Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kuinka paljon Kelan sairauspäivärahaa maksetaan leikkausten odotusaikana – laskelmia vuoden 2008 aineistolla

Julkaistu 18.4.2013

Tausta

Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä sairauden aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta. Sairauspäivärahaa maksetaan arkipäiviltä; maksatus alkaa omavastuuajan (sairastumispäivän ja 9 sitä seuraavan arkipäivän) jälkeen ja korvausta on mahdollista saada enintään 300 päivältä. Tähän enimmäisaikaan lasketaan mukaan kaikki päivärahapäivät kahdelta tarkasteltavan työkyvyttömyyden alkamista välittömästi edeltäneeltä vuodelta. Palkansaajan korvauksen suuruus määräytyy verotuksen hänelle vahvistamasta työtulosta.

Sairauspäiväraha sijoittuu yleisen sairausvakuutuksen kaksinaisuudessa ns. työtulovakuutukseen, jonka rahoituspohja eroaa olennaisesti toisesta kokonaisuudesta, sairaanhoitovakuutuksesta (mm. lääke- ja matkakorvaukset, lääkärinpalkkiot sekä tutkimuksen ja hoidon korvaukset). 
Pääosan (yli 70 %) työtulovakuutuksesta rahoittavat työnantajat, kun työnantajat eivät ole enää sairausvakuutuksen vuoden 2006 uudistuksen jälkeen osallistuneet sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseen.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Lauri Virta, Ilmo Keskimäki, Hennamari Mikkola

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Virta, L., Keskimäki, I., & Mikkola, H. (2013). Kuinka paljon Kelan sairauspäivärahaa maksetaan leikkausten odotusaikana: laskelmia vuoden 2008 aineistolla. Teoksessa J. Klavus (toim.). Terveystaloustiede 2013 (s. 55–59). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-880-3

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin