämärtää arvioinnin läpinäkyvyyttä ja rajoittaa haastattelun yksilöllisyyttä. Näitä elementtejä voidaan kuitenkin rakentaa lomakevetoisessakin haastattelussa. Etuuskäsittelijän kysymysten analyysin pohjalta esitämme, että eri tavoin muotoilluilla kysymyksillä on hyvät ja huonot puolensa ja kullakin kysymisen tavalla on oma tehtävänsä osana haastatteluvuorovaikutusta. Tuloksia voidaan soveltaa NUOTTI-valmennuksen hakuprosessiin kuuluvissa arviointihaastatteluissa mahdollisina vuorovaikutuskäytäntöinä.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Sanni Tiitinen, Emmi Ritvos

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Tiitinen, S., & Ritvos, E. (2023). Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa: VUORONUOTTI-projektin loppuraportti. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231121147981

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin