Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Onko yksityisten terveyspalvelujen alueellisella keskittymisellä vaikutusta palvelujen hintoihin? 

Julkaistu 18.4.2013

Tiivistelmä

Suomessa yksityiset terveyspalvelujen tuottajat täydentävät julkista terveydenhuoltoa sairausvakuutuksen korvatessa osan hoidon kustannuksista. Viime vuosina terveyspalvelujen kysynnästä entistä suurempi osa on kohdistunut yksityissektorille. Yritysten osuus terveyspalvelutuotannosta 
edusti vuonna 2011 noin 21 prosenttia kaikista terveyspalveluista (Tilastokeskus 2012). Siitä, mikä rooli yksityissektorilla tulisi Suomessa olla, on esitetty erisuuntaisia näkemyksiä ja varsinkin viime vuosina asiasta käyty keskustelu on vilkastunut. Erityisesti esillä ovat olleet Ruotsin kokemukset, joissa potilaan valinnan vapaus on laajentunut. Toisin kuin Suomessa Ruotsissa potilas voi valita julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä samoin ehdoin. Suomessa yksityisten palvelujen käyttö on asiakkaalle huomattavasti kalliimpaa ja vaatii maksukykyä.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Ulla Tuominen, Timo Maljanen, Jussi Tervola, Hennamari Mikkola

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Tuominen, U., Maljanen, T., Tervola, J., & Mikkola, H. (2013). Onko yksityisten terveyspalvelujen alueellisella keskittymisellä vaikutusta palvelujen hintoihin? Teoksessa J. Klavus (toim.). Terveystaloustiede 2013 (s. 38–42). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-880-3

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin