Siirry sisältöön

Työtä Kaikille -kokeilun taloudelliset vaikutukset

Julkaistu 26.11.2013

Tiivistelmä

Paltamon täystyöllisyyskokeilun syntyhetkistä lähtien mallin todelliset kustannukset ovat herättäneet suurta mielenkiintoa. Mallin liittyvissä odotuksissa sen on vuoroin nähty joko rahoittavan itse itsensä tai olevan aivan liian kallis. Mielipiteiden esittäminen on helppoa, mutta oikean vastauksen 
löytäminen on vaikeaa. Paltamon kehitykselle tarvitaan uskottava verrokki, jonka tehtävä on kuvata sitä, mitä Paltamossa olisi tapahtunut ilman nyt toteutettua kokeilua. Verrokin muodostamiseen on tässä osaraportissa käytetty ns. synteettisen kontrolliyksikön menetelmää. 

Arvioinnin kohde on laaja-alainen ja pitkähkö työllistämiskokeilu, joten julkistaloudellisia seuraamuksia on runsaasti. Esitämme Työtä Kaikille -kokeilun vaikutukset eri sosiaaliturvamenoihin, aktiivisen työvoimapolitiikan kustannuksiin, sairauspäivärahaan, lääkekorvauksiin, erilaisiin verotuloihin, yritysten sosiaalivakuutusmaksuihin sekä yksityisen sektorin työpaikkoihin. Valtaosa raportissamme arvioiduista vaikutuksista koskee lyhyttä, kokeiluvuosille 2009–2012 sijoittuvaa aikaväliä. Pidemmällä aikavälillä syntyvät mahdolliset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset jäävät väistämättä tarkastelumme ulkopuolelle. Tuloksemme tarjoavat kuitenkin tarvittavan mittaluokan näille pidemmän aikavälin kustannusvaikutuksille, mikäli kokeilun tavoitteeksi asetettaisiin pitkän aikavälin kustannusneutraalisuus. Lyhyellä aikavälillä tuloksemme kertovat sen lisäpanostuksen, jota tarvitaan muuttamaan työttömien nykymallin mukainen palvelutarjonta Paltamon mallin mukaiseksi. Analyysimme perusteella eri reittejä pitkin julkistalouteen palautui kaksikolmasosaa Paltamon mallin kokonaisrahoituksesta.

Lue koko artikkeli (julkari.fi)

Tekijät

Kari Hämäläinen, Ulla Hämäläinen, Antti Moisio

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Hämäläinen, K., Hämäläinen, U., & Moisio, A. (2013). Työtä Kaikille -kokeilun taloudelliset vaikutukset. Teoksessa R. Kokko, T. Nenonen, T. Martelin, & S. Koskinen (toim.). Työllisyys, terveys ja hyvinvointi: Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus: Hankkeen loppuraportti (s. 231–267). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-980-0
Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin