Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Äitien ja isien näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta: Tuloksia Kelan Äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselystä

Julkaistu 28.8.2023

Tiivistelmä

Selvityksessä tarkastellaan pienten lasten vanhempien näkemyksiä perhevapaista ja niiden kehittämisestä. Tulokset perustuvat Kelan tutkimuksen vuodenvaihteessa 2019–2020 toteuttamaan Äitiysavustus- ja perhevapaakyselyyn (N = 1 202 äidit, N = 825 isät). Kysely on ensimmäinen Kelan Äitiysavustus- ja perhevapaakyselyiden sarjasta, joka kohdistettiin myös isille. Kysely suunnattiin vanhemmille, joiden lapset olivat syntyneet toukokuussa 2018 – elokuussa 2019. Vanhemmilta kysyttiin lapsen hoidon järjestämistä koskevista ratkaisuista ja pyydettiin ottamaan kantaa erilaisiin perhevapaiden uudistamista koskeviin ehdotuksiin.

Tulosten mukaan eniten kannatusta saivat ne perhevapaiden uudistamista koskevat ehdotukset, jotka säilyttivät tai lisäsivät perheiden omaa valinnanvapautta lapsen hoidon järjestämisessä. Vanhempainvapaan uudistamisen osalta vanhemmat kannattivat eniten vaihtoehtoa, joissa vapaata pidennetään jaksolla, jonka jakamisesta perhe päättää itse. Lähes yhtä paljon kannatusta sai vaihtoehto, jossa kummallekaan vanhemmalle ei osoiteta korvamerkittyä vapaata, vaan vanhemmat saavat vapaasti päättää koko vapaan jakamisesta itse. Isät kannattivat hieman äitejä useammin vapaiden kiintiöimistä. Erilaiset vanhempainvapaajärjestelmän joustot eivät saaneet laajaa kannatusta vanhempien keskuudessa.

Vanhemmat kannattavat vahvasti kotihoidon tukijärjestelmän säilyttämistä. Mikäli tukea joudutaan leikkaamaan, vähiten vastustusta vanhemmilta saivat ehdotukset, joissa tuen enimmäiskeston leikkaamista kompensoitaisiin maksamalla nykyistä korkeampaa tukea lyhyemmältä tukijaksolta. Valtaosa vanhemmista olisi valmis tyytymään siihen, että tukea on mahdollista saada, kunnes lapsi on 2-vuotias. Suuri osa vanhemmista pitää 1,5–2 vuoden ikää sopivana ikänä lapselle aloittaa varhaiskasvatuksessa, mikä heijastunee myös vanhempien näkemyksiin kotihoidon tuen leikkausvaihtoehdoista.

Lue koko artikkeli (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Miia Saarikallio-Torp, Anneli Miettinen, Venla Valkama, Sini Hyvärinen, Hanna-Mari Heinonen

Lisätietoja julkaisusta 

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Saarikallio-Torp, M., Miettinen, A., Valkama, V., Hyvärinen, S., & Heinonen, H.-M. (2023). Äitien ja isien näkemyksiä perhevapaiden uudistamisesta: Tuloksia Kelan Äitiyspakkaus- ja perhevapaakyselystä. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230823103796

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin