Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Terveyskeskusten hoitovastuu tyypin 2 diabetesta ja verenpainetautia sairastavista

Julkaistu 30.10.2015

Tiivistelmä

Lähtökohdat

Pitkäaikaissairauksien hoitoa pidetään perusterveydenhuollon ydintehtävänä. Suomessa avoterveydenhuollon palveluja tarjoavat kunnallisten terveyskeskusten rinnalla erikoissairaanhoidon poliklinikat, työterveyshuollon sairaanhoito sekä yksityiset lääkäripalvelut. Niiden palveluja yhdistävien tietojen puuttuessa ei ole ollut kokonaiskuvaa siitä, miten laajasti kunnalliset terveyskeskukset vastaavat hoidosta. Tässä artikkelissa kuvaamme, miten tyypin 2 diabeteksen ja verenpainetaudin hoitovastuu näytti jakautuvan eri vastuutahojen kesken, kun asiaa selvitettiin terveyskeskusten potilasasiakirjoista.

Menetelmät

Analysoimme otoksella terveyskeskusten sairauskertomustietoja sellaisista tyypin 2 diabetesta sairastavista potilaista (n = 830) ja verenpainetautia sairastavista potilaista (n = 1 939), jotka olivat oikeutettuja lääkehoidon erityiskorvaukseen. Otos edusti koko maata ja erikokoisia paikkakuntia.

Tulokset

Tyypin 2 diabetesta sairastavista 76 % ja verenpainetautia sairastavista 57 % oli asuinkunnan terveyskeskuksen hoidossa. Verenpainetautia sairastavista 16 %:lta ei löytynyt tähän sairauteen liittyvää tietoa terveyskeskusten kertomuksista. Kaupunkipaikkakunnilla runsas kolmasosa verenpainetautia sairastavista työikäisistä oli työterveyshuollon vastuulla.

Päätelmät

Työterveyshuollon sairaanhoito kattaa merkittävän osan pitkäaikaissairauksien hoidosta terveyskeskusten rinnalla. Hoitovastuu jäi epäselväksi huolestuttavan suurella osalla verenpainetautia sairastavista.

Lue koko artikkeli (laakarilehti.fi)

Tekijät

Simo Kokko, Lauri Virta, Tuulikki Vehko

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: ei.
  • Koko viite: Kokko, S., Virta, L., & Vehko, T. (2015). Terveyskeskusten hoitovastuu tyypin 2 diabetesta ja verenpainetautia sairastavista. Suomen Lääkärilehti, 70(44), 2945–2949. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/terveydenhuoltoartikkelit/terveyskeskusten-hoitovastuu-tyypin-2-diabetesta-ja-verenpainetautia-sairastavista/

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin