Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

NUOTTI-valmennuksella kouluun ja työhön: Monimenetelmällinen tutkimus NUOTTI-valmennukseen ohjautumisesta ja valmennuksen toteutumisesta ja vaikutuksista

Julkaistu 2.10.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selvittää NUOTTI-valmennuksen toteutumista asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutukseen ohjaavan tahon näkökulmasta. Tutkimus oli monimenetelmätutkimus. Aineisto kerättiin NUOTTI-valmennukseen osallistuneilta nuorilta, NUOTTI-valmentajilta ja ohjanneiden tahojen edustajilta sähköisellä kyselylomakkeella (nuoret n = 306, NUOTTI-valmentajat n = 146, ohjaava taho n = 29) sekä yksilöhaastatteluilla (nuoret n = 61, NUOTTI-valmentajat n = 61) 1.10.2021–25.4.2022. Aineistot analysoitiin kuvailevan tilastotieteen menetelmillä sekä aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Raportointivaiheessa tulokset yhdistettiin.

NUOTTI-valmennuksesta nuoret toivoivat tukea tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen ja opiskelupaikan löytymiseen. Valmennuksessa nuoret olivat asettaneet yhdessä valmentajan kanssa itselleen tavoitteita, jotka liittyivät opiskeluun, terveyteen, elintapoihin ja arjen hallintaan sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Nuoren ja valmentajan suhde oli nuorelle merkityksellinen ja valmennuksen ilmapiiri oli turvallinen ja luottamuksellinen. Ohjaavat tahot olivat pitäneet yhteyttä nuoreen NUOTTI-valmennuksen aikana ja osallistuneet verkostotapaamisiin.

NUOTTI-valmennus oli vaikuttanut positiivisesti nuorten elämäntilanteeseen. Valmennus oli vahvistanut nuoren voimavaroja, käsityksiä omista vahvuuksista ja itsetuntemusta. Nuoret olivat saaneet valmiuksia ongelmien ratkaisemiseen, ongelmallisten tilanteiden käsittelyyn ja itsenäiseen elämään. Osa nuorista pääsi opintojen pariin, työhön tai kuntouttavaan työtoimintaan. Nuoret saivat apua raha-asioiden hoitoon. Nuorille oli syntynyt luottamus siihen, että he pärjäävät tulevaisuudessa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää NUOTTI-valmennuksen kehittämisessä. Merkittävää on, että NUOTTI-valmennus auttaa nuoria pääsemään kouluun ja työelämään, jolla on suuri merkitys yksilötasolla, mutta myös yhteiskunnallisesti.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Jaana-Maija Koivisto, Outi Välimaa, Paula Hakala, Raija Koskinen, Hanna Naakka

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Koivisto, J.-M., Välimaa, O., Halapa, P., Koskinen, R., & Naakka, H. (2023). NUOTTI-valmennuksella kouluun ja työhön: Monimenetelmällinen tutkimus NUOTTI-valmennukseen ohjautumisesta ja valmennuksen toteutumisesta ja vaikutuksista. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230925136633

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin