Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Alueellisen yhdenvertaisuuden tukeminen Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa

Julkaistu 2.5.2023

Tiivistelmä

Suomen perustuslain (L 731/1999) mukaan kaikille tulee turvata riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Kelassa toteutettiin tutkimushanke, jossa tarkasteltiin alue-eroja Kelan kuntoutukseen pääsyssä ja niiden taustalla olevia syitä. Tässä julkaisussa kuvataan tutkimuksen tuloksiin perustuvia ratkaisuehdotuksia Kelan kuntoutuksen alueellisesti yhdenvertaisen saatavuuden edistämiseksi.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmäisesti kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi toteutettiin rekisteritutkimus, jossa selvitettiin useisiin Kelan kuntoutuspalveluihin osallistumista. Toisessa vaiheessa toteutettiin valtakunnallinen kysely ja alueelliset fokusryhmähaastattelut, joissa keskityttiin alue-erojen taustalla oleviin tekijöihin neljässä kuntoutuspalvelussa. Kolmannessa vaiheessa tutkimuksen tulokset yhdistettiin ja niitä käsiteltiin asiantuntijoiden työpajassa.

Tutkimuksen tuloksena hyvinvointialueille ja Kelalle koottiin seitsemän ratkaisuehdotusta, jotka voivat tukea Kelan kuntoutuksen alueellisesti yhdenvertaista saatavuutta. Ratkaisuehdotukset ovat:

1. Kela ja hyvinvointialueet selkeyttävät käsityksen siitä, millaisissa tilanteissa asiakas ohjataan Kelan kuntoutukseen ja mikä toimija on vastuussa asiakkaan kuntoutukseen ohjautumisen prosessista.
2. Kela ja hyvinvointialueet rakentavat ja ylläpitävät yhdessä Kelan kuntoutukseen ohjaamisen toimintamalleja.
3. Kela ja hyvinvointialueet varmistavat yhteisen ymmärryksen Kelan kuntoutuksesta ja kuntoutukseen ohjautumisen prosesseista.
4. Hyvinvointialueet vievät kuntoutuksen näkyväksi osaksi alueensa strategiaa ja palvelujen kokonaisuutta.
5. Terveydenhuolto reagoi tilanteesta riippumatta asiakkaiden todettuihin tai mahdollisiin kuntoutustarpeisiin.
6. Kela varmistaa asiakkaille tarpeenmukaisen Kelan kuntoutuksen kehittämällä myöntökriteerejä ja uudenlaisia palveluja.
7. Kela varmistaa hyödynnettävissä olevan tiedon Kelan kuntoutuksesta ja kuntoutukseen ohjautumisesta.

Tutkimuksen perusteella alueellisiin eroihin Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa vaikuttavat useat tekijät. Kuntoutukseen ohjautumista vaikeuttavat ja edistävät tekijät vaihtelevat alueittain ja kuntoutuspalvelujen välillä. Toisaalla jokin asia voi vaikeuttaa asiakkaiden yhdenvertaista kuntoutukseen ohjautumista ja toisaalla sama asia ei ole ongelma.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi)

Tekijät

Sari Miettinen, Jutta Pulkki, Ismo Ukkola, Anna-Marie Paavonen, Hanna Rinne, Pekka Heino, Leena Poikkeus

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Miettinen, S., Pulkki, J., Ukkola, I., Paavonen, A.-M., Rinne, H., Heino, P., & Poikkeus, L. (2023). Alueellisen yhdenvertaisuuden tukeminen Kelan kuntoutukseen ohjautumisessa: Tutkimuksesta ratkaisuehdotuksia. Kela. http://urn.fi/http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023042538666

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin