Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Äitien kotihoidon tukijaksot lyhentyneet – väestöryhmittäiset erot yhä suuria

Julkaistu 19.4.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin kotihoidon tuen käytön yleisyydessä ja tukijaksojen kestossa tapahtunutta ajallista kehitystä ja väestöryhmittäisiä eroja. Tutkimusaineiston muodostivat kaikki aikavälillä 1/2010−4/2018 syntyneiden lasten äidit. Aineistoon yhdistettiin Kelan etuusrekisteritietoja kotihoidon tuesta, Verohallinnon tietoja ansiotuloista sekä Tilastokeskuksen tietoja koulutuksesta ja sosioekonomisesta asemasta. 

Kotihoidon tuen käyttöasteessa ei juuri ole tapahtunut muutoksia, tuen käyttö on edelleen hyvin yleistä. Vuonna 2017/2018 syntyneiden lasten äideistä 87 prosenttia käytti tukea ainakin jonkin aikaa hoitaakseen alle kolmivuotiasta lastaan kotona. Väestöryhmien väliset erot tuen käytön yleisyydessä ovat vähäisiä. Tukijaksojen keston suhteen erot ovat sen sijaan merkittäviä. Matalasti koulutetut, pienituloiset, yksinhuoltajat ja monilapsiset äidit käyttävät tukea vain hieman yleisemmin kuin muut, mutta tukijaksot ovat selvästi pidempiä kuin muilla. Perusasteen koulutuksen varassa olevilla äideillä tuen mediaanikesto oli 16,1 kuukautta, ja korkeimmin koulutetuilla äideillä 8,4 kuukautta. Työttöminä ennen lapsen syntymää olleet äidit käyttivät tukea hieman harvemmin kuin työssä olleet, mutta tukijaksot olivat pidempiä. Tarkasteluajanjaksolla kotihoidon tuen kesto on kuitenkin lyhentynyt kaikissa väestöryhmissä. Tukea käyttäneistä, vuonna 2017/2018 syntyneiden lasten äideistä puolet käytti tukea enintään 11 kuukautta, kun vastaava luku oli 14,2 kuukautta vuonna 2010 syntyneiden lasten äideillä. Tukijaksot ovat lyhentyneet erityisesti matalasti koulutetuilla äideillä. Työllisyyden paraneminen, varhaiskasvatusmaksujen aleneminen, tai isien perhevapaiden käytön yleistyminen voivat osaltaan olla äitien kotihoidon tukijaksojen lyhenemisen taustalla.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Anneli Miettinen, Miia Saarikallio-Torp

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Miettinen, A., & Saarikallio-Torp, M. (2023). Äitien kotihoidon tukijaksot lyhentyneet – väestöryhmittäiset erot yhä suuria. Yhteiskuntapolitiikka, 88(2), 168-175. https://www.julkari.fi/handle/10024/146467

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin