Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimiiko kansallinen alkoholipolitiikka yhdentyvässä Euroopassa? Suomen alkoholiveron laskun terveysvaikutukset Ruotsissa

Julkaistu 1.1.2015

Tiivistelmä

Suomen alkoholiveron leikkaus 1.3.2004 laski alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja keskimäärin 19 prosenttia. Viinojen hinnat laskivat eniten, keskimäärin 36 prosenttia. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme veroleikkauksen terveys- ja tuottavuusvaikutuksia Ruotsissa alueilla, jotka ovat Suomen rajan läheisyydessä. Suomen ja Ruotsin raja-alueet tarjoavat kiinnostavan asetelman alkoholipolitiikan analysointiin ja rajakaupasta johtuvien terveys- ja tuottavuusvaikutusten tutkimiseen, koska väkevien alkoholijuomien vähittäismyynti on valtioiden monopolien käsissä. Rajakaupalle ei ole EU:n yhteismarkkina-alueen vuoksi rajoituksia.

Analyysimme osoittaa, että ruotsalaiset hyödynsivät selvästi veromuutoksesta seurannutta hintaeroa maiden välillä. Tuloksemme veronlaskun vaikutuksesta kuolleisuuteen ja alkoholiin liittyviin sairaalakäynteihin Pohjois-Ruotsin raja-alueella ovat kuitenkin hyvin epätarkkoja. Tämä poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista, joissa alkoholiveron laskulla on havaittu vakavia terveysvaikutuksia maiden sisällä. Tuloksiemme epätarkkuus johtuu todennäköisesti siitä, että raja-alue on liian harvaan asuttu, jotta se tarjoaisi riittävän väestöpohjan harvinaisten tapahtumien, kuten alkoholikuolemien, tarkasteluun. 

Sairauspoissaolojen osalta sen sijaan havaitsimme, että veronlasku lisäsi raja-alueella pitkiä poissaoloja miehillä 9 ja naisilla 15 prosenttia, kun vertailuryhmänä ovat yli 100 kilometrin etäisyydellä rajasta asuvat ruotsalaiset. Tuloksemme on samansuuntainen aikaisempien sairauspoissaoloja ja alkoholinkulutusta tarkastelleiden tutkimusten kanssa. Lisääntynyt alkoholinkulutus lisäsi siis merkittävästi alkoholin haitallisia ulkoisvaikutuksia Pohjois-Ruotsissa tuottavuuden laskun vuoksi.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Jouko Verho, Tuomas Pekkarinen

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Verho, J., & Pekkarinen, T. (2015). Toimiiko kansallinen alkoholipolitiikka yhdentyvässä Euroopassa? Suomen alkoholiveron laskun terveysvaikutukset Ruotsissa. Yhteiskuntapolitiikka, 80(5), 490–510. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602166045

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin